Lezingen Excursies Discussiegroepen Bestuur Genootschap Lidmaatschap Historie Contact Downloads
kop-afbeelding

Koninklijk Genootschap Physica


Natuur- en Letterkundig genootschap
Nemo Solus Satis Sapit"
opgericht te Alkmaar in 1782

Hoofdmenu

Bijeenkomsten Koninklijk Genootschap Physica

Elke eerste maandag van de maanden oktober tot en met april (een enkele uitzondering daargelaten) organiseert het Genootschap een lezing op wetenschappelijk niveau. De lezingen vinden steeds plaats in het Wijkcentrum "Thuis in Overdie", Van Maerlantstraat 8-10, 1813BH Alkmaar. Iedere bijeenkomst begint om 20.00 uur pecies en duurt tot 22.00 uur.

De eerstvolgende lezing vindt plaats op 4 oktober 2021. Informatie over het programma voor het seizoen 2021/2022 dat met deze lezing begint vindt u onder 'Lezingen' uit het menu hier links.

Welke lezingen er in het recente verleden zijn geweest vindt u onder 'Eerdere lezingen'.