Samenstelling van het bestuur gedurende het verenigingsjaar 2019-2020

Secretariaat 

Secretariaat Genootschap Physica
Braspenningstraat 91
1827 JW Alkmaar
Telefoon: 072-561 3896
E-mail: 

bankrekening NL30 INGB 0000 303672 t.n.v. penningmeester Koninklijk Genootschap Physica

 

Bestuursleden

 

dr. Bertus Bakker
Alkmaar
voorzitter

    prof. dr. ir. Hein de Baar
Bergen
vice-voorzitter
             
  ing. Geert Muggen
Alkmaar
secretaris
    drs. Thea van Bergen
Alkmaar 
penningmeester
             
 

mr. Tineke Bakker-
Van der Straaten
Alkmaar
bestuurslid

      prof. dr. Pieter Vijn
Schoorl
bestuurslid
             
 

prof. dr. Radu Manoliu
Heiloo
bestuurslid

       

 

Vergaderlocatie

Wijkcentrum Thuis in Overdie
Van Maerlantstraat 8-10
1813 BH Alkmaar