BIJEENKOMSTEN KONINKLIJK GENOOTSCHAP PHYSICA

Elke eerste maandag van de maanden oktober tot en met april organiseert het Genootschap een lezing op wetenschappelijk niveau.  De lezingen vinden steeds plaats in het Wijkcentrum "Thuis in Overdie", Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.

 

Op 4 januari 2016 sprak:

Prof. dr. L.A.C.J. (Leo) Lucassen

Hoogleraar Sociale Geschiedenis aan de Universiteit Leiden

over:

Hoe uniek is de huidige vluchtelingencrisis eigenlijk?

In deze lezing vergelijkt prof Lucassen de huidige vluchtelingen en de reactie daarop met eerdere voorbeelden uit de Nederlandse geschiedenis in de afgelopen eeuw. Daarbij zal hij ook ingaan op de vraag welke factoren eigenlijk bepalen of er een breed dan wel gering draagvlak bestaat onder de bevolking voor de opvang van vluchtelingen. 

Leo Lucassen (1959) is sinds 2005 hoogleraar Sociale Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij promoveerde in 1990 aan diezelfde universiteit cum laude op een proefschrift over de geschiedenis van zigeuners in Nederland. Centrale thema’s in zijn onderzoek zijn migratiegeschiedenis, global history en stadsgeschiedenis. Hij is Research Director van het IISH (International Institute of Social History) en lid van het Academia Europaea. De heer Lucassen begon zijn onderzoekscarrière binnen de Historische Racismestudies. In de jaren negentig was hij actief betrokken bij het opzetten van de Amerikaans geïnspireerde studierichting Migratiegeschiedenis. Sindsdien heeft hij verschillende vergelijkende studies naar het migratie- en vestigingsproces van migranten in Nederland en het buitenland uitgevoerd. Leo Lucassen is momenteel een veelgevraagd deskundige in actualiteitenrubrieken op radio en televisie.