Op maandag 5 maart 2012 sprak prof.dr. M.T.C. Mathijsen over "Harry Mulisch tussen Orpheus en Oidipous"

 

Samenvatting: Het werk van Harry Mulisch beschrijft hij zelf als een groot organisme waarin alles met elkaar verbonden is. Dat blijkt inderdaad wanneer je zijn boeken onderling vergelijkt. Altijd gaat het om de mens die probeert natuurwetten te overwinnen. De mens kan er zich niet erbij neerleggen dat er grenzen zijn en hij probeert die te overschrijden. Dat loopt meestal verkeerd af. De dood, het zelf scheppen van leven, het verstrijken van tijd en het tegennatuurlijke vernietigen zijn de centrale thema's in zijn boeken. Daarbij manoeuvreert hij zijn romanfiguren in een ruimte waarin ze geconfronteerd worden met wetenschappelijke, technologische ontwikkelingen en onveranderlijke oerelementen van de mens. Die laatste vindt hij terug in de klassieke mythologie. Hij is zijn leven lang al geobsedeerd geweest door twee klassieke helden: Orpheus en Oidipous. Deze twee verschillende helden verbindt hij in zijn werk met elkaar en ze komen in zijn oeuvre onder verschillende gedaanten terug.

Marita Mathijsen is hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Bij haar emeritaat werd ze benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Zij is gespecialiseerd op het gebied van de negentiende-eeuwse literatuur. Haar boek met gefingeerde interviews met negentiende-eeuwse auteurs (De geest van de dichter) werd bekroond met de Multatuliprijs 1991. Voor haar werkzaamheden ontving zij de Prins Bernhard Fonds Prijs voor de Geesteswetenschappen. In 2002 verscheen haar boek De gemaskerde eeuw over de mentaliteit van de negentiende eeuw (3e druk 2007). Ze schrijft geregeld voor NRC Handelsblad. In 2009 verzorgde zij de Huizinga-lezing, die verscheen onder de titel Historische sensatiezucht. Haar colleges over de negentiende eeuw werden op cd gezet bij Home Academy, onder de titel De waarde van het woord (2010). Eind 2011 verscheen haar essaybundel Vroeger is ook mooi. Zij publiceert geregeld over het oeuvre van Harry Mulisch. Van haar verscheen onder andere een bundel met biografische interviews Het voorbestemde toeval (2002) en een interpretatie van zijn werk: Twee vrouwen en meer. Over het werk van Harry Mulisch (2008).