Avondbijeenkomst 12 december 2011

Het bestuur nodigt leden en genodigden uit voor de bijeenkomst op maandag 12 december om 20:00 uur stipt in de Trefpuntkerk, Louise de Colignystraat 20, 1814 JA te Alkmaar. Op deze avond zal spreken:

prof.ir. J.M. Schrijnen over: "Delta en Ruimte: De grondslagen van onze ruimtelijke identiteit en ons (on)vermogen tot sturing"

De Nederlandse identiteit komt vanzelfsprekend mede voort uit het territorium waarin wij leven. Maar ons bestuurlijk systeem van territoriale democratie en vertegenwoordiging heeft weinig meer van doen met de opgaven waar wij ruimtelijk voor staan. Wat zijn dan die actuele ruimtelijke opgaven? Voorbereiding op klimaatverandering, metropoolvorming, schaalvergroting in de landbouw, bevolkingskrimp in de periferie en concentratie in de stedelijke ruimten. En niet in het minst een in de wereldeconomie ingebedde logistieke, diensten en productie economie. Kunnen we en willen we deze gegeven ruimtelijke opgaven nog wel begeleiden en faciliteren, of geven we dit land over aan de private krachten van markt en kapitaal die op alle niveau’s van de samenleving actief zijn...

Joost Schrijnen is stedebouwkundige. Heden ten dage programmadirecteur voor de ontwikkeling van een klimaatbestendige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta. Hij was eerder directeur Stadsontwikkeling Rotterdam, directeur Ruimte en Mobiliteit Provincie Zuid Holland, directeur voor de structuurvisie van groeistad Almere en deeltijd hoogleraar stedebouwkundig ontwerp van stad en regio aan de TUDelft.

 

Het convocaat kunt u hier downloaden.