Home Lezingen Excursies Discussiegroepen Genootschap Historie Lidmaatschap Bestuur Statuten Contact Downloads
kop-afbeelding
Koninklijk Genootschap Physica
Natuur- en Letterkundig genootschap

"Nemo Solus Satis Sapit"
opgericht te Alkmaar in 1782

Actueel

Actueel

Bericht van de β-discussiegroep
Het programma van de β-discussiegroep voor het seizoen 2023-3024 is inmiddels bekend. Dit seizoen hebben we gekozen voor het thema “The biggest Ideas in the Universe” van de theoretisch natuurkundige en filosoof Sean Michaell Carroll.

Het betreft een breed scala van fysische onderwerpen die op een toegankelijke manier worden uitgelegd. Als leidraad gebruiken we de boeken van Carroll. Het eerste boek is reeds beschikbaar en het tweede boek wordt verwacht tegen eind mei. Ter ondersteuning maken we gebruik van video-colleges beschikbaar via deze link
(Collegeserie bij het eerste boek)

Over de vereiste voorkennis schijft Carroll zelf:
The Biggest Ideas in the Universe is dedicated to the idea that it is possible tot learn about modern physics for real, even if you are more amateur than professional and have every intention of staying that way. It is meant for people who have no more mathematical experience than high school algebra, but are willing to look at an equation and think about what it means, If you’re willing to do that bit of thinking, a new world opens up.

Uit een recensie van het eerste boek (Harvard Book Store)
No one else could so smoothly guide readers toward grasping the very equation Einstein used to describe his theory of general relativity. In the tradition of the legendary Richard Feynman lectures presented sixty years ago, this book is an inspiring, dazzling introduction to a way of seeing that will resonate across cultural and generational boundaries for many years to come.

Geïnteresseerden kunnen zich per e-mail opgeven bij de voorzitter van de werkgroep, dhr. C. de Beurs, via de secretaris.

Presentatie Corien Prins
De presentatie van prof.dr. J.E.J. (Corien) Prins op 8 april 2024 over de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is hier te openen, te lezen en desgewenst te downloaden.

Contributieverhoging
Tijdens de algemene ledenvergadering op 4 maart 2024 is besloten de contributie te verhogen van € 20,-- naar € 25,--. Deze verhoging gaat gelden vanaf 1 januari 2025.

Bestuurssamenstelling gewijzigd
Tijdens dezelfde algemene ledenvergadering is de bestuurssamenstelling gewijzigd. De heren P. Vijn en R. Manoliu traden af. Zij werden tijdens de bijeenkomst volgend op de vergadering, bedankt voor het werk dat zij gedurende 6 jaar hebben gedaan met een applaus. De heer Prins en mevr. Rutten - Teuben traden tot het bestuur toe. De nieuwe bestuurssamenstelling vindt u onder 'Genootschap' in het hoofdmenu gevolgd door 'bestuur' in het submenu.