Contributie

Met ingang van 2010 kunnen leden het voor het Genootschap gemakkelijk en goedkoper maken door de jaarlijkse contributie te voldoen met behulp van een doorlopende automatische incasso machtiging. Indien u dit niet al gedaan heeft, kunt u hiervoor alsnog opdracht geven door na het downloaden van het machtigingsformulier dit ingevuld in een gefrankeerde enveloppe op te sturen naar:

Koninklijk Genootschap Physica,
t.a.v. mw. T.H. van Bergen
Rijperwaard 113
1824 JN  Alkmaar

Indien u van deze mogelijkheid geen gebruik wenst te maken, verzoeken wij u de contributie van € 20 steeds voor eind januari over te maken op
bankrekening NL30 INGB 0000 303672 t.n.v. penningmeester Koninklijk Genootschap Physica.

 

Regels voor het machtigen

  • Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u acht weken de tijd om uw bank de opdracht te geven het bedrag terug te boeken;
  • De jaarlijkse contributie zal aan het einde van de maand februari van uw rekening worden afgeschreven;
  • Bij een verhoging van de contributie, goedgekeurd in de algemene leden vergadering, geeft u ongevraagd toestemming deze verhoging af te boeken;
  • De machtiging vervalt automatisch als u uw lidmaatschap van het Genootschap beëindigt, of als u de machtiging intrekt door dit op schrift of per email aan de secretaris van het Genootschap te kennen te geven.