Avondbijeenkomst 3 december 2012

Het bestuur nodigt leden en genodigden uit voor de bijeenkomst op maandag 3 december 2012 om 20:00 uur stipt in de Trefpuntkerk, Louise de Colignystraat 20, 1814 JA te Alkmaar. Op deze avond zal spreken:

prof.dr. G.E. Booij over "Taal en talen: overeenkomsten en verschillen tussen talen"

Het convocaat kunt u hier downloaden. Heeft u problemen met het downloaden, dan kunnen deze aanwijzingen u misschien helpen.

De talen van de wereld (ongeveer 7000) vertonen op het eerste gezicht een enorme variatie. Toch komen talen op een abstract niveau (“de architectuur van de grammatica”) meer overeen dan je geneigd bent te denken. De vraag is dan wat die overeenkomsten zijn en hoe we die kunnen verklaren. In het eerste deel van mijn lezing zal ik dat aan de hand van een aantal voorbeelden bespreken.

Talen zijn onderhevig aan dezelfde mechanismen van taalverandering zoals klankverandering, het ontlenen van woorden, en het ontstaan van nieuwe manieren om woorden te maken. Die helpen ons te begrijpen waarom talen verschillen, en waarom ze veranderen (en verandering is geen “verloedering”). We kunnen dankzij kennis van die mechanismen de geschiedenis van talen reconstrueren. Daarbij zal ook kort de evolutie van taal aan de orde komen.

In het derde deel van mijn lezing zal ik ingaan op de praktische betekenis van kennis over taal en talen, de toepassing van taalkundige kennis. Het is nuttig – en het zal de discussie bevorderen- dan ook even stil te staan bij veel voorkomende opvattingen over het Nederlands zoals: Nederlanders gebruiken teveel Engelse leenwoorden, het Nederlands wordt te vaak veranderd door nieuwe spellingregels, en vragen zoals: is hun hebben en een aantal mensen zijn fout Nederlands?

Geert Booij (1947) was tot 1 september 2012 hoogleraar in de taalwetenschap aan de Universiteit van Leiden. Hij studeerde Nederlands en Algemene Taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen (1965-1971), en promoveerde in 1977 aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij van 1971-1981 werkzaam was in de vakgroep Nederlandse Taalkunde, op een proefschrift over Dutch Morphology, a Study of Word Formation in Generative Grammar. Van 1981 tot 2005 was hij hoogleraar Algemene Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en vanaf 2005 in Leiden. Hij was gasthoogleraar in Amherst (University of Massachusetts), in Christchurch (Nieuw-Zeeland), aan Harvard (Cambridge, Mass.) en aan de Freie Universität (Berlijn).
Zijn publicaties hebben veelal betrekking op de fonologie (klanksystematiek), de morfologie (de structuur van woorden), en de structuur van lexicale kennis. Hij publiceerde naast artikelen in nationale en internationale tijdschriften onder meer de volgende boeken:
The Phonology of Dutch (Oxford University Press,1995), Woordstructuur, de morfologie van het Nederlands (met A. van Santen, Amsterdam University Press, 1995, 19982), The Morphology of Dutch (Oxford University Press, 2002), The Grammar of Words (Oxford University Press, 2005, 20072, 20133), en Construction Morphology (Oxford University Press, 2010).
Meer informatie en downloadbare publicaties kunnen gevonden worden op zijn homepage: http://www.hum2.leidenuniv.nl/booijge