Avondbijeenkomst 5 november 2012

Het bestuur nodigt leden en genodigden uit voor de bijeenkomst op maandag 5 november 2012 om 20:00 uur stipt in de Trefpuntkerk, Louise de Colignystraat 20, 1814 JA te Alkmaar. Op deze avond zal spreken:

prof.dr.ir. D.N. Reinhoudt over "Nanotechnologie, geen kleinigheid"

Het convocaat kunt u hier downloaden. Heeft u problemen met het downloaden, dan kunnen deze aanwijzingen u misschien helpen.

Nanotechnologie en nanowetenschap houden zich bezig met het bestuderen, manipuleren en produceren van strukturen met een afmeting van minder dan 100 nanometer (1 nanometer is 1 miljardste meter). Deze arbitraire definitie wordt algemeen aanvaard omdat het een logische stap is in het proces van steeds verder gaande miniaturisering die we kennen uit de chip(micro)technologie. Hierbij worden met behulp van licht structuren geschreven in silicium tot zeer complexe geïntegreerde circuits (ICs).
Dit proces van steeds verder gaande miniaturisering heeft onze samenleving de afgelopen 25 jaar ingrijpend veranderd. Zonder de microtechnologie geen computer, internet, E-mail, mobiele telefoon, GPS etc., zaken die we als de gewoonste zaak van de wereld beschouwen. Verdere miniaturisering van micrometer naar nanometer betekent een stap van nog eens een factor 1000 en die is met de huidige lithografie niet eenvoudig te maken. In het hoofdstuk over nano-electronia wordt dit verder uitgewerkt. De nanometer dimensie is bijzonder omdat het ook de dimensie is van individuele moleculen, de kleinste bouwstenen van waaruit alle materie is opgebouwd, inclusief de levende. Verder is de nanometer dimensie bijzonder omdat op die schaal, 5-20 nanometer, de eigenschappen van materie afhankelijk worden van de afmeting.
Zo is een blokje metaal van 5x5x5 nanometer anders qua eigenschappen dan een blokje van 20x2x20 nanometer.Dit heeft te maken met met het “opsluiten” van electronen of licht in een deeltje dat kleiner is dan de golflengte. In het hoofdstuk over nano-electronica wordt daar verder op in gegaan.
De nanometer is ook de dimensie van de bouwstenen van het leven, eiwitten DNA, RNA, celmembranen etc. Dit maakt nanotechnologie belangrijk voor de medische wereld. Nanotechnogie is een nieuw vakgebied dat zich niet in één bepaald hokje laat stoppen . Medische diagnostiek, materialen die vuil afstoten, flash memories, LED lampen , zonnecellen en zonnecremes.Op al die gebieden kan nanotechnogie iets toevoegen. Nanotechnologie maakt’slimmere producten’, die zuinig met energie omgaan of die energie efficiënt kunnen opslaan, vooral dankzij een steeds verder gaande miniaturisering. Nanotechnologie is in feite de ultieme productietechnologie met controle op het moleculaire niveau..

Professor David N. Reinhoudt studied Chemical Technology at the Delft University of Technology and graduated (summa cum laude) in chemistry in 1969 with Professor H.C. Beijerman.
In the period 1970-1975 he worked at Shell where he started the host-guest chemistry research program. In 1975 he was appointed as a part-time professor (extraordinarius) at the University of Twente followed by the appointment as a full professor in 1978.
His research is focused on supramolecular chemistry and nanotechnology with nanofabrication, molecular recognition, and non-covalent synthesis as the major fields. In the past 30 years he has actively pursued the application of supramolecular chemistry. Application of supramolecular chemistry e.g. in the field of electronic or optical sensor systems, catalysis, biochips, molecular materials and in “lab-on-a-chip” technology. Professor Reinhoudt is the founder and first director of the MESA+ Research Institute for Nanotechnology (1998-2007).
From 2002-2011 he was the chairman of the Board of NanoNed, the Dutch Network for Nanotechnology.
He is a member of the Royal Dutch Academy of Sciences, Fellow of the American Association for the Advancement of Science, and Fellow of the Institute of Physics. He is the author of more than 1000 scientific publications, patents, review articles, and books.
He has been honored with the Izatt-Christensen award (1995), the Simon Stevin Mastership (1998). He is an honorary doctor of the Universities of Parma (2007) and Pécs (2010), was awarded the medal of merit of the University of Twente (2007), and is Knight of the Order of the Dutch Lion (2002).
He was involved in many international scientific programs among which the prestigious International Programme of the JST with Prof. Shinkai. (Kyushu University, Fukuoka, Japan). Until now he supervised more than 100 PhD Students, a number of which are now in independent academic positions.