Home Lezingen Excursies Discussiegroepen Genootschap Historie Lidmaatschap Bestuur Statuten Contact Downloads
kop-afbeelding
Koninklijk Genootschap Physica
Natuur- en Letterkundig genootschap

"Nemo Solus Satis Sapit"
opgericht te Alkmaar in 1782

Actueel

Actueel

240-jarig bestaan
Op 21 oktober 1782 zag het genootschap Physica, toen nog zonder het predicaat Koninklijk, het levenslicht. Dat betekent dat het genootschap dit jaar 240 jaar bestaat.
Op de website is veel te vinden over de geschiedenis gedurende deze jaren. Het is zeker niet altijd voor de wind gegaan, maar het genootschap is wel blijven bestaan, iets om toch even bij stil te staan.
Nu verhindert corona ons om groot uit te pakken.
Toch wil het bestuur het niet zomaar ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom geven we de bijeenkomst op 12 december 2022 een feestelijk tintje door u voorafgaande aan de lezing koffie met iets lekkers erbij en in de pauze een drankje aan te bieden. De maand december is weliswaar niet de maand van oprichting, maar wel een maand waarin het goed past om het jubileum te vieren. Om een en ander vorm te geven, wordt u verzocht voor 3 december de secretaris per mail (secr@genootschap-physica.nl) te laten weten of u op 12 december aanwezig zult zijn en met hoeveel personen.
Tevens verzoekt het bestuur u om op 12 december een half uur eerder aanwezig te willen zijn, dat wil zeggen om 19.30 uur.

Penningmeester
Mevr. Th.H. van Bergen is in maart 2023 zes jaar penningmeester geweest van het genootschap en zal conform de statuten moeten aftreden. Wij zijn daarom op zoek naar een opvolger. Wanneer iemand van de leden belangstelling heeft voor deze bestuursfunctie kan hij of zij dit melden met een mailtje aan de secretaris die dat dan zal doogeven aan de voorzitter. Uiteraard kunt u ook de voorzitter tijdens een bijeenkomst aanspreken.

Jaarverslagen van het genootschap
In het menu van de website van het genootschap, onder het onderdeel "Genootschap" van het hoofdmenu, treft u "Jaarverslagen vanaf 2013" aan. Wanneer u daar op klikt komt u op een pagina waar u de jaarverslagen vanaf 2013 kunt raadplegen. In het menu "Historie" treft u jaarverslagen van 1974 tot 2012 aan, De reden om dit te splitsen is gelegen in de vorm waarin de jaarverslagen beschikbaar zijn. Vanaf 2013 is dat digitaal. Daarvoor moeten we het doen met verslagen op papier, vaak nog op een schrijfmachine gemaakt. Deze laatste verslagen zijn gescand, vaak met meerdere blaadjes per verslag. Dat maakt een andere techniek nodig dan voor de verslagen die digitaal beschikbaar zijn. In ieder geval zijn nu al deze verslagen toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van het genootschap. Bovendien is daarmee een deel van het fysieke archief gedigitaliseerd.

Instrumenten van het genootschap
Zoals uit de foto's onder 'Historie' blijkt, bezit het genootschap oude instrumenten die in een grijs verleden voor demonstraties werden gebruikt. (Zie de tekst aldaar.) Een deel van deze instrumenten zijn in 1938 geschonken aan het Murmellius Geymnasium. Sinds het jaar 2000 bevinden alle instrumenten zich bij het Stedelijk museum Alkmaar.
Het museum heeft aangegeven de instrumenten niet langer te kunnen tentoonstellen omdat het karakter van het Stedelijk Museum Alkmaar veranderd is in een richting waarin dit niet meer past. Op initiatief van het museum is er contact geweest met het museum BoerHaave te Leiden. Die hebben de collectie bekeken en zullen aangeven welke instrumenten zij graag van ons willen overnemen. Het Murmellius Gymnasium heeft hierbij aangegeven niet langer prijs te stellen op de instrumenten, zodat het bestuur van het Genootschap vrij is besluiten te nemen over de hele collectie. Het bestuur is van mening dat het zonde is als de instrumenten voortdurend in depot liggen in het museum te Alkmaar en vindt daarom een overdracht aan het museum`Boerhaave te prefereren. Die kunnen de instrumenten wellicht wel tentoonstellen.

De WBTR en de statuten
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) heeft ook voor ons genootschap gevolgen. De statuten zullen in overeenstemming moeten worden gebracht met deze wet. Omdat een statutenwijziging de nodige kosten met zich meebrengt, heeft het bestuur gemeend er goed aan te doen direct nog wat andere zaken in de statuten aan te passen. Binnenkort worden de nieuwe statuten aan u voorgelegd.