Home Lezingen Excursies Discussiegroepen Bestuur Genootschap Lidmaatschap Historie Contact Downloads
kop-afbeelding

Koninklijk Genootschap Physica


Natuur- en Letterkundig genootschap
"Nemo Solus Satis Sapit"
opgericht te Alkmaar in 1782

Genootschap

Jaarverslagen

Ieder jaar schrijft de secretaris een jaarverslag dat in de algemene ledenvergadering in het jaar erna wordt vastgesteld. Het huidige fysieke archief van het genootschap dat bij de secretaris rust, bevat de verslagen vanaf 1975. Vanaf dit jaar werden de verslagen nog jaren op een schrijfmachine gemaakt. De computer komt pas veel later in beeld. De verslagen zijn gescand en hier te bekijken.

Naast een fysiek archief beheert de secretaris ook een digitaal archief, dat terug gaat tot 2001. Het eerste jaarverslag dat hierin voorkomt gaat over 2003 en is gemaakt in een in die tijd gangbare versie van WORD. Vanaf 2009 wordt het langzamerhand gewoon bestanden op te slaan in pdf-formaat. Hoewel strict genomen niet nodig, zijn ook deze bestanden voor de volledigheid gescand, zodat er een totaaloverzicht wordt bereikt. De laatste jaarverslagen zijn ook als pdf-bestand te downloaden via het menuonderdeel downloads.

Klik in onderstaande lijst op het jaartal waarvan u het jaarverslag wilt zien.
Wanneer u een jaarverslag hebt geopend, kunt met de pijltjes rechts en links door de pagina's van dat jaarverslag bladeren als het uit meerdere pagina's bestaat. Bent u op de laatste pagina en klikt u naar rechts, dan gaat u naar de eerste pagina van het jaarverslag van het jaar erna. Bent u op de eerste pagina van een jaarverslag en klikt u op de pijl naar links dan gaat u naar de eerste pagina van het jaarverslag van het jaar ervoor. In de linker bovenhoek wordt bijgehouden waar u bent. Met het kruisje rechts sluit u de weergave af.
met het +/- symbool links boven, kunt u binnen zekere grenzen de tekst vergroten en verkleinen.

+ /   ×