Door het blauwe ID-nummer aan te klikken keert u terug naar de vorige lijst. Dit kan even duren...

Even geduld aub ...
  193
Naam Lange, G.A. de ()
Voornaam Geldolph Adriaan
Functie 1803 majoor klapwacht,
Bedrijf
Adres Verdronkenoord (ZZ 133) = 60-61(Kad.B724) [1807] Alkmaar
TelefThuis
TelefZakelijk
TelefMobiel
EmailCommunicatie 0
EmailAdres1
EmailAdres2
Emailadres3
InPhysica 1806-01-31
UitPhysica 1808-02-02
SoortLid historisch
Opleiding
Geboortejaar
Geboorteplaats
Bestuursfuncties
OverigInPhysica Honorair lid
Alpha 0
Beta 0
Attentie 0
Opmerkingen Uit: 1808-02-02 bedankt 1840-12-13 overl.te Alkmaar In: 1806 Zie : Regentengeslacht DeLange p.374-411, 613 e.v.: Geldolf Adriaan de Lange (1773.01.11-1840.12.13), z.v. Pieter Geldolfsz o.a. gruttersgezel 1795, bode Uitw. Sluizen, 1802 schout bij nacht, 1803 majoor klapwacht, 1808 visafslager, 1813 kapitein van een grenadiers-compagnie van de nat. garde en fel anti-Fransgezind. Publiceerde in 1814 zijn " Memorie van Defensie " ter verantwoording van zijn revolutionair Prinsgezinde gedrag bij de omwenteling van 1813. --- 1773-01-11 geboren te Alkmaar Zoon van Pieter de Lange = nr ? ---
Mutatie 2014-02-22 14:34:24