Op maandag 2 april 2012 sprak prof.dr. R.J. de Meijer over "Hoe werkt de Aarde?"

De Aarde is meer dan de dunne luchtlaag waarin wij leven. Onder onze voeten strekt zich tot het centrum van onze planeet een gebied af met een straal van ruim zesduizend kilometer. In dat gebied spelen zich een aantal processen af die het leven in de luchtlaag sterk beïnvloeden. Zonder die massa geen zwaartekracht, zonder magneetveld geen bescherming tegen de deeltjes van de Zon, zonder de eigen energieproductie zou deze planeet voor een groot deel een ijsklomp zijn. Maar ook zonder die processen geen vulkaanuitbarstingen, geen aardbevingen, etc.

Hoe werkt onze planeet en welke middelen hebben we om die geheimen te onthullen? Vragen die de mensheid millennia hebben bezig gehouden en waarop we nog steeds geen duidelijk antwoord hebben. Ook onze begeleider kent nog vele mysteries en zo weten we nog steeds niet zeker waar de Maan vandaan komt.

Emeritus hoogleraar Rob de Meijer (1940) aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Technische Universiteit Eindhoven is thans nog buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Weskaapland, Kaapstad, Zuid Afrika. Zijn werkterrein, natuurlijke radioactiviteit in de leefomgeving, heeft diverse raakvlakken met andere disciplines. Hij werkte dan onder andere aan radon in het binnenhuisklimaat, zandtransport in de kustzone, thermoluminescentie van zanden, radiometrische karakterisering van landbouwgronden, en radiogene processen in de diepe Aarde. Voor zijn werk werd hij in 2000 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en ontving hij in dat jaar de Wubbo Ockelsprijs van de gemeente Groningen. Bij zijn emeritaat in 2005 werd door de Rijksuniversiteit Groningen, ASTRON en de Stichting JADE , de Stichting Earth AntineutRino TomograHy (EARTH) opgericht om het onderzoek naar de radiogene warmtebronnen in de Aarde te kunnen voortzetten. Dat onderzoek strekt zich thans ook uit tot het monitoren van kernreactoren met behulp van antineutrino’s. Van die stichting is hij thans directeur.

Thans is hij Nederlands vertegenwoordiger bij de werkgroepen van het Internationale Atoombureau, IAEA, en de European Safeguards Research and Development Association (ESARDA) voor het ontwikkelen van antineutrinomonitoren voor controle ten behoeve van het Non-Proliferatie Verdrag.