Excursie AMOLF en NIKHEF op 26 oktober 2012

Het Bestuur heeft besloten om in dit lustrumjaar enkele excursies te organiseren. De eerste vindt plaats op vrijdag 26 oktober en een tweede zal in het vroege voorjaar worden georganiseerd.
Op 26 oktober 2012 bezoeken we twee gerenommeerde instituten in het Science Park te Amsterdam. ’s Morgens bezoeken we van 10.30 uur tot 12.30 uur het FOM-instituut “AMOLF” (Systems Biophysica, Moleculaire Biophysica, Nanophotonics). ’s Middags, na een lunch, gaan we naar het naastgelegen instituut “NIKHEF”. Na een algemene inleiding van 13.30 tot 14.15 uur krijgen we nadere informatie over een aantal onderzoeksgebieden. Veel van het experimenteel onderzoek vindt plaats bij de CERN in Genève. De excursie eindigt om 15.30 uur.

Nadere gegevens, ook voor het aanmelden (niet vóór 20 september 2012) vindt u hier. Aan het einde van de bijeenkomst op maandag 1 oktober konden nog enkele leden worden opgegeven.