Home Lezingen Excursies Discussiegroepen Genootschap Historie Lidmaatschap Bestuur Statuten Contact Downloads
kop-afbeelding
Koninklijk Genootschap Physica
Natuur- en Letterkundig genootschap

"Nemo Solus Satis Sapit"
opgericht te Alkmaar in 1782

Genootschap

Natuur- en Letterkundig Genootschap Physica krijgt het recht tot het voeren van het predikaat Koninklijk

In 2007 bestond het Natuur- en Letterkundig Genootschap Physica 225 jaar. Dit 45e lustrum werd op zaterdag 27 oktober 2007 feestelijk gevierd met een symposium over "Kunstmatige Intelligentie: ontwikkelingen en toepassingen in muziek, taal en geneeskunde". Voor het begin van het symposium kondigde burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar aan dat koningin Beatrix het verzoek van Physica om het predicaat Koninklijk te mogen voeren had gehonoreerd. Physica werd in 1782 opgericht door een twaalftal Alkmaarse notabelen. Vanaf het allereerste begin bevinden de leden zich onder de maatschappelijke en vooral onder de intellectuele bovenlaag van de bevolking. Het waren de dominee, de dokter, de apotheker en de notaris en dat is zo gebleven. Zij hielden wekelijks bijeenkomsten waar de leden om de beurt een bijdrage leverden. Vaak werden de voordrachten met experimenten verduidelijkt. Het genootschap hield in 2007 de bijeenkomsten in de Trefpuntkerk aan de Louise de Colignystraat. Daar vond die zaterdag ook het symposium plaats. Het genootschap Physica kreeg het recht tot het voeren van het predikaat Koninklijk ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum. De oorkonde zelf kon pas later worden uitgereikt, nadat het bestuur de predicaatverlening schriftelijk had geaccepteerd.

Persbericht
Het persbericht uitgegeven door de gemeente Alkmaar ziet u hier.

Fotoselectie
Beelden van de plechtigheid treft u hieronder aan. Door op een foto de klikken kunt u de foto vergroten en vervolgens er doorheen bladeren.

+/  ×