Bestuursleden sedert 1782

Voorzover de gegevens bekend zijn, toont de tabel alle bestuursleden, hun functie en zittingsperiode, vanaf het ontstaan van het Genootschap. Is het datumveld van In bestuur of Uit bestuur blanco, dan is er geen informatie bekend.

  Persoon Bestuursfunctie In functie Uit functie
  drs Th.H. van Bergen penningmeester 5-03-2018  
  prof. dr. R.A. Manoliu bestuurslid 5-03-2018  
  H.J.W. de Baar vice-voorzitter 5-03-2018  
  prof. dr. P.Vijn bestuurslid 5-03-2018  
  drs Th.H. van Bergen bestuurslid 6-03-2017  
  dr. L.N.H. Bakker voorzitter 6-03-2017  
  prof.dr. G.E. Booij voorzitter 7-03-2016 6-03-2017
  dr. L.N.H. Bakker bestuurslid 7-03-2016  
  prof. dr. A.B. Bijnen vice-voorzitter 7-03-2016 5-03-2018
  dr. H. Beens bestuuslid 2-03-2015 5-03-2018
  mr. T.J. Bakker-van der Straaten bestuurslid 3-03-2014  
  ing. G. Muggen secretaris 3-03-2014  
  mr. C. Piepers-Praagman penningmeester 3-03-2014 5-03-2018
  prof.dr. G.E,.Booij vice-voorzitter 4-03-2013 7-03-2016
  prof.dr. A.B. Bijnen bestuurslid 5-03-2012 5-03-2018
  mr. C. Piepers-Praagman bestuurslid 5-03-2012 5-03-2014
  prof.dr. F.C. Schüller bestuurslid 5-03-2012 2-03-2015
  drs. A. Snater voorzitter 5-03-2012 7-03-2016
  prof.dr. G.E. Booij bestuurslid 7-02-2011 6-03-2017
  ir. M.M.H. Höfelt secretaris 1-02-2010 3-03-2014
  drs. A. Snater bestuurslid 1-02-2010 5-03-2012
  mevr. G. Breebaart – Beuse penningmeester 2-02-2009 3-03-2014
  drs J.D. Beltman bestuurslid 2-02-2009 5-03-2012
  drs. P.P.M. Schilte voorzitter 4-02-2008 5-03-2012
  ir. M.M.H. Höfelt bestuurslid 4-02-2008 3-03-2014
  mevr G. Breebaart – Beuse bestuurslid 4-02-2008 3-03-2014
  drs. F. Köhne voorzitter 3-04-2006 4-02-2008
  drs. P.P.M. Schilte bestuurslid 3-04-2006 5-03-2012
  drs. W. Lap bestuurslid 3-04-2006 5-03-2012
  mr. A.N.A.M. Josephus Jitta penningmeester 4-04-2005 2-02-2009
  drs. R.S. de Vries secretaris 4-04-2005 1-02-2010
  mr. J. Vrij voorzitter 4-04-2005 3-04-2006
  drs. F. Köhne bestuurslid 4-04-2005 4-02-2008
  prof. dr. A. Diddens bestuurslid 4-04-2005 4-02-2008
  dr. M. Bakker bestuurslid 4-04-2005 7-02-2011
  drs. R.S. de Vries bestuurslid 5-04-2004 1-02-2010
  mr. A.N.A.M. Josephus Jitta bestuurslid 5-04-2004 2-02-2009
  prof.dr. G. Teitler voorzitter 14-04-2003 4-04-2005
  mr. J. Vrij bestuurslid 7-04-2003 3-04-2006
  mw. R. Leenstra-Rijpkema bestuurslid 7-04-2003 3-04-2006
  drs. F.M Willems penningmeester 8-04-2002 4-04-2005
  prof.dr. E. Frikkee secretaris 8-04-2002 4-04-2005
  drs. F.M Willems bestuurslid 8-04-2002 4-04-2005
  mr. A. Dorgelo bestuurslid 8-04-2002 7-04-2004
  prof.dr. E. Frikkee secretaris 25-04-2001 8-04-2002
  P.C.M. van Velthoven voorzitter 25-04-2001 14-04-2003
  prof. dr. G. Teitler bestuurslid 2-04-2001 4-04-2005
  drs. P.J. de Dreu bestuurslid 2-04-2001 4-04-2005
  Mr. M.G.W. Otterspoor-Kousemaker bestuurslid 3-04-2000 7-04-2003
  prof. dr. E. Frikkee bestuurslid 3-04-2000 4-04-2005
  drs. D.A.G. Buizer voorzitter 19-04-1999 25-04-2001
  P.C.M. van Velthoven bestuurslid 12-04-1999 7-04-2003
  drs. D.A.G. Buizer bestuurslid 6-04-1998 2-04-2001
  C. Spierdijk voorzitter 21-05-1997 19-04-1999
  prof. dr. J.A. Goedkoop secretaris 7-04-1997 7-04-2001
  H.J. Tholen bestuurslid 7-04-1997 3-04-2000
  ir. P.A.H. Hoogcarspel bestuurslid 7-04-1997 2-04-2001
  Mw. L.R.E.J. Versteegh-Aarts penningmeester 3-04-1997 8-04-2002
  A.F. Meijer bestuurslid 1-04-1996 12-04-1999
  mw. drs. S.E. van Enst bestuurslid 1-04-1996 3-04-2000
  prof. dr. J.A. Goedkoop voorzitter 18-04-1995 21-05-1997
  C. Spierdijk bestuurslid 3-04-1995 12-04-1999
  mw. S.J.M. van Dijck bestuurslid 3-04-1995 1-04-1996
  prof. dr. J.A. Goedkoop bestuurslid 11-04-1994 8-04-2002
  dr. E. Maarschall voorzitter 10-05-1993 18-04-1995
  mw. drs. C.W. Rosier secretaris 5-04-1993 7-04-1997
  mw. drs. C.W. Rosier bestuurslid 5-04-1993 7-04-1997
  dr. E. Maarschall bestuurslid 5-04-1993 7-04-1997
  dr. K. Abrahams voorzitter 6-04-1992 10-05-1993
  dr. K. Abrahams bestuurslid 6-04-1992 6-04-1996
  mr. W.H. Dollekamp bestuurslid 6-04-1992 3-04-1995
  dr. H. van Wilgenburg bestuurslid 8-04-1991 11-04-1994
  mw. L.R.E.J. Versteegh-Aarts bestuurslid 8-04-1991 8-04-2002
  drs. J.A.G. Davids voorzitter 29-05-1990 6-04-1992
  mw. A.M. Parriger-Loman bestuurslid 2-04-1990 5-04-1993
  drs. H.G. ten Berge secretaris 24-04-1989 5-04-1993
  drs. H.G. ten Berge bestuurslid 24-04-1989 5-04-1993
  mw drs S.E. van Enst secretaris 16-11-1988 24-04-1989
  mw. drs. S.E. van Enst voorzitter 11-05-1987 29-05-1990
  drs. J.A.G. Davids bestuurslid 11-05-1987 6-04-1992
  Mw. J. Kant penningmeester 15-04-1986 3-04-1997
  drs. H.K. Vondeling bestuurslid 15-04-1986 19-04-1992
  drs. M. Bustraan bestuurslid 15-04-1986 8-04-1991
  prof. ir. J. Pelser voorzitter 18-04-1985 11-05-1987
  J. Smeele bestuurslid 18-04-1985 8-04-1991
  Th.J. de Munnik voorzitter 16-03-1984 18-04-1985
  mw. J. Kant bestuurslid 16-03-1984 3-04-1995
  prof. ir. J. Pelser bestuurslid 29-03-1983 11-05-1997
  mr. L. Strikwerda bestuurslid 29-03-1983 15-04-1986
  mw. drs. S.E. van Enst bestuurslid 16-03-1983 6-05-1993
  mr. F. Zeiler voorzitter 1-03-1983 16-03-1984
  G.C. van Manen penningmeester 27-04-1982 15-04-1986
  mw. H.E. Haverkamp-Lebbink bestuurslid 29-03-1982  
  G.G.van Manen bestuurslid 5-10-1981  
  mw drs E. Koelma voorzitter 12-04-1980 1-03-1983
  Th.J.de Munnik bestuurslid 12-03-1980  
  mr. J.H. Rombach bestuurslid 12-03-1980  
  mr. J.H. Rombach secretaris 12-03-1980 16-11-1988
  prof.dr. J.A. Goedkoop voorzitter 29-01-1979 12-04-1980
  mr. B. Posch bestuurslid 29-01-1979  
  J. Pot bestuurslid 29-01-1979 1-09-1981
  mw.drs. E. Koelma bestuurslid 27-02-1978  
  L.J. Plenckers bestuurslid 13-01-1977 12-03-1980
  prof.dr. J.A. Goedkoop bestuurslid 13-01-1977 12-03-1980
  L.E.H. Reeser voorzitter 6-10-1975 29-01-1979
  mr. J.H. Rombach bestuurslid 6-10-1975 29-01-1979
  L.E.H. Reeser bestuurslid 6-10-1975 29-01-1979
  ir J.G. Jongenelen voorzitter 4-11-1974 6-10-1975
  mw. H.E.Haverkamp-Lebbink bestuurslid 4-11-1974 27-02-1978
  ir. F.G.van Hoeken bestuurslid 12-03-1973 13-01-1977
  mr. B.Posch bestuurslid 12-03-1973 13-01-1977
  drs C.J. Zemel voorzitter 24-04-1972 4-11-1974
  ir. J.G. Jongenelen bestuurslid 24-05-1971 6-10-1975
  J.B.te Voortwis bestuurslid 24-05-1971 6-10-1975
  drs Th.B. Roep voorzitter 28-04-1970 24-04-1972
  drs. C.J. Zemel bestuurslid 28-04-1970 4-11-1974
  mw.drs. M.C. Coppoolse bestuurslid 28-04-1970 12-03-1973
  prof.ir. P.H. Tauber voorzitter 28-04-1969 28-04-1970
  dr. L.H.van Berk bestuurslid 28-04-1969 28-04-1970
  dr.ir. E.H.P. Cordfunke bestuurslid 28-04-1969 1-01-1972
  ir R. Rutgers voorzitter 11-03-1968 28-04-1969
  ds. A.G.van Wijk bestuurslid 11-03-1968 24-05-1971
  drs. Th.B. Roep bestuurslid 11-03-1968 24-05-1971
  mr J.H. Rombach voorzitter 16-03-1967 11-03-1968
  prof.ir. P.H. Tauber bestuurslid 16-03-1967 28-04-1970
  drs M.J.F.J. Coremans voorzitter 20-04-1966 16-03-1967
  ir.R. Rutgers bestuurslid 20-04-1966 28-04-1969
  W.G. Vermooten bestuurslid 20-04-1966 28-04-1969
  drs.H.B.A. Kristen bestuurslid 20-04-1966 11-03-1968
  drs J.W. Zuyderhoudt voorzitter 18-02-1965 20-04-1966
  dr .J. Pesman bestuurslid 18-02-1965 20-04-1966
  mr.J.H. Rombach bestuurslid 18-02-1965 11-03-1968
  mr. F. Zeiler secretaris 18-02-1965 12-03-1980
  Dagelijks Bestuur Giskes, Greebe en Zeiler secretaris 27-08-1964 18-02-1965
  irJ.H. Giskes voorzitter 10-02-1964 18-02-1965
  mr.F. Zeiler bestuurslid 10-02-1964  
  drs.M.J.F.J. Coremans bestuurslid 10-02-1964 16-03-1967
  C. Monod de Froideville voorzitter 18-02-1963 10-02-1964
  drs.J.W. Zuyderhoudt bestuurslid 18-02-1963 20-04-1966
  ir.J.H. Giskes bestuurslid 18-02-1963 20-04-1966
  P. Wind voorzitter 16-04-1962 18-02-1963
  drs.J.J.F. Hasselman bestuurslid 16-04-1962 18-02-1963
  C. Monod de Froideville bestuurslid 16-04-1962 18-02-1965
  W.A. Barten voorzitter 20-03-1961 16-04-1962
  P. Wind bestuurslid 20-01-1961 10-02-1964
  D. Rempt bestuurslid 20-01-1961 10-02-1964
  mr J.G.C. Zijnen voorzitter 11-01-1960 20-03-1961
  J. Hofstra bestuurslid 11-01-1960 18-02-1963
  ds J. Breukink voorzitter 26-01-1959 11-01-1960
  drs.H.B.J. Vlas bestuurslid 26-01-1959 16-04-1962
  ir.A. Ovinge bestuurslid 26-01-1959 1-01-1960
  W.A. Barten bestuurslid 26-01-1959 16-04-1962
  J. van der Mark voorzitter 27-01-1958 26-01-1959
  mr.J.G.C. Zijnen bestuurslid 27-01-1958 20-03-1961
  J. Busquet voorzitter 21-01-1957 27-01-1958
  ds.J. Breukink bestuurslid 21-01-1957 11-01-1960
  J. Greebe penningmeester 21-01-1957 27-04-1982
  J. Greebe voorzitter 30-01-1956 21-01-1957
  J.van der Mark bestuurslid 30-01-1956 26-01-1959
  Th. Franken bestuurslid 30-01-1956 26-01-1959
  S.W. Eyssen bestuurslid 30-01-1956 26-01-1959
  dr G. van Kleef voorzitter 24-05-1955 30-01-1956
  J. Busquet bestuurslid 24-05-1955 27-01-1958
  drs. A. de Man penningmeester 13-01-1955 21-01-1957
  drs A.de Man voorzitter 23-06-1954 24-05-1955
  J. Greebe bestuurslid 23-06-1954  
  R.F. Westerkamp voorzitter 26-01-1953 23-06-1954
  mr. H. Schuurman bestuurslid 26-01-1953 30-01-1956
  drs. A.de Man bestuurslid 26-01-1953 21-01-1957
  R.F. Westerkamp bestuurslid 26-01-1953 30-01-1956
  mr. J. Warnaer penningmeester 26-01-1953 13-01-1955
  mr. J. Warnaer penningmeester 1-12-1952 26-01-1953
  dr G. van Kleef voorzitter 14-03-1952 26-01-1953
  mr.J .Warnaer bestuurslid 14-03-1952 1-01-1955
  dr.G.van Kleef bestuurslid 14-03-1952 30-01-1956
  dr R.J. Hamburger voorzitter 29-01-1951 14-03-1952
  M.C. Cornelisse bestuurslid 29-01-1951 23-06-1954
  mr H. Schuurman voorzitter 16-01-1950 29-01-1951
  G. Kruisinga bestuurslid 16-01-1950 26-01-1953
  dr.R.J. Hamburger bestuurslid 16-01-1950 14-03-1952
  W.A .Groenendijk bestuurslid 16-01-1950 26-01-1953
  mr. H. Schuurman bestuurslid 7-01-1949 14-03-1952
  mr G.A.de Lange voorzitter 19-01-1948 16-01-1950
  C.v.d. Beldt bestuurslid 19-01-1948 29-01-1951
  dr R.J. Hamburger voorzitter 6-01-1947 19-01-1948
  dr. J.W. Wagenaar bestuurslid 6-01-1947 16-01-1950
  J.C. Hofman bestuurslid 6-01-1947 16-01-1950
  dr. F.Th. van Voorst secretaris 6-01-1947 18-07-1964
  dr C.H. Ketner voorzitter 14-01-1946 6-01-1947
  mr.G.A.de Lange bestuurslid 14-01-1946 16-01-1950
  dr.F.Th.van Voorst bestuurslid 14-01-1946 18-07-1964
  dr. R.J. Hamburger bestuurslid 14-01-1946 7-01-1949
  H.M. Lugthart secretaris 14-01-1946 6-01-1947
  H.M. Lugthart secretaris 6-06-1945 14-01-1946
  ir W.A.van Rossum du Chattel voorzitter 7-12-1943 14-01-1946
  ir. N.J.C.Teyken bestuurslid 7-12-1943 14-01-1946
  H.M. Lugthart voorzitter 14-12-1942 7-12-1943
  dr.C.H.Ketner bestuurslid 14-12-1942 19-01-1948
  mr P. Langeveld voorzitter 22-12-1941 14-12-1942
  ir. W.A.van Rossum du Chattel bestuurslid 22-12-1941 6-01-1947
  mr.D.Bosscher bestuurslid 22-12-1941 7-12-1943
  mr G.A.de Lange voorzitter 18-12-1940 22-12-1941
  mr.P.Langeveld bestuurslid 18-12-1940 14-01-1946
  d r F.Th. van Voorst voorzitter 18-12-1939 18-12-1940
  H.M.Lugthart bestuurslid 18-12-1939 6-01-1947
  dr.R.J .Hamburger bestuurslid 18-12-1939 1-01-1941
  A. Visser voorzitter 19-12-1938 18-12-1939
  dr F.Th. van Voorst voorzitter 20-12-1937 19-12-1938
  A.Visser bestuurslid 20-12-1937 22-12-1941
  mr G.A. de Lange voorzitter 14-12-1936 20-12-1937
  --- Verschoor bestuurslid 14-12-1936 20-12-1937
  dr.F.Th.van Voorst bestuurslid 14-12-1936 18-12-1940
  R.P. Goettsch voorzitter 23-12-1935 14-12-1936
  ir. W.F.Stoel bestuurslid 23-12-1935 18-12-1939
  A.W.Groenendijk (of W.A.?) bestuurslid 23-12-1935 18-12-1939
  mr H. Scholten voorzitter 10-12-1934 23-12-1935
  mr.G.A. de Lange bestuurslid 10-12-1934 14-12-1942
  P.A. de Lange voorzitter 18-12-1933 10-12-1934
  mr.R.Veendorp bestuurslid 18-12-1933 14-12-1936
  R.P.Goettsch bestuurslid 18-12-1933 14-12-1936
  A.W. van Kleeff voorzitter 19-12-1932 18-12-1933
  mr.H.Scholten bestuurslid 19-12-1932 23-12-1935
  P.A.de Lange bestuurslid 19-12-1932 23-12-1935
  mr C.A. de Groot voorzitter 21-12-1931 19-12-1932
  A.W.van Kleeff bestuurslid 21-12-1931 10-12-1934
  mr.F.A. Joserhus Jitta voorzitter 15-12-1930 21-12-1931
  A.v.d.Horst bestuurslid 15-12-1930 19-12-1932
  J.Broeder bestuurslid 15-12-1930 18-12-1933
  A.W.van Kleeff voorzitter 9-12-1929 15-12-1930
  mr.F.A.Josephus Jitta bestuurslid 9-12-1929 19-12-1932
  dr.G.Hoeneveld bestuurslid 9-12-1929  
  R.P. Goettsch voorzitter 10-12-1928 9-12-1929
  R.P.Goettsch bestuurslid 10-12-1928 21-12-1931
  A.W. van Kleeff voorzitter 12-12-1927 10-12-1928
  A.W. Groenenendijk bestuurslid 12-12-1927 15-12-1930
  mr F.A. Josephus Jitta voorzitter 29-11-1926 12-12-1927
  mr.F.A.Josephus Jitta bestuurslid 29-11-1926 10-12-1928
  dr.F.G.de Wilde bestuurslid 29-11-1926 9-12-1929
  N.J.M.Dresch bestuurslid 29-11-1926 9-12-1929
  P.A. de Lange voorzitter 7-12-1925 29-11-1926
  mr. Jb. Zeylemaker Jnz. bestuurslid 7-12-1925 1-07-1926
  R.P.Goettsch bestuurslid 1-01-1925 12-12-1927
  mr C.A. de Groot voorzitter 15-12-1924 7-12-1925
  G.J.van Berkel bestuurslid 15-12-1924 1-07-1926
  P.A.de Lange bestuurslid 15-12-1924 12-12-1927
  mr CA.de Groot en A.W.van Kleeff voorzitter 26-05-1924 15-12-1924
  F.E.Maschhaupt bestuurslid 31-03-1924 21-03-1945
  F.H. Maschhaupt, secretaris 31-03-1924 1-01-1945
  A.W. van Kleeff, secretaris 1-02-1924 31-03-1924
  A.W.Hissink bestuurslid 27-12-1923 29-11-1926
  dr AJ. Korteweg voorzitter 17-12-1923 26-05-1924
  mr.CA.de Groot bestuurslid 17-12-1923 29-11-1926
  ir. D.A. Wittop Koning penningmeester 11-12-1923 1-12-1952
  A.W.van Kleeff voorzitter 4-12-1922 17-12-1923
  dr.A.J.Korteweg bestuurslid 4-12-1922 8-05-1924
  A.W.van Kleeff bestuurslid 4-12-1922 7-12-1925
  ir D.A. Wittop Koning voorzitter 19-12-1921 4-12-1922
  dr. A.v.d. Horst bestuurslid 19-12-1921 17-12-1923
  W.R.H. Wakker bestuurslid 31-01-1921 1-02-1924
  W.R.H. Wakker secretaris 31-01-1921 1-02-1924
  mr.C.A.de Groot bestuurslid 15-12-1920 18-12-1923
  P. M. de Wolf voorzitter 13-12-1920 19-12-1921
  M.A. de Lange bestuurslid 13-12-1920 17-12-1923
  ir. D.A.Wittop Koning bestuurslid 13-12-1920 1-12-1952
  dr.Jac. Degenaar bestuurslid 11-10-1920 4-12-1922
  W.R.H. Wakker voorzitter 15-12-1919 13-12-1920
  P.M.de Wolf bestuurslid 15-12-1919 4-12-1922
  W.R.H. Wakker bestuurslid 15-12-1919 13-12-1920
  H.W.Hannivoort bestuurslid 15-12-1919 11-10-1920
  A.Pot Jzn. bestuurslid 6-01-1919 19-12-1921
  A.W. van Kleeff voorzitter 16-12-1918 15-12-1919
  F.L.J.Buschgens bestuurslid 16-12-1918 16-12-1918
  dr. M.N.J. Moltzer secretaris 17-12-1917 31-01-1921
  G.H. Honing voorzitter 3-12-1917 16-12-1918
  W.K.Kluitman bestuurslid 3-12-1917 13-12-1920
  dr.M.N.J. Moltzer bestuurslid 3-12-1917 31-01-1921
  J.A.Verkuyl bestuurslid 3-12-1917 15-12-1919
  W.Th. Clous penningmeester 29-01-1917 17-12-1923
  dr J.M. van Dam voorzitter 18-12-1916 3-12-1917
  A.W.van Kleeff bestuurslid 18-12-1916 15-12-1919
  G.H.Honing bestuurslid 18-12-1916 15-12-1919
  W.F. Stoel penningmeester 18-12-1916 18-12-1916
  M.Spaargaren bestuurslid 13-12-1915 16-12-1918
  dr L.M. Klinkenberg voorzitter 13-12-1915 18-12-1916
  dr M.N J. Moltzer voorzitter 14-12-1914 13-12-1915
  W.R.H. Wakker bestuurslid 14-12-1914 3-12-1917
  dr.J.M.van Dam bestuurslid 14-12-1914 3-12-1917
  W.Th. Clous voorzitter 22-12-1913 14-12-1914
  dr.L.M.Klinkenberg bestuurslid 22-12-1913 18-12-1916
  dr.M.N.J.Moltzer bestuurslid 22-12-1913 18-12-1916
  P.A. de Lange voorzitter 16-12-1912 22-12-1913
  mr.J.Hanegraaff bestuurslid 16-12-1912 13-12-1915
  Jhr mr M.E.J.J. van Lidth de Jeude bestuurslid 16-12-1912  
  W.F.Stoel jr. bestuurslid 16-12-1912 13-12-1915
  J.A. Verkuyl voorzitter 18-12-1911 16-12-1912
  W.Th.Clous bestuurslid 18-12-1911 1-01-1913
  P.M. de Wolf voorzitter 9-01-1911 18-12-1911
  J.A.Verkuijl bestuurslid 9-01-1911 22-12-1913
  P.A.de Lange bestuurslid 9-01-1911 22-12-1913
  R.G.C. Schröder voorzitter 20-12-1909 9-01-1911
  C.G.Zaadnoordijk bestuurslid 20-12-1909 16-12-1912
  P.M.de Wolf bestuurslid 20-12-1909 16-12-1912
  dr G.K. Nugteren voorzitter 7-12-1908 20-12-1909
  G.D.L.Graafland bestuurslid 7-12-1908 18-12-1911
  R.G.C. Schroder voorzitter 16-12-1907 7-12-1908
  R.G.C.Schröder bestuurslid 16-12-1907 9-01-1911
  H.I.Bolman bestuurslid 16-12-1907 1-01-1908
  dr G.K. Nugteren voorzitter 13-10-1907 16-12-1907
  dr.G.K.Nugteren bestuurslid 7-10-1907 9-01-1911
  dr Z.Th. Diehl voorzitter 10-12-1906 13-10-1907
  K.R.Gallas bestuurslid 10-12-1906 7-10-1907
  dr.Z.Th.Diehl bestuurslid 10-12-1906 1-10-1907
  Mr W.C. Bosman voorzitter 18-12-1905 10-12-1906
  dr.J.Falkenberg bestuurslid 18-12-1905 20-12-1909
  mr. W.C. Bosman bestuurslid 18-12-1905 20-12-1909
  C.van Buysen bestuurslid 19-12-1904 18-12-1905
  S.M.S.Modderman bestuurslid 19-12-1904 16-12-1907
  C. van Buysen voorzitter 9-12-1904 18-12-1905
  P.A.de Lange bestuurslid 4-01-1904 10-12-1906
  dr M.N.J. Moltzer voorzitter 21-12-1903 9-12-1904
  H.J.F.Wanna bestuurslid 21-12-1903 10-12-1906
  C.G. Steen bestuurslid 21-12-1903 4-01-1904
  dr.M.N.J. Moltzer bestuurslid 21-12-1903 3-1-1898
  dr D.M. Kooy voorzitter 8-12-1902 21-12-1903
  D. Bosman bestuurslid 8-12-1902 19-12-1904
  dr .M.N.J. Moltzer bestuurslid 8-12-1902 18-12-1905
  W.H. Moll bestuurslid 16-12-1901 8-12-1902
  Mr W.C. Bosman voorzitter 6-12-1901 8-12-1902
  H.C.van Cappellen voorzitter 10-12-1900 6-12-1901
  H.C.van Cappellen bestuurslid 10-12-1900 16-12-1901
  S.M.S. Modderman bestuurslid 10-12-1900 21-12-1903
  dr.D.M. Kooy bestuurslid 10-12-1900 21-12-1903
  Mr W.C. Bosman voorzitter 11-12-1899 10-12-1900
  mr.W.C. Bosman bestuurslid 11-12-1899 8-12-1902
  C.D. Donath penningmeester 2-10-1899 18-12-1916
  C. van Buysen voorzitter 19-12-1898 11-12-1899
  dr. D.A. Kerkhoff bestuurslid 19-12-1898 31-12-1898
  dr D.M. Kooy voorzitter 3-1-1898 19-12-1898
  dr.D.M. Kooy bestuurslid 3-1-1898 19-12-1898
  J. Leopold Hzn bestuurslid 3-1-1898 1-07-1900
  dr.H.W. Waalewijn bestuurslid 3-1-1898 10-12-1900
  C. van Buysen bestuurslid 3-1-1898 10-12-1900
  mr.A.P.H.de Lange bestuurslid 4-10-1897 3-12-1917
  mr. A.P.H. de Lange secretaris 4-10-1897 3-12-1917
  dr M.N. Moltzer voorzitter 4-1-1897 3-1-1898
  mr W.C. Bosman voorzitter 6-1-1896 4-1-1897
  dr.J.D. Boeke bestuurslid 1-1-1896 19-12-1898
  dr H.W. Waalewljn voorzitter 7-1-1895 6-1-1896
  mr.N.H.de Lange bestuurslid 7-1-1895 3-1-1898
  mr A.P.H. de Lange voorzitter 7-1-1894 7-1-1895
  dr. J.D. Boeke voorzitter 2-1-1893 7-1-1894
  mr. A.P. de Lange voorzitter 4-1-1892 2-1-1893
  dr H.W. Waalewjjn voorzitter 5-1-1891 4-1-1892
  dr D.H. Kerkhoff voorzitter 6-1-1890 5-1-1891
  dr J J. de Gelder voorzitter 7-1-1889 6-1-1890
  dr. H. W. Waalewijn voorzitter 2-1-1888 7-1-1889
  dr JJ. de Gelder voorzitter 3-1-1887 2-1-1888
  E. M. van Soest voorzitter 4-1-1886 3-1-1887
  J. Mesman Nzm secretaris 23-2-1885 4-10-1897
  dr JJ. de Gelder voorzitter 5-1-1885 4-1-1886
  dr H.W. Waalewljn voorzitter 7-1-1884 5-1-1885
  dr. J.D. Boeke voorzitter 8-1-1883 7-1-1884
  dr JJ. de Gelder voorzitter 2-1-1882 8-1-1883
  dr. J.D. Boeke voorzitter 3-1-1881 2-1-1882
  B.G. de Vries van Heyst voorzitter 3-1-1880 3-1-1881
  J. Latenstein v. Voorst secretaris 6-10-1879 23-2-1885
  dr JJ. de Gelder voorzitter 6-1-1879 3-1-1880
  J. Leguit voorzitter 7-1-1878 15-12-1878
  mr A.P. de Lange voorzitter 1-1-1877 7-1-1878
  dr J J. de Gelder voorzitter 3-1-1876 1-1-1877
  ds H.T.W. Grottendieck voorzitter 4-1-1875 3-1-1876
  jhr J.G.F. van Spengler secretaris 9-2-1874 6-10-1879
  A. Langerhuizen van Uven voorzitter 5-1-1874 4-1-1875
  dr J.J. de Gelder voorzitter 6-1-1873 5-1-1874
  A. Langerhuizen van Uven voorzitter 4-3-1872 6-1-1873
  J. Leguit voorzitter 8-1-1872 19-2-1872
  dr J.J. de Gelder voorzitter 2-1-1871 8-1-1872
  dr. C.J. de Lange voorzitter 3-1-1870 2-1-1871
  J. Leguit voorzitter 4-1-1869 3-1-1870
  ds L Rietberg secretaris 7-10-1867 24-1-1874
  L. van Zanten secretaris 6-9-1864 7-10-1867
  J.D.S. Toussaint secretaris 5-1-1863 6-9--1864
  A. Conijn penningmeester 21-3-1857 1-4-1899
  A. Conijn bestuurslid 21-3-1857 1-4-1899
  dr. C.J. de Lange secretaris 22-2-1856 5-1-1863
  H. M. Scheepers secretaris 25-03-1951 22-2-1856
  Hendrik Toussaint secretaris 1-2-1841 14-2-1842
  ds. H.G. Koentze secretaris 22-1-1840 1-2-1841
  Hendrik Toussaint secretaris 20-3-1839 22-1-1840
  M.J. van Oven secretaris 11-1-1830 25-9-1835
  C.J. Hellingwerff penningmeester 8-1-1830 21-3-1857
  Cornelis J. Hellingwerf secretaris 18-11-1822 11-1-1830
  Jan Carel baron du Tour secretaris 11-8-1817 18-11-1822
  ds. Jacob Klinkhamer penningmeester 10-7-1817 8-1-1830
  Hendrik Toussaint penningmeester 18-8-1813 10-7-1817
  ds. Jacob Klinkhamer secretaris 1-9-1806 10-7-1817
  Jan Theodoor Frèse secretaris 16-1-1806 27-8-1806
  Jan Carel baron du Tour secretaris 2-9-1804 16-1-1806
  dr. J.D. Vissering secretaris 4-1-1804 2-9-1804
  Frans Voorhout secretaris 9-1-1797 4-1-1804
  ds. Jacobus de Rooy secretaris 9-7-1793 7-1-1793
  Frans Voorhout secretaris 13-1-1789 9-7-1793
  Jan Grisée (Griezee) secretaris 11-7-1786 13-1-1789
  ds. Nicolaas Lorie secretaris 15-12-1784 11-7-1786
  Jan Lukas van der Toorn secretaris 6-12-1784 15-12-1784