Home Lezingen Excursies Discussiegroepen Bestuur Genootschap lidmaatschap Contact Downloads
kop-afbeelding

Koninklijk Genootschap Physica


Natuur- en Letterkundig genootschap
Nemo Solus Satis Sapit"
opgericht te Alkmaar in 1782

Discussiegroepen

β-discussiegroep

De discussiegroep bestaande uit 12 leden (stand januari 2019) komt in de maanden oktober t/m april iedere twee weken op woensdagavond bijeen in het voortreffelijk gerenoveerde gebouw van de Hogeschool InHolland te Alkmaar. In het seizoen 2017-2018 werd het boek 'Biology' van Kenneth Mason c.s. als basis genomen voor verder in deze periode te bestuderen recente ontwikkelingen in de moleculaire biologie; dit onderwerp werd aan het einde van het seizoen afgerond.


In oktober 2018 werd begonnen met een ander, door de recente ontwikkelingen in het oog springend, vakgebied: 'Moderne Neurowetenschappen'. Daarbij wordt naast het boek 'From Neuron to Brain' van John Nicholls c.s., ook de informatie beschikbaar in de vele MOOCs, on-line colleges, als nuttig voor dit multidisciplinaire vakgebied, geraadpleegd.