Excursie Meertens Instituut van de KNAW op 20 maart 2013

Hierbij nodigt het bestuur de leden van Physica uit voor een excursie naar het Meertens Instituut van de KNAW (“het Bureau”) te Amsterdam op woensdag 20 maart 2013.

Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. Het Meertens Instituut is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Het programma is als volgt:
14.00 – 14.15 inloop met koffie/thee in Symposiumzaal
14.15 – 14.30 korte introductie over het Meertens Instituut door Mathilde Jansen
14.30 – 15.00 lezing door prof. Marc van Oostendorp over dialectologie
15.00 – 15.30 lezing door prof. Louis Grijp over Nederlandse liederen
15.30 – 16.00 rondgang door instituut door Mathilde Jansen en Diedrik van der Wal.

Adres: Joan Muyskenweg 25 1096 CJ Amsterdam, telefoon 020 462 8500
Website: http://www.meertens.knaw.nl/cms/

Het Meertens-instituut is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Treinverbinding van Alkmaar naar Amsterdam-Amstel (v 12:56- a 13:45), verder met lijn 51 richting Amstelveen, uitstappen halte Over-Amstel (2 haltes). U kunt dan om 14:00 bij het instituut arriveren. Er kan ook direct tegenover het instituut (betaald) geparkeerd worden.

Opgave schriftelijk of per email aan de secretaris ()