Home Lezingen Excursies Discussiegroepen Genootschap Historie Lidmaatschap Bestuur Statuten Contact Downloads
kop-afbeelding
Koninklijk Genootschap Physica
Natuur- en Letterkundig genootschap

"Nemo Solus Satis Sapit"
opgericht te Alkmaar in 1782

Actueel

Actueel

Excursie naar de Marker Wadden
De leden van het genootschap en hun partner worden uitnodigd voor een excursie naar de Marker Wadden op woensdag 31 mei 2023.

De Markerwadden is een groot project dat is uitgevoerd voor natuurherstel van het Markermeer. Er zijn meerdere natuureilanden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Inmiddels is het een natuurparadijs voor vogels en vissen geworden. We organiseren een overtocht naar deze unieke plek, inclusief een excursie onder begeleiding van vrijwilligers van natuurmonumenten.

Het globale programma ziet er als volgt uit:
13.00 uur: Vertrek veerboot vanuit de Bataviahaven in Lelystad(reis naar Lelystad met eigen vervoer)
14.00 – 16.15 uur: Excursie met begeleiding (wandeling)
16.15 uur: Consumptie in het Eiland Paviljoen
17.00 uur: Vertrek veerboot naar Lelystad

Om de kosten voor overtocht, begeleide excursie en consumptie gedeeltelijk te kunnen dekken vragen we een bijdrage van € 22 per deelnemer. Ook partners die geen lid zijn, zijn welkom. Zij betalen echter € 34,-- per persoon. Het aantal inschrijvingen voor deze excursie is beperkt tot maximaal 100 personen.
U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar secr@genootschap-physica.nl met vermelding van uw wens tot deelname. Vermeld er vooral ook bij of u alleen komt of iemand meeneemt. Als het getal van honderd personen nog niet is bereikt, ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw aanmelding. Mocht de excursie zijn volgeboekt, dan hoort u dat ook. U komt dan op in volgorde van aanmelding op een reservelijst. Maakt u direct na uw aanmelding het juiste bedrag over (€ 22,-- als u alleen komt, € 44,-- als u samen met uw partner komt terwijl u beiden lid bent, € 56,-- als u met uw partner komt die niet lid is) naar IBAN NL30 INGB 0000 3036 72 t.n.v. Koninklijk Genootschap Physica, onder vermelding van “excursie Marker Wadden”. Na ontvangst van uw financiële bijdrage is uw deelname definitief.
De sluitingsdatum voor aanmelding en betaling is 25 april.
De open plekken die zijn ontstaan door niet binnengekomen betalingen of afmeldingen kunnen dan worden opgevuld door leden op de reservelijst.

Het programma voor het volgende seizoen
Het programma voor het volgende seizoen vindt onder "lezingen' in het hoofdmenu van deze website.

Algemene Ledenvergadering op maandag 6 maart 2023
Op 6 maart vond een algemene ledenvergadering plaats. Daar vonden de nodige bestuursmutaties plaats en werden de wijzigingen in de statuten van het genootschap goedgekeurd. De nieuwe statuten worden op 23 maart 2023 ondertekent en zullen daarna op de website worden gezet (hoofdmenu 'Genootschap' en dan menuonderdeel 'de Wet'

Instrumenten van het genootschap
overdracht1 Zoals uit de foto's onder 'Historie' blijkt, bezat het genootschap oude instrumenten die in een grijs verleden voor demonstraties werden gebruikt. (Zie de tekst aldaar.) Een deel van deze instrumenten zijn in 1938 geschonken aan het Murmellius Gymnasium. Sinds het jaar 2000 bevonden alle instrumenten zich bij het Stedelijk museum Alkmaar.
Het museum gaf vorig jaar aan de instrumenten niet langer te kunnen tentoonstellen omdat het karakter van het Stedelijk Museum Alkmaar veranderd is in een richting waarin dit niet meer past. Op initiatief van het museum is er contact geweest met het museum BoerHaave te Leiden. överdracht2"Die hebben de collectie bekeken en aangegeven de instrumenten graag van ons te willen overnemen. Het bestuur was van mening dat het zonde is als de instrumenten voortdurend in depot liggen in het museum te Alkmaar en vond daarom een overdracht aan het museum Boerhaave te prefereren. Die kunnen de instrumenten wellicht wel tentoonstellen.
Op 10 februari 2023 vond in Leiden een kleine bijeenkomst plaats, waarin de schenkingsacte werd getekend. De instrumenten zijn nu in het bezit van het museum Boerhaave. Uiteraard werd er nog even naar het instrumentarium gekeken.