Home Lezingen Excursies Discussiegroepen Genootschap Historie Lidmaatschap Bestuur Statuten Contact Downloads
kop-afbeelding
Koninklijk Genootschap Physica
Natuur- en Letterkundig genootschap

"Nemo Solus Satis Sapit"
opgericht te Alkmaar in 1782

Genootschap

Zusterverenigingen


De tweede helft van de 18e eeuw was de tijd van de Verlichting waarin de burgerij zeer nieuwsgierig was naar wetenschap. In Nederland werden daarom allerlei genootschappen opgericht: in 1752 in Haarlem en kort daarna ook in Middelburg, Rotterdam en Utrecht. In 1778 volgde de Teylers Stichting in Haarlem, in 1782 ons genootschap in Alkmaar en in 1793 Diligentia in Den Haag. In de negentiende eeuw onstanden de overige van deze oude genootschappen, waaronder in Groningen in 1801. In Alkmaar bestaan veel verenigingen op allerlei gebied. Na het KaasdragersGilde dat reeds in 1593 werd opgericht (https://kaasdragersgildealkmaar.nl) is het Koninklijk Genootschap Physica dat in 1782 werd opgericht de op één na oudste vereniging. Zowel het KaasdragersGilde en Koninklijk Genootschap Physica zijn sinds hun oprichting onafgebroken actief geweest en ook vandaag nog steeds zeer actief.
Hieronder volgt een lijst van zusterverenigingen.


Regionaal

Alkmaarse Weer- en Sterrenkundige Vereniging "Metius"
Secretariaat: W. Koomen (wkoomen@quicknet.nl)
www.metius.nl

Historische Vereniging Alkmaar
Secretariaat: C. Hoogeveen (info@historischeverenigingalkmaar.nl)
www.hvalkmaar.nl

Letterkundige Vereniging "Leeslust baart Kunde"
Secretariaat: mr. H.C. Dubbeldam

Stichting Vrienden van het Museum Alkmaar
Secretariaat: Martina Koolwijk (mkoolwijk@alkmaar.nl)
www.vriendenstedelijkmuseumalkmaar.nl

Van Foreest Publiekslezing
Voorzitter: dr. W. Moolenaar


Zusterverenigingen

Diligentia te 's Gravenhage
Secretariaat: prof. ir. Peter Hoogeboom
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl

Koninklijk Natuurkundig Genootschap te Groningen
Secretariaat: dr. A.J. Scheffer (a.j.scheffer@med.umcg.nl)
www.kng-groningen.nl

Natuurkundig Genootschap Wessel Knoops te Arnhem
Secretariaat: dr. R. Hunik (ruud.hunik@hetnet.nl)
www.wesselknoops.nl

Natuurkundig Gezelschap Leiden
Secretariaat: dr . M.H.M. Noteborn (noteborn@leadd.nl)

Natuurkundig Gezelschap te Middelburg
Secretariaat: mevr. A. (Adrie) Goudzwaard (ngm1780@zeelandnet.nl
www.ngm1780.nl

Natuurkundig Gezelschap te Utrecht
Secretariaat: prof.dr. L.T.G. Theunissen (L.T.G.Theunissen@uu.nl)
http://web.science.uu.nl/NatuurkundigGezelschap

Natuurwetenschappelijk Genootschap te Assen
Secretariaat: mevr. drs. Carla Fockens-Joukes (info@nwg-assen.nl)
www.nwg-assen.nl

Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen
Secretariaat: Maaike Wijngaard (secretarispr@nwgwageningen.nl)
www.nwgwageningen.nl

Nederlandse Natuurkundige Vereniging
Secretariaat: mevr. Anja Al, mevr. Debora van Galen Last (bureau@nnv.nl)
www.nnv.nl

Rotterdams Natuurkundig Genootschap
Secretariaat:Titus Hille (secretaris@rotterdamsnatuurkundiggenootschap.nl
http://www.rotterdamsnatuurkundiggenootschap.nl

Vereniging voor Technische Physica TU Delft
Secretariaat: Vidar van der Meijden (vvtp@vvtp.tudelft.nl)
http://vvtp.tudelft.nl