BIJEENKOMSTEN KONINKLIJK GENOOTSCHAP PHYSICA

Elke eerste maandag van de maanden oktober tot en met april organiseert het Genootschap een lezing op wetenschappelijk niveau.  De lezingen vinden steeds plaats in het Wijkcentrum "Thuis in Overdie", Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.

 

Op 6 maart 2017 sprak:

Prof. dr. B. (Birgit) Meyer

hoogleraar religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht

over:

Beeldenstormen.
Religiewetenschap en de relatie tussen mensen en beelden

Beelden vormen een perfecte invalshoek voor een dieper inzicht in botsingen tussen de waarden, ideeën en gevoeligheden van verschillende groepen mensen – religieus en seculier - in onze hoogst diverse wereld. De agressieve destructie van beelden, objecten en gebouwen gebeurt op tal van plaatsen en kent uiteenlopende motieven. Wat voor de ene groep dierbaar en heilig is, wordt door anderen juist verworpen en geschonden. In deze lezing gaat het om de sacralisering en desacralisering van beelden en andere materiele vormen vanuit antropologische en religiewetenschappelijke inzichten in de relatie tussen religie, politiek en visuele cultuur.

 

Birgit Meyer is hoogleraar religiewetenschap in het Departement Filosofie en Religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Sinds de laten jaren 80 verricht zij onderzoek naar verschillende aspecten van het christendom in Afrika. Ook heeft zij belangstelling voor processen van ontkerkelijking en het ontstaan van een divers religieus veld in Nederland. Typerend voor haar werk is de aandacht voor de lichamelijke, materiele, en politiek-esthetische dimensies van religie vanuit een antropologisch perspectief. In 2015 ontving zij de prijs Academiehoogleraar van de KNAW en de Spinozapremie van NWO. Voor meer informatie zie: website Birgit Meyer.