Samenstelling van het bestuur gedurende het verenigingsjaar 2018-2019

Secretariaat 

Secretariaat Genootschap Physica
Braspenningstraat 91
1827 JW Alkmaar
Telefoon: 072-561 3896
E-mail: 

bankrekening NL30 INGB 0000 303672 t.n.v. penningmeester Koninklijk Genootschap Physica

 

Bestuursleden

  dr. Bertus Bakker Alkmaar
voorzitter
    prof. dr. ir. Hein de Baar
Bergen
vice-voorzitter
             
  ing. Geert Muggen Alkmaar
secretaris
    drs. Thea van Bergen Alkmaar 
penningmeester
             
  mr. Tineke Bakker-Van der Straaten Alkmaar
bestuurslid
      prof. dr. Pieter Vijn
Schoorl
bestuurslid
             
  prof. dr. Radu Manoliu
Heiloo
bestuurslid
     

 

Vergaderlocatie

Wijkcentrum Thuis in Overdie
Van Maerlantstraat 8-10
1813 BH Alkmaa