BIJEENKOMSTEN KONINKLIJK GENOOTSCHAP PHYSICA

Elke eerste maandag van de maanden oktober tot en met april organiseert het Genootschap een lezing op wetenschappelijk niveau.  De lezingen vinden steeds plaats in het Wijkcentrum "Thuis in Overdie", Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.

 

Op 5 oktober 2015 sprak:

Prof. dr. Th.H.M. (Theo) Rasing

hoogleraar experimentele natuurkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen

over:

Licht en magnetisme, een briljante combinatie

De interactie van licht met materie is welbekend: wie heeft er niet lenzen en prisma’s gebruikt om met de intensiteit en de kleuren van licht te spelen? En Faraday liet reeds in 1845 zien dat onder invloed van magnetisme ook de polarisatie van licht kan worden gemanipuleerd, terwijl 20 jaar daarna Maxwell licht beschreef als een elektromagnetische golf.

De omgekeerde effecten zijn minder bekend maar zeker zo fascinerend: met licht kun je ook materie en zelfs magnetisme manipuleren. In ons lab hebben we recentelijk laten zien dat met behulp van femto-seconde laserpulsen extreem korte en zeer sterke (~5Tesla oftewel 100000 x het aardmagneetveld !) magneetvelden opgewekt kunnen worden. Hiermee kan men magnetische materialen manipuleren en zelfs ompolen op een nog nooit vertoonde tijdschaal, wat leidt tot unieke nieuwe mogelijkheden zoals ultrasnelle gegevens opslag op een harde schijf ! In deze lezing zullen de achtergronden van deze nieuwe fenomenen worden uitgelegd en geïllustreerd met recente voorbeelden. Voor verdere info: www.ru.nl/ssi
 

Prof. dr. Theo Rasing (26 mei 1953, Didam) is hoogleraar experimentele Natuurkunde, lid van de KNAW en de Academia Europaea, erelid van het Ioffe Instituut in St.Petersburg, lid van het Uitvoerend Bestuur van de Stichting FOM en lid van vele nationale en internationale adviesraden en commissies. Hij studeerde cum laude af en tevens promoveerde hij aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en werd, na postdoctoraal werk aan UC Berkeley (IBM fellowship), wetenschappelijke stafmedewerker en mede programmaleider aan het Lawrence Berkeley National Laboratory, waar hij niet-lineaire optische technieken ontwikkelde voor onderzoek aan oppervlakken en grensvlakken. In 2007 ontving hij de Physica Prijs en in 2008 de Spinoza Premie, de hoogste wetenschappelijke prijs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NOW, voor zijn doorbraken in het manipuleren van magnetisme met licht. In 2009 werd hij benoemd tot Distinguished lecturer voor de IEEE en in 2010 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zijn onderzoek heeft tot heden meer dan 470 publicaties in international tijdschriften opgeleverd, inclusief in Nature, Science en Physical Review Letters, waarvan 390 zijn opgenomen in de Web of Science met in totaal meer dan 8000 citaties, h-index 44.