Physica 230 jaar - 46e lustrum

Het bestuur nodigt de leden en aspirant leden van Physica uit voor de bijzondere avondbijeenkomst ter gelegenheid van het 46e lustrum van het Genootschap. Deze zal worden gehouden op:

maandag 1 oktober 2012 om 19:30 uur

in de Trefpuntkerk, Louise de Colignystraat 20, 1814 JA te Alkmaar.

Programma:

19:30 Ontvangst met koffie en een verrassing

20:00 Opening door de voorzitter

20:10 Lezing door prof.dr. L.T.H. Theunissen over "De plaats en betekenis van het wetenschappelijk genootschap in de ontwikkeling van de natuurwetenschappen".

21:00 Korte pauze

21:10 Aanbieding door prof.dr. G. Jensma van het eerste exemplaar van het boek “Wiskunde als familiebedrijf. Menelaus Winsemius’ lijkrede op Adriaan Metius (1571-1635)” geschreven door Goffe Jensma, Arjen Dijkstra en Djoeke van Netten (Groningen 2012)

21:45 – 22:30 Feestelijke afsluiting

Het convocaat voor deze avond kunt u hier ophalen