Home Lezingen Excursies Bestuur Genootschap Lidmaatschap Historie Contact Downloads
kop-afbeelding

Koninklijk Genootschap Physica


Natuur- en Letterkundig genootschap
Nemo Solus Satis Sapit"
opgericht te Alkmaar in 1782

Discussiegroepen

Discussiegroepen

De α-discussiegroep is wegens afnemend aantal deelnemers tijdelijk niet actief. Het bestuur nodigt belangstellende leden uit om met voorstellen te komen.

De β-discussiegroep bestaat uit 12 leden die in de maanden oktober t/m april iedere twee weken op woensdagavond bijeenkomen. Voor details: zie "β-Discussiegroep"

α-discussiegroep

De a-discussiegroep is wegens een afnemend aantal deelnemers tijdelijk op non-actief gesteld.
In het recente verleden werden behandeld de boeken:

en

β-discussiegroep

De discussiegroep bestaat momenteel uit 12 leden en komt normaal gesproken in de maanden oktober t/m april iedere twee weken op woensdagavond bijeen in het voortreffelijk gerenoveerde gebouw van de Hogeschool InHolland te Alkmaar. Vanwege de coronacrisis ligt het nu echter even stil.

In het seizoen 2017-2018 werd het boek 'Biology' van Kenneth Mason c.s. als basis genomen voor verder in deze periode te bestuderen recente ontwikkelingen in de moleculaire biologie; dit onderwerp werd aan het einde van het seizoen afgerond.

Vanaf oktober 2018 is het vakgebied 'Moderne Neurowetenschappen' aan de orde geweest. Daarbij werd naast het boek 'From Neuron to Brain' van John Nicholls c.s., ook de informatie beschikbaar in de vele MOOCs, on-line colleges, als nuttig voor dit multidisciplinaire vakgebied, geraadpleegd.

In de eerste 2 maanden van 2020 zijn er een viertal bijeenkomsten geweest om de losse eindjes van de onderwerpen uit 2019 af te werken betreffende Neuroscience en Articial Intelligence.

Het was de bedoeling om vanaf 11 maart het grote onderwerp van 2020 aan te pakken: "De fysica van de processen die tot Klimaatverandering zullen leiden". In eerste instantie was het de bedoeling om het enorme complex van in elkaar grijpende processen voorlopig reduceren tot de processen waar de fysici in onze groep enig verstand van hebben: energie balans, electromagnetisch straling, energie transport processen, etc.. Daarna zouden de biologen en chemici onder ons op de huishouding van broeikasgasssen als CO2 en CH4, etc. ingaan.