Home Lezingen Excursies Discussiegroepen Genootschap Historie Lidmaatschap Bestuur Statuten Contact Downloads
kop-afbeelding
Koninklijk Genootschap Physica
Natuur- en Letterkundig genootschap

"Nemo Solus Satis Sapit"
opgericht te Alkmaar in 1782

Genootschap

Over het Genootschap

In Alkmaar bestaan vele verenigingen op allerlei gebied; na het kaasdragersgilde is de oudste hiervan het Koninklijk Genootschap Physica. Het werd in 1782 werd opgericht als het Alkmaarse Natuur- en Letterkundig Genootschap Physica onder de zinspreuk "Nemo Solus Satis Sapit" en het is sindsdien onafgebroken actief geweest.
Onlangs is ter gelegenheid van het 225-jarig bestaan aan het Genootschap het predikaat Koninklijk verleend.
Het karakter van het Genootschap wordt bepaald door een aantal reeds lang bestaande tradities in de organisatie en door de jaarlijkse activiteiten, maar dit heeft niet geleid tot sleur en verstarring.
De apparatuur die het Genootschap ooit gebruikte voor het doen van experimenten zijn sinds 2000 opgeslagen in het Stedelijk Museum Alkmaar.
Nog steeds organiseert het Genootschap een winterprogramma van een zevental lezingen door bekende en deskundige sprekers, - eventueel ook uit eigen kring - voor leden en belangstellenden, afwisselend over een onderwerp van natuurwetenschappelijke en literaire c.q. historische aard in de ruimste zin.
Uit de gekozen onderwerpen van de laatste jaren blijkt vooral belangstelling voor de huidige stand van zaken in allerlei wetenschappelijke disciplines.
Al vele jaren worden deze lezingen gehouden op de eerste maandag van de maanden oktober tot en met april. Sinds 2015 is dat in het wijkcentrum "Thuis in Overdie", Van Maerlantstraat 8-10 te Alkmaar,steeds vanaf 20.00 uur precies. Hiernaast organiseert het Genootschap tweemaal per jaar een excursie en zijn er discussiegroepen waarin wetenschappelijke onderwerpen aan de hand van geselecteerde literatuur uitvoerig worden besproken. Momenteel heeft het Genootschap één erelid, drs. R.S. de Vries in Bergen en ongeveer 250 gewone leden.