Bestuursleden sedert 1782

Voorzover de gegevens bekend zijn, toont de tabel alle bestuursleden, hun functie en zittingsperiode, vanaf het ontstaan van het Genootschap. Is het datumveld van InBestuur of UitBestuur blanco, dan is er geen informatie bekend. Waar de gegevens van de aanvangs- of uittreedatum gedeeltelijk onbekend of onzeker zijn, wordt dit in de kolom onder DI (datum IN) resp DU (datum UIT) als volgt gesignaleerd:
1: dag onbekend, 2: maand (en dag) onbekend, 3: dag onzeker, 4: maand (en dag) onzeker, 5: gehele datum onzeker.
Om in deze gevallen toch een voor de software begrijpelijke datum te kunnen gebruiken zijn de gegevens aangevuld met 01 voor de dag en maand, tenzij er een verstandigere keuze kon worden gemaakt.

U kunt de sorteervolgorde veranderen door de pijltjes boven aan de gewenste kolom aan te klikken. Het Search veld kunt u gebruiken om personen, jaartallen etc. te selecteren, of om bijvoorbeeld alleen alle voorzitters te zien door "voorzitter" in te vullen.

Loading data...
Persoon Bestuursfunctie InFunctie UitFunctie Di Du Notities
mr. C. Piepers-Praagman penningmeester 2014-03-03
drs. G. Muggen secretaris 2014-03-03
drs. A. Snater voorzitter 2012-03-05
prof.dr. F.C. Schüller bestuurslid 2012-03-05
mr. C. Piepers-Praagman bestuurslid 2012-03-05 2014-03-03
prof.dr. A.B. Bijnen bestuurslid 2012-03-05
prof.dr. G.E. Booij bestuurslid 2011-02-07
drs. A. Snater bestuurslid 2010-02-01 2012-03-05
ir. M.M.H. Höfelt secretaris 2010-02-01 2014-03-03
drs J.D. Beltman bestuurslid 2009-02-02 2012-03-05
mevr. G. Breebaart – Beuse penningmeester 2009-02-02 2014-03-03
mevr G. Breebaart – Beuse bestuurslid 2008-02-04 2014-03-03
ir. M.M.H. Höfelt bestuurslid 2008-02-04 2014-03-03
drs. P.P.M. Schilte voorzitter 2008-02-04 2012-03-05
drs. W. Lap bestuurslid 2006-04-03 2012-03-05
drs. P.P.M. Schilte bestuurslid 2006-04-03 2012-03-05
drs. F. Köhne voorzitter 2006-04-03 2008-02-04
dr. M. Bakker bestuurslid 2005-04-04 2011-02-07
prof. dr. A. Diddens bestuurslid 2005-04-04 2008-02-04
drs. F. Köhne bestuurslid 2005-04-04 2008-02-04
mr. J. Vrij voorzitter 2005-04-04 2006-04-03
drs. R.S. de Vries secretaris 2005-04-04 2010-02-01 benoemd tot erelid op 1 feb 2010
mr. A.N.A.M. Josephus Jitta penningmeester 2005-04-04 2009-02-02
mr. A.N.A.M. Josephus Jitta bestuurslid 2004-04-05 2009-02-02
drs. R.S. de Vries bestuurslid 2004-04-05 2010-02-01
prof.dr. G. Teitler voorzitter 2003-04-14 2005-04-04
mw. R. Leenstra-Rijpkema bestuurslid 2003-04-07 2006-04-03
mr. J. Vrij bestuurslid 2003-04-07 2006-04-03
mr. A. Dorgelo bestuurslid 2002-04-08 2004-04-07
drs. F.M Willems bestuurslid 2002-04-08 2005-04-04
prof.dr. E. Frikkee secretaris 2002-04-08 2005-04-04
drs. F.M Willems penningmeester 2002-04-08 2005-04-04
P.C.M. van Velthoven voorzitter 2001-04-25 2003-04-14
prof.dr. E. Frikkee secretaris 2001-04-25 2002-04-08 tijdelijk waargenomen
drs. P.J. de Dreu bestuurslid 2001-04-02 2005-04-04
prof. dr. G. Teitler bestuurslid 2001-04-02 2005-04-04
prof. dr. E. Frikkee bestuurslid 2000-04-03 2005-04-04
Mr. M.G.W. Otterspoor-Kousemaker bestuurslid 2000-04-03 2003-04-07
drs. D.A.G. Buizer voorzitter 1999-04-19 2001-04-25
P.C.M. van Velthoven bestuurslid 1999-04-12 2003-04-07
drs. D.A.G. Buizer bestuurslid 1998-04-06 2001-04-02
C. Spierdijk voorzitter 1997-05-21 1999-04-19
ir. P.A.H. Hoogcarspel bestuurslid 1997-04-07 2001-04-02
H.J. Tholen bestuurslid 1997-04-07 2000-04-03
prof. dr. J.A. Goedkoop secretaris 1997-04-07 2001-04-07 door hersenbloeding gedwongen af te treden - benoemd tot erelid op 8 apr 2002, overleden 27 sept 2007
Mw. L.R.E.J. Versteegh-Aarts penningmeester 1997-04-03 2002-04-08
mw. drs. S.E. van Enst bestuurslid 1996-04-01 2000-04-03
A.F. Meijer bestuurslid 1996-04-01 1999-04-12
prof. dr. J.A. Goedkoop voorzitter 1995-04-18 1997-05-21
mw. S.J.M. van Dijck bestuurslid 1995-04-03 1996-04-01
C. Spierdijk bestuurslid 1995-04-03 1999-04-12
prof. dr. J.A. Goedkoop bestuurslid 1994-04-11 2002-04-08
dr. E. Maarschall voorzitter 1993-05-10 1995-04-18
dr. E. Maarschall bestuurslid 1993-04-05 1997-04-07
mw. drs. C.W. Rosier bestuurslid 1993-04-05 1997-04-07
mw. drs. C.W. Rosier secretaris 1993-04-05 1997-04-07
mr. W.H. Dollekamp bestuurslid 1992-04-06 1995-04-03
dr. K. Abrahams bestuurslid 1992-04-06 1996-04-06
dr. K. Abrahams voorzitter 1992-04-06 1993-05-10
mw. L.R.E.J. Versteegh-Aarts bestuurslid 1991-04-08 2002-04-08
dr. H. van Wilgenburg bestuurslid 1991-04-08 1994-04-11
drs. J.A.G. Davids voorzitter 1990-05-29 1992-04-06
mw. A.M. Parriger-Loman bestuurslid 1990-04-02 1993-04-05
drs. H.G. ten Berge bestuurslid 1989-04-24 1993-04-05
drs. H.G. ten Berge secretaris 1989-04-24 1993-04-05 benoemd tot erelid op 12 apr 1999, overleden 1 feb 2013
mw drs S.E. van Enst secretaris 1988-11-16 1989-04-24 waarnemend
drs. J.A.G. Davids bestuurslid 1987-05-11 1992-04-06
mw. drs. S.E. van Enst voorzitter 1987-05-11 1990-05-29
drs. M. Bustraan bestuurslid 1986-04-15 1991-04-08
drs. H.K. Vondeling bestuurslid 1986-04-15 1992-04-19
Mw. J. Kant penningmeester 1986-04-15 1997-04-03
J. Smeele bestuurslid 1985-04-18 1991-04-08
prof. ir. J. Pelser voorzitter 1985-04-18 1987-05-11
mw. J. Kant bestuurslid 1984-03-16 1995-04-03
Th.J. de Munnik voorzitter 1984-03-16 1985-04-18
mr. L. Strikwerda bestuurslid 1983-03-29 1986-04-15
prof. ir. J. Pelser bestuurslid 1983-03-29 1997-05-11
mw. drs. S.E. van Enst bestuurslid 1983-03-16 1993-05-06
mr. F. Zeiler voorzitter 1983-03-01 1984-03-16
G.C. van Manen penningmeester 1982-04-27 1986-04-15
mw. H.E. Haverkamp-Lebbink bestuurslid 1982-03-29
G.G.van Manen bestuurslid 1981-10-05
mw drs E. Koelma voorzitter 1980-04-12 1983-03-01 mandaat verlengd op 16 mrt 81 en 29 mrt 82
mr. J.H. Rombach secretaris 1980-03-12 1988-11-16 16 nov 1988 overleden
mr. J.H. Rombach bestuurslid 1980-03-12
Th.J.de Munnik bestuurslid 1980-03-12
J. Pot bestuurslid 1979-01-29 1981-09-01 1 sep 1981 bedankt
mr. B. Posch bestuurslid 1979-01-29
prof.dr. J.A. Goedkoop voorzitter 1979-01-29 1980-04-12
mw.drs. E. Koelma bestuurslid 1978-02-27
prof.dr. J.A. Goedkoop bestuurslid 1977-01-13 1980-03-12
L.J. Plenckers bestuurslid 1977-01-13 1980-03-12
L.E.H. Reeser bestuurslid 1975-10-06 1979-01-29
mr. J.H. Rombach bestuurslid 1975-10-06 1979-01-29
L.E.H. Reeser voorzitter 1975-10-06 1979-01-29 mandaat verlengd op 29 apr 76, 13 jan 77 en 27 feb 78
mw. H.E.Haverkamp-Lebbink bestuurslid 1974-11-04 1978-02-27
ir J.G. Jongenelen voorzitter 1974-11-04 1975-10-06
mr. B.Posch bestuurslid 1973-03-12 1977-01-13
ir. F.G.van Hoeken bestuurslid 1973-03-12 1977-01-13
drs C.J. Zemel voorzitter 1972-04-24 1974-11-04 2 jaar in functie
J.B.te Voortwis bestuurslid 1971-05-24 1975-10-06
ir. J.G. Jongenelen bestuurslid 1971-05-24 1975-10-06
mw.drs. M.C. Coppoolse bestuurslid 1970-04-28 1973-03-12
drs. C.J. Zemel bestuurslid 1970-04-28 1974-11-04
drs Th.B. Roep voorzitter 1970-04-28 1972-04-24
dr.ir. E.H.P. Cordfunke bestuurslid 1969-04-28 1972-01-01 2 1972 bedankt
dr. L.H.van Berk bestuurslid 1969-04-28 1970-04-28
prof.ir. P.H. Tauber voorzitter 1969-04-28 1970-04-28
drs. Th.B. Roep bestuurslid 1968-03-11 1971-05-24
ds. A.G.van Wijk bestuurslid 1968-03-11 1971-05-24
ir R. Rutgers voorzitter 1968-03-11 1969-04-28
prof.ir. P.H. Tauber bestuurslid 1967-03-16 1970-04-28
mr J.H. Rombach voorzitter 1967-03-16 1968-03-11
drs.H.B.A. Kristen bestuurslid 1966-04-20 1968-03-11
W.G. Vermooten bestuurslid 1966-04-20 1969-04-28
ir.R. Rutgers bestuurslid 1966-04-20 1969-04-28
drs M.J.F.J. Coremans voorzitter 1966-04-20 1967-03-16
mr. F. Zeiler secretaris 1965-02-18 1980-03-12 benoemd tot erelid april 1984, maar kennelijk raakte dit in de vergetelheid . . . .want: benoemd tot erelid 1 dec 1997 - overleden 14 maart 2000
mr.J.H. Rombach bestuurslid 1965-02-18 1968-03-11
dr .J. Pesman bestuurslid 1965-02-18 1966-04-20
drs J.W. Zuyderhoudt voorzitter 1965-02-18 1966-04-20
Dagelijks Bestuur Giskes, Greebe en Zeiler secretaris 1964-08-27 1965-02-18 secretariaat waargenomen door dagelijks bestuur, bestaande uit ir. J.H. Giskes, J. Greebe, mr. F. Zeiler
drs.M.J.F.J. Coremans bestuurslid 1964-02-10 1967-03-16
mr.F. Zeiler bestuurslid 1964-02-10
irJ.H. Giskes voorzitter 1964-02-10 1965-02-18
ir.J.H. Giskes bestuurslid 1963-02-18 1966-04-20
drs.J.W. Zuyderhoudt bestuurslid 1963-02-18 1966-04-20
C. Monod de Froideville voorzitter 1963-02-18 1964-02-10
C. Monod de Froideville bestuurslid 1962-04-16 1965-02-18
drs.J.J.F. Hasselman bestuurslid 1962-04-16 1963-02-18
P. Wind voorzitter 1962-04-16 1963-02-18
W.A. Barten voorzitter 1961-03-20 1962-04-16
D. Rempt bestuurslid 1961-01-20 1964-02-10
P. Wind bestuurslid 1961-01-20 1964-02-10
J. Hofstra bestuurslid 1960-01-11 1963-02-18
mr J.G.C. Zijnen voorzitter 1960-01-11 1961-03-20
W.A. Barten bestuurslid 1959-01-26 1962-04-16
ir.A. Ovinge bestuurslid 1959-01-26 1960-01-01 2 1960 overleden
drs.H.B.J. Vlas bestuurslid 1959-01-26 1962-04-16
ds J. Breukink voorzitter 1959-01-26 1960-01-11
mr.J.G.C. Zijnen bestuurslid 1958-01-27 1961-03-20
J. van der Mark voorzitter 1958-01-27 1959-01-26
J. Greebe penningmeester 1957-01-21 1982-04-27
ds.J. Breukink bestuurslid 1957-01-21 1960-01-11
J. Busquet voorzitter 1957-01-21 1958-01-27
S.W. Eyssen bestuurslid 1956-01-30 1959-01-26
Th. Franken bestuurslid 1956-01-30 1959-01-26
J.van der Mark bestuurslid 1956-01-30 1959-01-26
J. Greebe voorzitter 1956-01-30 1957-01-21
J. Busquet bestuurslid 1955-05-24 1958-01-27
dr G. van Kleef voorzitter 1955-05-24 1956-01-30
drs. A. de Man penningmeester 1955-01-13 1957-01-21 5 sedert het overlijden van mr. Warnaer, afgetreden 21 jan 1957
J. Greebe bestuurslid 1954-06-23
drs A.de Man voorzitter 1954-06-23 1955-05-24
mr. J. Warnaer penningmeester 1953-01-26 1955-01-13 5 ad interim sedert het vertrek van ir. Wittop Koning; tot penningmeester gekozen 26 jan 1953. Overleden 1955 (juiste datum niet genotuleerd)
R.F. Westerkamp bestuurslid 1953-01-26 1956-01-30
drs. A.de Man bestuurslid 1953-01-26 1957-01-21
mr. H. Schuurman bestuurslid 1953-01-26 1956-01-30
R.F. Westerkamp voorzitter 1953-01-26 1954-06-23
mr. J. Warnaer penningmeester 1952-12-01 1953-01-26 1 ad interim sedert het vertrek van ir. Wittop Koning; tot penningmeester gekozen 26 jan 1953. Overleden 1955 (juiste datum niet genotuleerd)
dr.G.van Kleef bestuurslid 1952-03-14 1956-01-30
mr.J .Warnaer bestuurslid 1952-03-14 1955-01-01 2 ...1955 overleden
dr G. van Kleef voorzitter 1952-03-14 1953-01-26
M.C. Cornelisse bestuurslid 1951-01-29 1954-06-23
dr R.J. Hamburger voorzitter 1951-01-29 1952-03-14
W.A .Groenendijk bestuurslid 1950-01-16 1953-01-26
dr.R.J. Hamburger bestuurslid 1950-01-16 1952-03-14
G. Kruisinga bestuurslid 1950-01-16 1953-01-26
mr H. Schuurman voorzitter 1950-01-16 1951-01-29
mr. H. Schuurman bestuurslid 1949-01-07 1952-03-14
C.v.d. Beldt bestuurslid 1948-01-19 1951-01-29
mr G.A.de Lange voorzitter 1948-01-19 1950-01-16 heeft wegens ziekte zijn functie in 1948 nagenoeg niet kunnen uitoefenen en is op 7 jan 1949 opnieuw benoemd
dr. F.Th. van Voorst secretaris 1947-01-06 1964-07-18 18 juli 1964 (overleden)
J.C. Hofman bestuurslid 1947-01-06 1950-01-16
dr. J.W. Wagenaar bestuurslid 1947-01-06 1950-01-16
dr R.J. Hamburger voorzitter 1947-01-06 1948-01-19
H.M. Lugthart secretaris 1946-01-14 1947-01-06 ad interim 6 juni 1945 - 14 jan 1946 en definitief 14 jan - 6 jan 1947
dr. R.J. Hamburger bestuurslid 1946-01-14 1949-01-07
dr.F.Th.van Voorst bestuurslid 1946-01-14 1964-07-18 18 jul 1964 overleden
mr.G.A.de Lange bestuurslid 1946-01-14 1950-01-16
dr C.H. Ketner voorzitter 1946-01-14 1947-01-06
H.M. Lugthart secretaris 1945-06-06 1946-01-14 ad interim
ir. N.J.C.Teyken bestuurslid 1943-12-07 1946-01-14
ir W.A.van Rossum du Chattel voorzitter 1943-12-07 1946-01-14 in de winter 1944/45 is niet vergaderd en de zittende bestuursleden zijn dus in nun functie gecontinueerd
dr.C.H.Ketner bestuurslid 1942-12-14 1948-01-19
H.M. Lugthart voorzitter 1942-12-14 1943-12-07
mr.D.Bosscher bestuurslid 1941-12-22 1943-12-07
ir. W.A.van Rossum du Chattel bestuurslid 1941-12-22 1947-01-06
mr P. Langeveld voorzitter 1941-12-22 1942-12-14
mr.P.Langeveld bestuurslid 1940-12-18 1946-01-14
mr G.A.de Lange voorzitter 1940-12-18 1941-12-22
dr.R.J .Hamburger bestuurslid 1939-12-18 1941-01-01 2
H.M.Lugthart bestuurslid 1939-12-18 1947-01-06
d r F.Th. van Voorst voorzitter 1939-12-18 1940-12-18
A. Visser voorzitter 1938-12-19 1939-12-18
A.Visser bestuurslid 1937-12-20 1941-12-22
dr F.Th. van Voorst voorzitter 1937-12-20 1938-12-19
dr.F.Th.van Voorst bestuurslid 1936-12-14 1940-12-18
--- Verschoor bestuurslid 1936-12-14 1937-12-20
mr G.A. de Lange voorzitter 1936-12-14 1937-12-20
A.W.Groenendijk (of W.A.?) bestuurslid 1935-12-23 1939-12-18
ir. W.F.Stoel bestuurslid 1935-12-23 1939-12-18
R.P. Goettsch voorzitter 1935-12-23 1936-12-14
mr.G.A. de Lange bestuurslid 1934-12-10 1942-12-14 zou op 19 dec 1938 aftreden, doch de in zijn plaats gekozene heeft de functie blijkbaar niet aanvaard
mr H. Scholten voorzitter 1934-12-10 1935-12-23
R.P.Goettsch bestuurslid 1933-12-18 1936-12-14
mr.R.Veendorp bestuurslid 1933-12-18 1936-12-14
P.A. de Lange voorzitter 1933-12-18 1934-12-10
P.A.de Lange bestuurslid 1932-12-19 1935-12-23
mr.H.Scholten bestuurslid 1932-12-19 1935-12-23
A.W. van Kleeff voorzitter 1932-12-19 1933-12-18
A.W.van Kleeff bestuurslid 1931-12-21 1934-12-10
mr C.A. de Groot voorzitter 1931-12-21 1932-12-19
J.Broeder bestuurslid 1930-12-15 1933-12-18
A.v.d.Horst bestuurslid 1930-12-15 1932-12-19
mr.F.A. Joserhus Jitta voorzitter 1930-12-15 1931-12-21
dr.G.Hoeneveld bestuurslid 1929-12-09 5 5 9 dec 1929 gekozen doch heeft blijkbaar zijn functie niet aanvaard:
mr.F.A.Josephus Jitta bestuurslid 1929-12-09 1932-12-19
A.W.van Kleeff voorzitter 1929-12-09 1930-12-15
R.P.Goettsch bestuurslid 1928-12-10 1931-12-21
R.P. Goettsch voorzitter 1928-12-10 1929-12-09
A.W. Groenenendijk bestuurslid 1927-12-12 1930-12-15
A.W. van Kleeff voorzitter 1927-12-12 1928-12-10
N.J.M.Dresch bestuurslid 1926-11-29 1929-12-09
dr.F.G.de Wilde bestuurslid 1926-11-29 1929-12-09
mr.F.A.Josephus Jitta bestuurslid 1926-11-29 1928-12-10
mr F.A. Josephus Jitta voorzitter 1926-11-29 1927-12-12
mr. Jb. Zeylemaker Jnz. bestuurslid 1925-12-07 1926-07-01 5 vóór 4 oct 1926 bedankt
P.A. de Lange voorzitter 1925-12-07 1926-11-29
R.P.Goettsch bestuurslid 1925-01-01 1927-12-12 5 IN zomaar wat ingevult
P.A.de Lange bestuurslid 1924-12-15 1927-12-12
G.J.van Berkel bestuurslid 1924-12-15 1926-07-01 5 vóór 4 oct 1926 bedankt ---- 957 is E.Jo. Van Berkel (???)
mr C.A. de Groot voorzitter 1924-12-15 1925-12-07
mr CA.de Groot en A.W.van Kleeff voorzitter 1924-05-26 1924-12-15 ad interim
F.H. Maschhaupt, secretaris 1924-03-31 1945-01-01 2 voorjaar 1945 overleden
F.E.Maschhaupt bestuurslid 1924-03-31 1945-03-21 2 voorjaar 1945 overleden
A.W. van Kleeff, secretaris 1924-02-01 1924-03-31 1 ad interim
A.W.Hissink bestuurslid 1923-12-27 1926-11-29
mr.CA.de Groot bestuurslid 1923-12-17 1926-11-29
dr AJ. Korteweg voorzitter 1923-12-17 1924-05-26 17 dec 1923 (bedankt 8 mei 1924)
ir. D.A. Wittop Koning penningmeester 1923-12-11 1952-12-01 5 5 11 (of 17?) dec 1923 - dec 1952 (juiste datum niet genotuleerd); bedankt wegens vertrek naar elders, en op 19 jan 1953 tot erelid benoemd
A.W.van Kleeff bestuurslid 1922-12-04 1925-12-07
dr.A.J.Korteweg bestuurslid 1922-12-04 1924-05-08 8 mei 1924 bedankt
A.W.van Kleeff voorzitter 1922-12-04 1923-12-17
dr. A.v.d. Horst bestuurslid 1921-12-19 1923-12-17
ir D.A. Wittop Koning voorzitter 1921-12-19 1922-12-04
W.R.H. Wakker secretaris 1921-01-31 1924-02-01 1 feb 1924 overleden
W.R.H. Wakker bestuurslid 1921-01-31 1924-02-01 1 feb 1924 overleden
mr.C.A.de Groot bestuurslid 1920-12-15 1923-12-18
ir. D.A.Wittop Koning bestuurslid 1920-12-13 1952-12-01 1
M.A. de Lange bestuurslid 1920-12-13 1923-12-17
P. M. de Wolf voorzitter 1920-12-13 1921-12-19
dr.Jac. Degenaar bestuurslid 1920-10-11 1922-12-04
H.W.Hannivoort bestuurslid 1919-12-15 1920-10-11 11 okt 1920 bedankt
W.R.H. Wakker bestuurslid 1919-12-15 1920-12-13
P.M.de Wolf bestuurslid 1919-12-15 1922-12-04
W.R.H. Wakker voorzitter 1919-12-15 1920-12-13
A.Pot Jzn. bestuurslid 1919-01-06 1921-12-19
F.L.J.Buschgens bestuurslid 1918-12-16 1918-12-16 5 5 heeft zijn benoeming niet aanvaard
A.W. van Kleeff voorzitter 1918-12-16 1919-12-15
dr. M.N.J. Moltzer secretaris 1917-12-17 1921-01-31
J.A.Verkuyl bestuurslid 1917-12-03 1919-12-15
dr.M.N.J. Moltzer bestuurslid 1917-12-03 1921-01-31
W.K.Kluitman bestuurslid 1917-12-03 1920-12-13
G.H. Honing voorzitter 1917-12-03 1918-12-16 3 dec 1917 bedankt
W.Th. Clous penningmeester 1917-01-29 1923-12-17
W.F. Stoel penningmeester 1916-12-18 1916-12-18 gekozen, doch heeft blijkbaar de functie niet willen aanvaarden
G.H.Honing bestuurslid 1916-12-18 1919-12-15
A.W.van Kleeff bestuurslid 1916-12-18 1919-12-15
dr J.M. van Dam voorzitter 1916-12-18 1917-12-03
dr L.M. Klinkenberg voorzitter 1915-12-13 1916-12-18
M.Spaargaren bestuurslid 1915-12-13 1918-12-16
dr.J.M.van Dam bestuurslid 1914-12-14 1917-12-03
W.R.H. Wakker bestuurslid 1914-12-14 1917-12-03
dr M.N J. Moltzer voorzitter 1914-12-14 1915-12-13
dr.M.N.J.Moltzer bestuurslid 1913-12-22 1916-12-18 5 genotuleerd is dat deze op 13 dec 1915 aftrad, maar in de notulen van 18 dec 191? Staat hij nog als bestuurslid genoteerd, en op 8 jan 1917 staat gememoreerd dat hij eerst ultimo 1916 aftrad. Vermoedelijk heeft de schrijver van de notulen van 18 dec 1916 - een weinig geschoolde hand, vermoedelijk een klerk van de secretaris - zich op dit punt vergist en was het Hanegraaff, die in 1915 aftrad
dr.L.M.Klinkenberg bestuurslid 1913-12-22 1916-12-18
W.Th. Clous voorzitter 1913-12-22 1914-12-14
W.F.Stoel jr. bestuurslid 1912-12-16 1915-12-13
Jhr mr M.E.J.J. van Lidth de Jeude bestuurslid 1912-12-16 5 5 gekozen op 16 dec 1912, maar heeft blijkbaar zijn benoeming niet aanvaard; in diens plaats vinden wij de volgende naam, hoewel diens verkiezing niet in de notulen is te vinden
mr.J.Hanegraaff bestuurslid 1912-12-16 1915-12-13 5 5 16 dec 1912(?) - 13 dec 1915 (?)
P.A. de Lange voorzitter 1912-12-16 1913-12-22
W.Th.Clous bestuurslid 1911-12-18 1913-01-01 5 - 1913 ?
J.A. Verkuyl voorzitter 1911-12-18 1912-12-16
P.A.de Lange bestuurslid 1911-01-09 1913-12-22
J.A.Verkuijl bestuurslid 1911-01-09 1913-12-22
P.M. de Wolf voorzitter 1911-01-09 1911-12-18
P.M.de Wolf bestuurslid 1909-12-20 1912-12-16
C.G.Zaadnoordijk bestuurslid 1909-12-20 1912-12-16
R.G.C. Schröder voorzitter 1909-12-20 1911-01-09
G.D.L.Graafland bestuurslid 1908-12-07 1911-12-18
dr G.K. Nugteren voorzitter 1908-12-07 1909-12-20
H.I.Bolman bestuurslid 1907-12-16 1908-01-01 5 1908 ?
R.G.C.Schröder bestuurslid 1907-12-16 1911-01-09
R.G.C. Schroder voorzitter 1907-12-16 1908-12-07
dr G.K. Nugteren voorzitter 1907-10-13 1907-12-16 13 oct 1907 (als vice-voorz., ad interim)
dr.G.K.Nugteren bestuurslid 1907-10-07 1911-01-09
dr.Z.Th.Diehl bestuurslid 1906-12-10 1907-10-01 1 okt 07 overleden
K.R.Gallas bestuurslid 1906-12-10 1907-10-07
dr Z.Th. Diehl voorzitter 1906-12-10 1907-10-13 13 oct 1907 overleden
mr. W.C. Bosman bestuurslid 1905-12-18 1909-12-20
dr.J.Falkenberg bestuurslid 1905-12-18 1909-12-20
Mr W.C. Bosman voorzitter 1905-12-18 1906-12-10
S.M.S.Modderman bestuurslid 1904-12-19 1907-12-16
C.van Buysen bestuurslid 1904-12-19 1905-12-18 Buijsen?
C. van Buysen voorzitter 1904-12-09 1905-12-18
P.A.de Lange bestuurslid 1904-01-04 1906-12-10
dr.M.N.J. Moltzer bestuurslid 1903-12-21 1898-01-03 5 In: begin 1e voorzitterschap genomen; werkelijke datum onbekend
C.G. Steen bestuurslid 1903-12-21 1904-01-04 4 jan 1904 bedankt
H.J.F.Wanna bestuurslid 1903-12-21 1906-12-10
dr M.N.J. Moltzer voorzitter 1903-12-21 1904-12-09
dr .M.N.J. Moltzer bestuurslid 1902-12-08 1905-12-18
D. Bosman bestuurslid 1902-12-08 1904-12-19 doublure?
dr D.M. Kooy voorzitter 1902-12-08 1903-12-21
W.H. Moll bestuurslid 1901-12-16 1902-12-08 8 dec 02 bedankt
Mr W.C. Bosman voorzitter 1901-12-06 1902-12-08
dr.D.M. Kooy bestuurslid 1900-12-10 1903-12-21
S.M.S. Modderman bestuurslid 1900-12-10 1903-12-21
H.C.van Cappellen bestuurslid 1900-12-10 1901-12-16
H.C.van Cappellen voorzitter 1900-12-10 1901-12-06
mr.W.C. Bosman bestuurslid 1899-12-11 1902-12-08
Mr W.C. Bosman voorzitter 1899-12-11 1900-12-10
C.D. Donath penningmeester 1899-10-02 1916-12-18
dr. D.A. Kerkhoff bestuurslid 1898-12-19 1898-12-31 2 1898 bedankt
C. van Buysen voorzitter 1898-12-19 1899-12-11
C. van Buysen bestuurslid 1898-01-03 1900-12-10 Buijsen?
dr.H.W. Waalewijn bestuurslid 1898-01-03 1900-12-10
J. Leopold Hzn bestuurslid 1898-01-03 1900-07-01 1 juli 1900 overleden
dr.D.M. Kooy bestuurslid 1898-01-03 1998-12-19
dr D.M. Kooy voorzitter 1898-01-03 1898-12-19
mr. A.P.H. de Lange secretaris 1897-10-04 1917-12-03 bij aftreden benoemd tot erelid
mr.A.P.H.de Lange bestuurslid 1897-10-04 1917-12-03
dr M.N. Moltzer voorzitter 1897-01-04 1898-01-03
mr W.C. Bosman voorzitter 1896-01-06 1897-01-04
dr.J.D. Boeke bestuurslid 1896-01-01 1898-12-19 5 IN zomaar wat ingevult
mr.N.H.de Lange bestuurslid 1895-01-07 1898-01-03 IN uit Personenregister
dr H.W. Waalewljn voorzitter 1895-01-07 1896-01-06
mr A.P.H. de Lange voorzitter 1894-01-07 1895-01-07
dr. J.D. Boeke voorzitter 1893-01-02 1894-01-07
mr. A.P. de Lange voorzitter 1892-01-04 1893-01-02
dr H.W. Waalewjjn voorzitter 1891-01-05 1892-01-04
dr D.H. Kerkhoff voorzitter 1890-01-06 1891-01-05
dr J J. de Gelder voorzitter 1889-01-07 1890-01-06
dr. H. W. Waalewijn voorzitter 1888-01-02 1889-01-07
dr JJ. de Gelder voorzitter 1887-01-03 1888-01-02
E. M. van Soest voorzitter 1886-01-04 1887-01-03
J. Mesman Nzm secretaris 1885-02-23 1897-10-04 5 of IN 1886 ?
dr JJ. de Gelder voorzitter 1885-01-05 1886-01-04
dr H.W. Waalewljn voorzitter 1884-01-07 1885-01-05
dr. J.D. Boeke voorzitter 1883-01-08 1884-01-07
dr JJ. de Gelder voorzitter 1882-01-02 1883-01-08
dr. J.D. Boeke voorzitter 1881-01-03 1882-01-02
B.G. de Vries van Heyst voorzitter 1880-01-03 1881-01-03
J. Latenstein v. Voorst secretaris 1879-10-06 1885-02-23 5 of UIT 1886 ?
dr JJ. de Gelder voorzitter 1879-01-06 1880-01-03
J. Leguit voorzitter 1878-01-07 1878-12-15 15 dec 1878 overleden
mr A.P. de Lange voorzitter 1877-01-01 1878-01-07 2
dr J J. de Gelder voorzitter 1876-01-03 1877-01-01
ds H.T.W. Grottendieck voorzitter 1875-01-04 1876-01-03
jhr J.G.F. van Spengler secretaris 1874-02-09 1879-10-06
A. Langerhuizen van Uven voorzitter 1874-01-05 1875-01-04
dr J.J. de Gelder voorzitter 1873-01-06 1874-01-05
A. Langerhuizen van Uven voorzitter 1872-03-04 1873-01-06
J. Leguit voorzitter 1872-01-08 1872-02-19
dr J.J. de Gelder voorzitter 1871-01-02 1872-01-08
dr. C.J. de Lange voorzitter 1870-01-03 1871-01-02
J. Leguit voorzitter 1869-01-04 1870-01-03
ds L Rietberg secretaris 1867-10-07 1874-01-24 24 jan 1874 overleden
L. van Zanten secretaris 1864-09-06 1867-10-07 5 of IN 2 okt 1865 ?
J.D.S. Toussaint secretaris 1863-01-05 1864-09-06 5 of UIT 2 okt 1865 ?
A. Conijn bestuurslid 1857-03-21 1899-04-01 5 apr 1899 overleden
A. Conijn penningmeester 1857-03-21 1899-04-01 1 1 apr 1899 overleden
dr. C.J. de Lange secretaris 1856-02-22 1863-01-05
H. M. Scheepers secretaris 1851-03-25 1856-02-22 periode 1842 tot 1851 mist ?
Hendrik Toussaint secretaris 1841-02-01 1842-02-14 periode 1842 tot 1851 mist ?
ds. H.G. Koentze secretaris 1840-01-22 1841-02-01
Hendrik Toussaint secretaris 1839-03-20 1840-01-22 periode 1835 tot 1839 mist ? - 22 jan 1840 provisioneel
M.J. van Oven secretaris 1830-01-11 1835-09-25 periode 1835 tot 1839 mist ?
C.J. Hellingwerff penningmeester 1830-01-08 1857-03-21 21 mrt 1857 overleden
Cornelis J. Hellingwerf secretaris 1822-11-18 1830-01-11
Jan Carel baron du Tour secretaris 1817-08-11 1822-11-18 18 nov 1822 provisioneel
ds. Jacob Klinkhamer penningmeester 1817-07-10 1830-01-08 5 5 IN aangenomen als UIT Klinkhamer als secretaris; UIT aangenomen als IN Hellingwerff penningmeester
Hendrik Toussaint penningmeester 1813-08-18 1817-07-10 5 UIT aangenomen als IN Klinkhamer
ds. Jacob Klinkhamer secretaris 1806-09-01 1817-07-10
Jan Theodoor Frèse secretaris 1806-01-16 1806-08-27
Jan Carel baron du Tour secretaris 1804-09-02 1806-01-16
dr. J.D. Vissering secretaris 1804-01-04 1804-09-02
Frans Voorhout secretaris 1797-01-09 1804-01-04
ds. Jacobus de Rooy secretaris 1793-07-09 1797-01-07
Frans Voorhout secretaris 1789-01-13 1793-07-09
Jan Grisée (Griezee) secretaris 1786-07-11 1789-01-13
ds. Nicolaas Lorie secretaris 1784-12-15 1786-07-11
Jan Lukas van der Toorn secretaris 1784-12-06 1784-12-15 5 6 dec 1784 op grond van het handschrift notulen - bij oprichters