Natuur- en Letterkundig Genootschap Physica krijgt het recht tot het voeren van het predikaat Koninklijk

In 2007 bestond het Natuur- en Letterkundig Genootschap Physica 225 jaar. Dit 45e lustrum werd op 27 oktober 2007 feestelijk gevierd met een symposium over "Kunstmatige Intelligentie: ontwikkelingen en toepassingen in muziek, taal en geneeskunde".
Voor het begin van het symposium kondigde burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar aan dat koningin Beatrix het verzoek van Physica om het predicaat Koninklijk te mogen voeren had gehonoreerd.

Physica werd in 1782 opgericht door een twaalftal Alkmaarse notabelen. Vanaf het allereerste begin bevinden de leden zich onder de maatschappelijke en vooral onder de intellectuele bovenlaag van de bevolking. Het waren de dominee, de dokter, de apotheker en de notaris en dat is zo gebleven. Zij hielden wekelijks bijeenkomsten waar de leden om de beurt een bijdrage leverden. Vaak werden de voordrachten met experimenten verduidelijkt. Het genootschap houdt tegenwoordig de bijeenkomsten in de Trefpuntkerk aan de Louise de Colignystraat. Hier vond zaterdag ook het symposium plaats.

Physica kreeg het recht tot het voeren van het predikaat Koninklijk ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum. De oorkonde zelf kon pas later worden uitgereikt, nadat het bestuur de predicaatverlening schriftelijk had geaccepteerd.

Beelden van de plechtigheid

Door de aanwijzingen of de pijltjes onderaan de pagina aan te klikken kunt u hieronder een selectie van het materiaal bekijken. Wilt u de foto's in ware grootte zien, dan klikt u éénmaal op de foto; u kunt dan ook de foto's in hogere resolutie downloaden. Om terug te gaan naar de eerdere weergave klikt u op het kruisje onderaan de vergrote foto

Het persbericht uitgegeven door de Gemeente Alkmaar ziet u hier.