BIJEENKOMSTEN KONINKLIJK GENOOTSCHAP PHYSICA

Elke eerste maandag van de maanden oktober tot en met april organiseert het Genootschap een lezing op wetenschappelijk niveau.  De lezingen vinden steeds plaats in het Wijkcentrum "Thuis in Overdie", Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.

 

Op 1 februari 2016 sprak:

Prof. dr. C. (Chantal) Kemner

hoogleraar Biologische Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht, en hoofd van het psychofysiologisch laboratorium en het babybreinlab in het UMCU

over:

Hoe wordt baby’s brein sociaal?

De afgelopen jaren heeft onderzoek allerlei nieuwe inzichten geleverd in de relatie tussen de groei van de hersenen en de sociale ontwikkeling van een kind. In zijn eerste levensjaar ontwikkelt een kind zich sociaal in een geweldig tempo, maar in de periode groeien ook de hersenen spectaculair. Hoe verloopt die hersenontwikkeling? Welke hersengebieden maken een baby sociaal? En wat als de normale ontwikkeling verstoord wordt?  

Chantal Kemner studeerde Psychologie aan de Universiteit Utrecht. In 1992 promoveerde ze aan de afdeling Psychofarmacologie van dezelfde universiteit. Hierna werkte ze als postdoc bij de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het UMCU. In 2003 werd ze benoemd tot hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkeling aan de Universiteit Maastricht, waarna ze in 2009 terugkeerde naar Utrecht. Kemner is directeur van het speerpunt Dynamics of Youth. Kemners onderzoek richt zich voornamelijk op de relatie tussen visuele waarneming en het vermogen om sociale prikkels te verwerken, de neurale basis van afwijkende waarneming bij autisme en het ontstaan van ontwikkelingpsychopathologie bij baby’s. In 2011 werd haar boek Het sociale leven van baby's en de spectaculaire groei van de hersenen in het eerste levensjaar gepubliceerd. Voor het uitvoeren van haar onderzoek naar autisme kreeg ze van het NWO een Vidi- en een Vici-beurs.