Avondbijeenkomst 4 maart 2013

Leden en genodigden zijn welkom op de bijeenkomst van maandag 4 maart 2013 om 20:00 uur stipt in de Trefpuntkerk, Louise de Colignystraat 20, 1814 JA te Alkmaar. Op deze avond zal spreken:

prof.dr. M.A. van Buchem
over
"Het brein in beeld"

Het convocaat met aanvullende informatie voor de avondbijeenkomst kunt u hier downloaden. Heeft u problemen met het downloaden, dan kunnen deze aanwijzingen u misschien helpen.

Jarenlang zijn de hersenen het minst toegankelijke orgaan van het menselijke lichaam geweest. De ligging van de hersenen binnen de schedel vormde een belemmering bij het zichtbaar maken van dit orgaan met röntgentechnieken. Met de introductie, in de jaren 80 van de vorige eeuw, van zogenaamde cross-sectionele beeldvormende technieken, zoals computer tomografie (CT) en magnetic resonance imaging (MRI), veranderde deze situatie en werd het mogelijk om de hersenen tijdens het leven af te beelden. Deze technieken hebben sinds hun introductie een grote vlucht genomen en zijn momenteel niet meer weg te denken uit de patiëntenzorg en het wetenschappelijk hersenonderzoek.
Met name MRI heeft zich ontwikkeld tot een techniek waarmee een overdaad aan informatie over de hersenen verworven kan worden. Die informatie betreft de structuur van de hersenen, de doorbloeding, en het metabolisme. Daarnaast is het mogelijk om met zogenaamde functionele MRI-technieken activiteit van hersendelen bij het uitvoeren van taken vast te stellen. Met deze techniek is het onder andere mogelijk mensen te zien denken, hetgeen ertoe geleid heeft dat deze techniek een belangrijke rol speelt bij onderzoek naar de werking van de hersenen.
Het hart van een MRI-scanner bestaat uit een sterke magneet. Recent is er een nieuwe generatie experimentele MRI-scanners, die gekenmerkt worden door een zeer sterk magneetveld (7 Tesla), geïntroduceerd. De verwachting is dat met deze scanners, waarvan er een in het Leids Universitair Medisch Centrum geïnstalleerd is, belangrijke nieuwe mogelijkheden voor het onderzoeken van de hersenen ontstaan. De resolutie van de beelden die met deze systemen gemaakt kunnen worden benaderen het microscopische niveau. Daarnaast openen deze systemen de deur voor het toepassen van een nieuwe generatie specifieke contrastmiddelen waarmee gepoogd zal worden de moleculaire signatuur van hersenziektes in een vroeg stadium en met grote specificiteit vast te stellen.
In deze voordracht zal een overzicht gegeven worden van de ontwikkeling van beeldvormende technieken van de hersenen door de jaren heen en van de huidige mogelijkheden van met name MRI-technieken voor hersenonderzoek. Tenslotte zal zicht geboden worden op het huidige front van hersenonderzoek met MRI.

Prof.dr. M.A. (Mark) van Buchem (1960) is hoogleraar neuroradiologie bij de afdeling Radiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden en na een intermezzo als arts bij de Koninklijke Marine, waarbij hij zijn militaire dienstplicht vervulde, volgde hij de opleiding radiologie aan het LUMC. In 1992 promoveerde hij op het proefschrift getiteld “On leukostasis in leukemia”. Na zijn opleiding radiologie werkte hij in 1994 en 1995 als visiting research fellow bij de Neuroradiology Section van de afdeling Radiologie van het University of Pennsylvania Medical Center in Philadelphia (VS). Kort na terugkomst bij het LUMC kreeg hij de leiding over de Neuroradiologie Sectie van het LUMC en ontwikkelde hij enerzijds een uitgebreide klinische groep en anderzijds een wetenschappelijke onderzoeksgroep, de Neuroimaging Research Group. Beide groepen zijn sindsdien sterk gegroeid, actief en productief. Sinds 2002 is van Buchem hoogleraar neuroradiologie. In 2004-2005 was hij visiting professor bij Harvard Medical School en visiting neuroscientist bij het Massachusetts General Hospital in Boston (VS).
Naast zijn verantwoordelijkheden als hoofd Neuroradiologie en hoofd van de Neuroimaging Research Group is van Buchem onder andere oprichter en klinisch directeur van het C.J. Gorter Centrum voor Hoog-veld MRI, mede-oprichter en voorzitter van het bestuur van het Leiden Institute for Brain and Cognition, klinisch leider van het Medical Delta Imaging Institute, trekker van het LUMC onderzoeksthema Biomedical Imaging en trekker van het profileringsgebied Brain function and dysfunction over the lifespan van de Universiteit Leiden.
Van Buchem’s wetenschappelijke interesses liggen op het gebied van de verouderende hersenen, migraine en de invloed van autoimmuun aandoeningen op de hersenen. Van Buchem is auteur van meer dan 230 publicaties en heeft meer dan 25 promovendi als promotor begeleid.