Home Lezingen Excursies Bestuur Genootschap lidmaatschap Contact Downloads
kop-afbeelding

Koninklijk Genootschap Physica


Natuur- en Letterkundig genootschap
Nemo Solus Satis Sapit"
opgericht te Alkmaar in 1782

Discussiegroepen

Discussiegroepen

De α-discussiegroep is wegens afnemend aantal deelnemers tijdelijk niet actief. Het bestuur nodigt belangstellende leden uit om met voorstellen te komen.

De β-discussiegroep bestaat uit 12 leden die in de maanden oktober t/m april iedere twee weken op woensdagavond bijeenkomen. Voor details: zie "β-Discussiegroep"