45e Lustrum van Physica en verlening van het Predokaat "Koninklijk"

In 2007 bestond Physica 225 jaar. Dit werd op 27 oktober 2007 feestelijk gevierd met een symposium over Kunstmatige Intelligentie

Voor het begin van het symposium kondigde burgemeester Bruinooge van Alkmaar aan dat koningin Beatrix het verzoek van Physica om het predicaat Koninklijk had gehonoreerd. De oorkonde zelf kon pas later worden uitgereikt, nadat het bestuur de predicaatverlening schriftelijk had geaccepteerd.

Na deze inleiding begonnen de voordrachten over Kunstatige Intelligentie.
U kunt het programma en de voordrachten ophalen met de blauw aangegeven koppelingen:

U kunt een fotoimpressie van het Lustrum bekijken via deze koppeling

Uitslag Physica scholierenwedstrijd over profielwerkstukken in het kader van het 225 jarig bestaan van het Koninklijk Genootschap op maandag 21 april 2008

In de Trefpuntkerk in Alkmaar hebben de drie genomineerde groepen leerlingen van de vwo scholen in Alkmaar maandag 21 april een presentatie gehouden van hun profielwerkstukken. De presentaties waren stuk voor stuk van hoog niveau. Na afloop maakte de vakjury bekend hoe de prijzen waren toegekend. Ook het enthousiaste publiek sprak zich uit over presentatie en inhoud van de drie werkstukken.

Voor een selectie van foto's van de scholierenwedstrijd klikt u hier.

De prijzen gingen naar de onderstaande groepen.

1e prijs € 225

xxxxxxxxx en Jolien Neefs OSG Willem Blaeu. "Het korte termijngeheugen", begeleider Dr. H.W.C. Couzijn.
Door Informatie afkomstig van de zintuigen wordt voortdurend door de hersenen verwerkt, en kan voor korte of lange tijd worden opgeslagen. We hebben onderzoek gedaan naar het korte termijngeheugen van proefpersonen in drie leeftijdsgroepen, samengesteld uit evenveel vrouwen als mannen. De tests zijn toegespitst op het onthouden van woorden en namen, en van letters in betekenisloze letterreeksen. We vergelijken de testresultaten met de hypothese, dat vrouwen hierbij beter zullen scoren dan mannen en dat de geheugenprestaties voor beide geslachten afnemen bij toenemende leeftijd.

Winnaars eerste prijs

 

 

 

 

Noord-Hollands Dagblad van 23 april 2008 Klik dit icoontje aan voor het artikel en een foto van de kandidaten in het Noord-Hollands Dagblad van 23 april 2008

 

 

 

 

 

 

2e prijs € 200 plus publieksprijs

Dominique van der Loo en Guda Scholten, Murmelliusgymnasium: "Het syndroom van Asperger", begeleider: mevrouw drs. L. van Oeveren.
Het syndroom van Asperger is een vorm van autisme: een stoornis in de informatieverwerking in de hersenen. Meestal heeft iemand met het syndroom van Asperger een grote fascinatie voor een bepaald onderwerp. We bespreken de oorzaak van de stoornis, en de mogelijkheden om de verschijnselen te verminderen.

Winnaars tweede prijs a Winnaars tweede prijs b

 

3e prijs € 175

Anton Boersma en Abel Heinsbroek OSG Willem Blaeu: "Bruggen", begeleider: drs. S.J. Tesselaar.
Mensen hebben in de loop van de tijd diverse typen bruggen leren ontwerpen en bouwen. We behandelen enkele soorten bruggen, gaan na welke krachten op de verbindingsdelen werken, en wat de sterkste constructies zijn. Er is nog een voortgaande verbetering van de bouwmaterialen voor bruggen. We vergelijken de berekende en waargenomen draagkracht van een door ons ontwikkelde en uit spaghetti gebouwde vakwerkbrug.

Winnaars derde prijs a Winnaars derde prijs b