Op maandag 7 november sprak prof.dr. B.J. ter Haar over: "China's geschiedenis: Wanneer is een dynastie succesvol"

In deze lezing ging de spreker in op de traditionele oordelen van Chinese historici over de grootsheid van hun dynastieën, met andere woorden welke dynastieën zij succesvol vinden en welke niet. De spreker betoogde dat diverse "grootse"dynastieën in veel opzichten nog erg zwak waren, maar alleen als "sterk” worden gezien omdat zij kortere of langere tijd een groot territorium hadden. Wanneer wij de geschiedenis van dynastieën als politieke systemen analyseren op grond van de kwaliteit van hun politieke instellingen, hun geweldsmonopolie en hun vermogen belasting te innen komen wij tot heel andere oordelen.

Barend J. ter Haar, geboren in 1958 in Groningen. Tijdens zijn studie in Leiden, studeerde hij ook in China en Japan. Hij is gepromoveerd in 1990 en heeft gewerkt in Heidelberg (1994-2000) en Leiden (1984-1994, 2000 heden). Hij is op dit moment hoogleraar Chinese geschiedenis. Hij heeft gepubliceerd over een breed scala aan onderwerpen, met als rode draad plaatselijke religie, ritueel, cultuur en geweld, Chinese minderheden, en geruchten. Zijn laatsts boek is “Het Hemels Mandaat: De geschiedenis van het Chinese keizerrijk” (a revisionist Dutch language history of China until 1911; Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009, tweede druk 2010). Op dit moment legt hij de laatste hand aan een boek over een leken-boeddhistische groepering die geen voorouders vereert, wat in China extreem zeldzaam is.

De voordracht werd bijgewoond door meer dan 115 leden en genodigden.
Leden kunnen de powerpoint presentatie in de rubriek "Lezingen" onder "Downloads" ophalen.