Regionaal

Alkmaarse Weer- en Sterrenkundige Vereniging "Metius"
Secretariaat: W. Koomen (wkoomen@quicknet.nl)
www.metius.nl

Historische Vereniging Alkmaar
Secretariaat: C. Hoogeveen ()
www.hvalkmaar.nl

Letterkundige Vereniging "Leeslust baart Kunde"
Secretariaat: mr. H.C. Dubbeldam

Stichting Vrienden van het Museum Alkmaar
Secretariaat: Martina Koolwijk ()
www.vriendenstedelijkmuseumalkmaar.nl

Van Foreest Publiekslezing
Voorzitter: drs. J.C.M. Cox

Zusterverenigingen

Diligentia te 's Gravenhage
Secretariaat: mevr. dr. Marie-José Blankwater ()
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl

Koninklijk Natuurkundig Genootschap te Groningen
Secretariaat: dr. A.J. Scheffer ()
www.kng-groningen.nl

Natuurkundig Genootschap Wessel Knoops te Arnhem
Secretariaat: dr. R. Hunik ()
www.wesselknoops.nl

Natuurkundig Gezelschap Leiden
Secretariaat: dr . M.H.M. Noteborn ()

Natuurkundig Gezelschap te Middelburg
Secretariaat: mevr. A. (Adrie) Goudzwaard ()
www.ngm1780.nl

Natuurkundig Gezelschap te Utrecht
Secretariaat: prof.dr. L.T.G. Theunissen ()
http://web.science.uu.nl/NatuurkundigGezelschap

Natuurwetenschappelijk Genootschap te Assen
Secretariaat: mevr. drs. Carla Fockens-Joukes ()
www.nwg-assen.nl

Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen
Secretariaat: Maaike Wijngaard ()
www.nwgwageningen.nl

Nederlandse Natuurkundige Vereniging
Secretariaat: mevr. Anja Al, mevr. Debora van Galen Last ()
www.nnv.nl

Rotterdams Natuurkundig Genootschap
Secretariaat:Titus Hille (  )
http://www.rotterdamsnatuurkundiggenootschap.nl

Vereniging voor Technische Physica TU Delft
Secretariaat: Vidar van der Meijden (vvtp@vvtp.tudelft.nl)
http://vvtp.tudelft.nl