BIJEENKOMSTEN KONINKLIJK GENOOTSCHAP PHYSICA

Elke eerste maandag van de maanden oktober tot en met april organiseert het Genootschap een lezing op wetenschappelijk niveau.  De lezingen vinden steeds plaats in het Wijkcentrum "Thuis in Overdie", Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.

 

Op 7 november 2016 sprak:

Prof. dr. H.W. Broer

Emeritus hoogleraar Dynamische Systemen aan de Rijksuniversiteit Groningen

over:

Hemelverschijnselen nabij de horizon, een studie in geometrische optica

Asfaltspiegelingen, fata morgana's, blinde stroken of zones in de ondergaande zon: het zijn regelmatig optredende hemelverschijnselen die zich in de buurt van de horizon afspelen. Luchtspiegelingen zijn het. Marcel Minnaert heeft in zijn magistrale De natuurkunde van 't vrije veld de aandacht op deze en andere fenomenen gericht en ze met middelbare schoolwiskunde en -natuurkunde van zijn tijd beschreven. We spreken eind jaren dertig van de vorige eeuw. In de voordracht wordt de wiskunde achter het fenomeen ontwikkeld in termen van geometrische optica, dat is de theorie van de lichtstralen met daarin onder meer de brekingswet van Snellius. Hierin komen de begrippen spiegeling en breking aan de orde. In samenhang hiermee passeert ook Johann Bernoulli’s brachistochrone probleem kort de revue.

 

Henk Broer werd in 1950 in Diever geboren. Hij volgde zijn middelbare schoolopleiding in Diever en Meppel en vervolgde met een studie wiskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1979 promoveerde hij op een onderwerp in de dynamische systemen. Hij is zijn hele leven in Groningen gebleven, daarbij allerlei wetenschappelijke wereldreizen makend. Ondertussen stichtte hij ook een gezin, dat inmiddels vier volwassen kinderen telt. In 1991 werd hij hoogleraar en in 2008 tevens lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Kunst en Wetenschappen. Sinds 2015 is hij met emeritaat. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, waaronder ook een aantal populaire artikelen en boeken over mechanica, optica en chaos.