Samenstelling van het bestuur gedurende het verenigingsjaar 2018-2019

Secretariaat 

ing. Geert Muggen
Braspenningstraat 91
1827 JW Alkmaar
Telefoon: 072-561 3896
E-mail: 

Penningmeester

drs. Thea van Bergen
Rijperwaard 113
1824 JN Alkmaar
Telefoon: 06-51832189
E-mail:  
bankrekening NL30 INGB 0000 303672 t.n.v. penningmeester Koninklijk Genootschap Physica

Overige bestuursleden

dr. Bertus Bakker, Alkmaar, voorzitter
prof. dr. ir. Hein de Baar, Bergen, vice-voorzitter
mw mr. Tineke Bakker-Van der Straaten, Alkmaar, bestuurslid
prof. dr. Pieter Vijn, Schoorl, bestuurslid
prof. dr. Radu Manoliu, Heiloo, bestuurslid 

Vergaderlocatie

Wijkcentrum Thuis in Overdie
Van Maerlantstraat 8-10
1813 BH Alkmaar