Secretariaat 

Secretariaat Genootschap Physica
Braspenningstraat 91
1827 JW Alkmaar
Telefoon: 072-561 3896
E-mail: 

bankrekening NL30 INGB 0000 303672 t.n.v. penningmeester Koninklijk Genootschap Physica

  

Vergaderlocatie

Wijkcentrum Thuis in Overdie
Van Maerlantstraat 8-10
1813 BH Alkmaar