BIJEENKOMSTEN KONINKLIJK GENOOTSCHAP PHYSICA

Elke eerste maandag van de maanden oktober tot en met april organiseert het Genootschap een lezing op wetenschappelijk niveau.  De lezingen vinden steeds plaats in het Wijkcentrum "Thuis in Overdie", Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.

 

Op 7 maart 2016 sprak:

Prof. dr. ir. H.J.W. (Hein) de Baar

emeritus hoogleraar Oceanografie aan de Rijks Universiteit Groningen en verbonden aan het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel

over:

Het ecosysteem van de Antarctische Oceaan

De Antarctische Oceaan bedekt 14% van het oppervlak van onze planeet. Dit adembenemend mooie zeegezicht met ijsbedekking, ijsbergen, keizerpinguins en walvissen blijkt een gebrek te hebben aan spoorelement ijzer voor de groei van algen. Elke levende cel, ook in ons lichaam, heeft een klein beetje ijzer nodig, vooral in diverse enzymen. Terwijl op het land ruimschoots voldoende ijzer beschikbaar is in de bodem voor plant en dier, is de groei van algen rondom Antarctica gelimiteerd door het zeer lage gehalte opgelost ijzer in zeewater. Algen zijn eencellige planten en de basis van de voedselketen nabij Antarctica, immers op het ijsbedekte continent groeien geen planten. Bij fotosynthese door de algen wordt kooldioxide (CO2) opgenomen en omgezet in biomassa. De resultaten en avonturen van een aantal expedities in de periode 1988-2013 zullen worden getoond en besproken.  

Hein de Baar studeerde chemische technologie in Delft en vertrok daarna naar Cape Cod, Massachusetts, voor onderzoek bij het Woods Hole Oceanographic Institution dat leidde tot een PhD diploma bij het Massachusetts Institute of Technology. Na een aantal jaren bij de University of Cambridge, Engeland, verhuisde het inmiddels gezin terug naar Nederland voor een loopbaan bij het NIOZ en hoogleraar oceanografie bij de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds november 2014 met emeritaat zijn er nog wat doorlopende activiteiten met het NIOZ en voorzitterschap van de sectie Aardwetenschappen van de KNAW. De deelnemers aan de excursie naar het NIOZ, op 14 april j.l., hebben al eerder kennis kunnen maken met prof. De Baar.