BIJEENKOMSTEN KONINKLIJK GENOOTSCHAP PHYSICA

Elke eerste maandag van de maanden oktober tot en met april organiseert het Genootschap een lezing op wetenschappelijk niveau.  De lezingen vinden steeds plaats in het Wijkcentrum "Thuis in Overdie", Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.

 

Op 3 april 2017 sprak:

Prof. dr. ir. J. (Jan) van den Berg

hoogleraar Cyber Security aan de TU Delft en aan de Universiteit Leiden

over:

Hoe beveiligen we Cyberspace?

Na een korte motivatie waarom cyber security vandaag de dag zo belangrijk is, zal prof. Van den Berg stilstaan bij:

  • een moderne definitie van wat cyberspace is
  • de daaruit voorvloeiende cyber security uitdagingen
  • de basisaanpak van cyber security (zijnde cyber risk management)
  • concrete uitwerkingen van cyber risk management, mede aan de hand van voorbeelden

Een sleutelelement binnen de voordracht zal zijn dat cyber security veel meer is dan een puur technische uitdaging: het betreft een uitdaging waaraan een ieder kan en moet bijdragen, in de diverse rollen die we vervullen.

 

Prof . Van den Berg omschrijft als volgt zijn profiel op de website van de TU Delft:

Having finalized my secondary school in Dordrecht (Gemeentelijk Lyceum, gymnasium-B ) in 1970, I studied mathematics and physics at the TU Delft while being active in the national student movement. In 1977, I received the diploma of Mathematical Engineer. From 1977-1989, I gave courses in mathematics, physics and computer science at institutes of higher education in Breda and Eindhoven, and mathematics and physics at the secondary school of Nampula, Mozambique. From 1989-2006, I worked at the Econometric Institute of Erasmus University Rotterdam. There, I gave courses in computer science and economics, and did research in many fields, especially in computational intelligence, with applications in combinatorial optimization, finance, agriculture, philosophy and bibliometrics, among others. My PhD-thesis entitled "Neural Relaxation Dynamics" was defended in 1996. From 2006 up till now, I worked at TUDelft again, mostly on topics related to (Big) Data Analytics and/or Cyber Security. On July 9 2013, I was appointed as a full professor Cyber Security at this university both at the faculty of EEMCS and that of TPM. In June 2015 I was appointed as a full professor Cyber Security at Leiden University as well.