Bijeenkomst 3 februari 2014

Het bestuur nodigt leden en belangstellenden uit voor de bijeenkomst op maandag 3 februari 2014 om 20:00 uur stipt in de Trefpuntkerk, Louise de Colignystraat 20, 1814 JA te Alkmaar. Op deze avond zal spreken:

prof.mr. B.E.P. Myjer

(Emeritus hoogleraar Rechten van de Mens, Vrije Universiteit van Amsterdam, en rechter Europees Hof voor de Rechten van de Mens)

over

"Internationale bescherming van mensenrechten: geen overbodige luxe"


Op 10 december 2013 was het 65 jaar geleden dat binnen de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen. Op basis van die Verklaring kwamen zowel op VN-niveau als op regionale niveaus bindende afspraken (verdragen) tot stand ter bescherming van de rechten van de mens. Een van die verdragen is het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) (1950). Maar wat is er terechtgekomen van alle goede voornemens en van veel van die afspraken? Hoe is dat gegaan in West-Europa, en - sinds de val van het IJzeren Gordijn - ook in Midden- en Oost-Europa? En hoe in de rest van de wereld? Mede aan de hand van zijn eigen ervaringen als rechter in het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gaat Egbert Myjer in op de vraag of het nog wel nut heeft aandacht te blijven vragen voor eerbiediging van rechten van de mens.

Biografie van de spreker:

Bernard Egbert Paul (roepnaam: Egbert) Myjer, geboren in Arnhem, 31 juli 1947.
Opleiding: gymnasium α Aloysiuscollege Den Haag (1959-1966); rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht (1966-1972).
Werkzaamheden: wetenschappelijk medewerker strafrecht Universiteit Leiden (1972-1979), gerechtsauditeur rechtbank Zutphen, tevens co-decaan opleiding rechterlijke macht (1979- 1981); rechter, vanaf 1986 vice-president rechtbank Zutphen (1981-1991); advocaat-generaal bij het gerechtshof Den Haag (1991-1995); plaatsvervangend procureur-generaal (later hernaamd tot: hoofdavocaat-generaal) bij het gerechtshof te Amsterdam (1996-2004); bijzonder hoogleraar rechten van de mens Vrije Universiteit Amsterdam (2000-2012); rechter Europees Hof voor de Rechten van de Mens (2004-2012).
Huidige nevenwerkzaamheden: rechter-plaatsvervanger rechtbank Noord-Holland; vicevoorzitter Raad voor de Journalistiek; lid landelijk bestuur Amnesty International Nederland; lid bestuur Universitair Asielfonds (UAF); lid redactie Netherlands Quarterly of Human Human Rights; commissioner International Commission of Jurists; member board International Service for Human Rights.
Publicaties: boeken, preadviezen, artikelen en commentaren op het gebied van rechten van de mens, waaronder: Human Rights Manual for Prosecutors.
Bijzonderheden: officier (2000), sinds 2012 commandeur in de Orde van Oranje Nassau; medal of merit Council of Europe (2001); honorary bencher Lincoln’s Inn (London).

Geregistreerden op deze website kunnen - na te zijn ingelogd - in de rubriek Lezingen in de Lezingenijst bij de naam van de spreker aanvullende informatie over de spreker en het onderwerp vinden.

De penningmeester verzoekt de leden bij wie de contributie niet bij machtiging is afgeschreven, deze zelf over te maken naar bankrekening NL30 INGB 0000 303672 t.n.v. penningmeester Koninklijk Genootschap Physica