BIJEENKOMSTEN KONINKLIJK GENOOTSCHAP PHYSICA

Elke eerste maandag van de maanden oktober tot en met april organiseert het Genootschap een lezing op wetenschappelijk niveau.  De lezingen vinden steeds plaats in het Wijkcentrum "Thuis in Overdie", Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.

 

Op 7 december 2015 sprak:

Prof. dr. J.J. Boersema

hoogleraar Grondslagen van de Milieu-wetenschappen aan de Universiteit van Leiden

over:

Beelden van Paaseiland

Paaseiland is het meest afgelegen bewoonde plekje op aarde. Hoe Polynesische kolonisten het tien eeuwen terug hebben kunnen bereiken is nog steeds een raadsel. Het is weinig groter dan Texel. Op dit kleine eiland hebben de bewoners een spectaculaire beeldencultuur tot stand gebracht. Maar tegen welke prijs? Toen onze landgenoot Jacob Roggeveen het eiland op eerste paasdag 1722 als eerste Europeaan zag, bleek het eiland geheel ontbost. Ook de cultuur leek op haar retour. Was er een verband? Clive Ponting, Jared Diamond en vele anderen vonden van wel. Paaseiland groeide uit tot de icoon van de milieugeschiedenis. Hét voorbeeld van een maatschappelijke collaps door verkeerd gebruik van de natuurlijke hulpbronnen en een waarschuwing voor de hele aarde. In mijn lezing wordt deze gangbare opvatting tegen het licht gehouden en verworpen. Er moet een ander verhaal verteld worden. Beelden van Paaseiland vertelt dit verhaal. 

Prof. Dr. Jan J. Boersema is als hoogleraar “Grondslagen van de Milieuwetenschappen” verbonden aan het Instituut voor milieuwetenschappen (CML) van de Universiteit Leiden. Hij studeerde biologie en promoveerde in de theologie op The Torah and the Stoics on Humankind and Nature (Brill, Leiden). Hij was verbonden aan de universiteit van Groningen, de VU-Amsterdam en als adviseur aan het ministerie van VROM. Hij publiceerde in milieukundige, theologische, historische, filosofische en criminologische wetenschappelijk tijdschriften en was redacteur van enkele academische bundels. Hij was als fellow verbonden aan de Universiteit van Cambridge. Zijn huidige onderzoek draait om de vraag: Hoe groen is de vooruitgang? Boersema was eindredacteur van het Basisboek Milieukunde (Boom, Amsterdam), waarvan er tussen 1984 en 2000 ruim 35.000 exemplaren verkocht werden. Hij was editor van Environmental Values en is sinds 2002 Editor in Chief van de Journal of Integrated Environmental Sciences en van het textbook Principles of Environmental Sciences (Springer, Berlin 2009). Zijn meest recente boek is: The Survival of Easter Island. Dwindling Resources and Cultural Resilience. (CUP, Cambridge, 2015).