Home Lezingen Excursies Discussiegroepen Genootschap Historie Lidmaatschap Bestuur Statuten Contact Downloads
kop-afbeelding
Koninklijk Genootschap Physica
Natuur- en Letterkundig genootschap

"Nemo Solus Satis Sapit"
opgericht te Alkmaar in 1782

Genootschap

Het 47ste lustrum in 2017

Op 21 oktober 2017 was het genootschap 235 jaar oud en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Voor de gelegenheid werd prof.dr. J.F.T.M.(José) van Dijck, president van de KNAW (De Koninklijke Academie van Wetenschappen) uitgenodigd een lezing te houden. Omdat in de loop der eeuwen er veel is veranderd ging deze lezing over een grote verandering van de laatste tijd: de digitalisering van onze wereld. De titel van haar lezing was: 'De platformsamenleving, strijd om publieke waarden in een online wereld'. Zij zelf belichaamde ook een deel van de veranderingen die zich hebben voltrokken: zij was de eerste vrouw die president werd van de KNAW . Aan het begin van haar lezing erkende zij vrolijk dat haar KNAW "pas" 26 jaar later dan het genootschap in 1808 was opgericht! Van oudsher onderhouden het genootschap en de KNAW goede betrekkingen met elkaar.
Overigens werd de viering van dit lustrum uitgesteld tot 14 november 2017, wat in afwijking was van een langdurige traditie, namelijk geen eerste maandag van de maand. In een Artikel in de Alkmaarsche Courant ging de voorzitter dr. Bertus Bakker in op de geschiedenis van het genootschap. Dit krantenartikel kunt u via onderstaande twee afbeeldingen nog eens teruglezen. (Klik op één van de twee afbeeldingen om een vergrote weegave te verkrijgen.)


pagina1
pagina1


Het is de moeite waard de foto's uit het artikel nog eens te bekijken, omdat ze verschillende aspecten van het genootschap belichten.

excursie Twee keer per jaar wordt er naast de zeven lezingen een excursie georganiseerd. Dit lustrumjaar stond op 28 augustus 2017 een excursie op het programma naar het laboratorium van de bloedbank Sanquin. Dat laboratorium is in Amsterdam gevestigd en dus niet al te ver weg.
De excursies van het genootschap verheugen zich in een grote populariteit, zozeer zelfs dat het vaak niet meevalt alle belangstellenden te laten deelnemen. De kosten van deze excursies worden zo laag mogelijk te gehouden.bonenprocedure Mensen die lid willen worden van het genootschap worden onderworpen aan een ballotage: de zogenaamde bonenprocedure. Deze gewoonte stamt uit de 18e eeuw en wordt daarom in ere gehouden, hoewel het vrijwel niet meer voorkomt dat een potentieel lid wordt afgewezen. De procedure houdt in dat, nadat aan het begin van de bijeenkosmt door de voorzitter het een en ander is verteld over het aankomende lid (informatie die deze zelf bij zijn aanmelding heeft aangeleverd) tijdens de pauze elk lid een witte of zwarte boon in een bakje of zak mag deponeren, daarmee aangevend of hij voor of tegen het beoogde lidmaatschap is. Na het tellen van de witte en zwarte bonen volgt dat onmiddellijk de uitslag. Zoals gezegd zijn de witte bonen tegenwoordig vrijwel altijd in de meerderheid.elektriceermachine De voorzitter van het genootschap ten tijde van dit 47ste lustrum, dr. Bertus Bakker buigt zich hier over een elektriceermachine. Het genootschap bezit nog steeds verschillende apparaten die in beheer gegeven zijn van het Stedelijk Museum Alkmaar. Deze apparaten hadden tot doel om daarmee zelf ook het een en ander te onderzoeken. Niet zozeer om de wetenschappelijke kennis te vergroten, maar meer om een aantal zaken op een inzichtelijke manier voor te stellen om op deze manier de kennis van de leden van het genootschap te bevorderen.+ /   ×