45e Lustrum van Physica en verlening van het Predokaat "Koninklijk"

In 2007 bestond Physica 225 jaar. Dit werd op 27 oktober 2007 feestelijk gevierd met een symposium over Kunstmatige Intelligentie

Voor het begin van het symposium kondigde burgemeester Bruinooge van Alkmaar aan dat koningin Beatrix het verzoek van Physica om het predicaat Koninklijk had gehonoreerd. De oorkonde zelf kon pas later worden uitgereikt, nadat het bestuur de predicaatverlening schriftelijk had geaccepteerd.

Na deze inleiding begonnen de voordrachten over Kunstatige Intelligentie.
U kunt het programma en de voordrachten ophalen met de blauw aangegeven koppelingen:

U kunt een fotoimpressie van het Lustrum bekijken via deze koppeling