Bijeenkomst 6 januari 2014

Het bestuur nodigt leden en belangstellenden uit voor de bijeenkomst op maandag 6 januari 2014 om 20:00 uur stipt in de Trefpuntkerk, Louise de Colignystraat 20, 1814 JA te Alkmaar. Op deze avond zal spreken:

prof.dr. R.N.W. Hauer

(Emeritus hoogleraar cardiologie, faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht)

over

"Aritmogene Cardiomyopathie: Uitzicht op inzicht in een onderbelichte erfelijke hartziekte"

Aritmogene Cardiomyopathie is een erfelijke hartspierziekte die in een vroeg stadium, dikwijls reeds bij adolescenten, wordt gekenmerkt door hartritmestoornissen en pas in een later stadium leidt tot structurele en functionele afwijkingen (hartfalen) en een ander type ritmestoornis. Het ziektebeeld werd voor het eerst in 1982 beschreven. Het betrof toen vooral het late stadium van de ziekte en over de erfelijke achtergronden was nog weinig bekend. In de laatste 10 jaar is de kennis over deze ziekte enorm toegenomen. Hoewel in het vroege stadium het hart nog ogenschijnlijk normaal is kunnen onverwacht ernstige ritmestoornissen van de hartkamers optreden, die kunnen leiden tot plotselinge dood. Deze gebeurtenis was vroeger geheel onvoorspelbaar. Door toegenomen kennis van de genetica kan nu de aanleg voor de ziekte vastgesteld worden en kan door tijdige diagnostische en preventieve maatregelen onheil hopelijk voorkomen worden. In de lezing wordt ingegaan op het ziektebeeld, de erfelijke achtergrond er van, en het moderne beleid bij deze aandoening.

Richard Hauer werd geboren in 1947 in Amsterdam. Na de middelbare school studeerde hij geneeskunde in Leiden, waar in 1973 het artsexamen werd behaald. Vervolgens werd hij opgeleid tot cardioloog in het Wilhelmina Gasthuis en de Universiteit van Amsterdam en in 1980 in het specialistenregister ingeschreven. Daarna volgde verdere opleiding in de klinische elektrofysiologie (leer van hartritmestoornissen) aan de Indiana University in Indianapolis, USA. Sinds 1982 was hij tot 2012 aangesteld aan het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Hij promoveerde in 1987 op een proefschrift over diagnostiek en behandeling van ritmestoornissen uit de hartkamers en werd in 1996 benoemd tot hoogleraar in de cardiologie met klinische elektrofysiologie als aandachtsgebied. In 1983 voerde hij de eerste catheterablatie (uitdoven van de plaats van oorsprong van een hartritmestoornis via een catheter) in Nederland uit en in 1984 was hij betrokken bij de eerste defibrillator implantatie. Hij was betrokken bij de opleiding in de cardiologie, in het bijzonder de klinische elektrofysiologie. Inmiddels zijn 13 mensen bij hem gepromoveerd. Hauer schreef ongeveer 150 publicaties over hartritmestoornissen in de internationale vakbladen. In de afgelopen 10 jaar ging zijn belangstelling vooral uit naar de erfelijke achtergrond van hartritmestoornissen. Sinds 2012 is hij verbonden aan het Interuniversitair Cardiologisch Instituut van Nederland (ICIN) van waaruit hij in samenwerking met Johns Hopkins University in Baltimore een wetenschappelijk onderzoek leidt betreffende aritmogene cardiomyopathie, waaraan alle Nederlandse universiteiten deelnemen.

Geregistreerden op deze website kunnen - na te zijn ingelogd - in de rubriek Lezingen in de Lezingenijst bij de naam van de spreker aanvullende informatie over de spreker en het onderwerp vinden.