Home Lezingen Excursies Discussiegroepen Lidmaatschap Historie Contact
kop-afbeelding

Koninklijk Genootschap Physica


Natuur- en Letterkundig genootschap
Nemo Solus Satis Sapit"
opgericht te Alkmaar in 1782

Genootschap

Over het Genootschap

In Alkmaar bestaan vele verenigingen op allerlei gebied; na het kaasdragersgilde is de oudste hiervan het Koninklijk Genootschap Physica. Dit werd in 1782 werd opgericht als het Alkmaarse Natuur- en Letterkundig Genootschap Physica onder de zinspreuk "Nemo Solus Satis Sapit" en het is sindsdien onafgebroken actief geweest. Onlangs is ter gelegenheid van het 225-jarig bestaan aan het Genootschap het predikaat Koninklijk verleend. Het karakter van het Genootschap wordt bepaald door een aantal tradities in de organisatie en de activiteiten, maar de handhaving heeft niet geleid tot sleur en verstarring. De apparatuur die het Genootschap ooit gebruikte voor het doen van experimenten zijn sinds 2000 opgeslagen in het Stedelijk Museum Alkmaar. Nog steeds organiseert het Genootschap een winterprogramma van een zevental lezingen voor leden en belangstellenden, afwisselend over een onderwerp van natuurwetenschappelijke en literaire c.q. historische aard in de ruimste zin, door een bekend en deskundig spreker, eventueel ook uit eigen kring. Uit de gekozen onderwerpen van de laatste jaren blijkt vooral ook belangstelling voor de huidige stand van zaken in allerlei wetenschappelijke disciplines. Al vele jaren worden deze lezingen gehouden op de eerste maandag van de maanden oktober tot en met april, een zevental voordrachten dus per jaar. Sinds 2015 is dat in het wijkcentrum "Thuis in Overdie", Van Maerlantstraat 8-10 te Alkmaar, steeds om 20.00 uur. Hiernaast organiseert het Genootschap tweemaal per jaar een excursie. Er functioneren discussiegroepen waarin wetenschappelijke onderwerpen aan de hand van geselecteerde literatuur uitvoerig worden besproken. Momenteel heeft het Genootschap een erelid, drs. R.S. de Vries in Bergen, en ruim 250 gewone leden.