BIJEENKOMSTEN KONINKLIJK GENOOTSCHAP PHYSICA

Elke eerste maandag van de maanden oktober tot en met april organiseert het Genootschap een lezing op wetenschappelijk niveau.  De lezingen vinden steeds plaats in het Wijkcentrum "Thuis in Overdie", Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.

 

Op 3 oktober 2016 sprak:

Prof. dr. R.A.J. Jansen

Hoogleraar moleculaire materialen en nano-systemen aan de Technische Universiteit Eindhoven

over:

Moleculaire elektronica en zonnecellen van plastic

Zonlicht van miljoenen jaren geleden, in de vorm van fossiele brandstoffen, voorziet onze samenleving in belangrijke mate van energie. Voor een hernieuwbare samenleving, is zonlicht van nu de enige bron van energie. De conversie van zonlicht in elektrische energie met organische moleculaire halfgeleiders heeft analogieën met de natuurlijke fotosynthese, maar geeft een aanzienlijk hoger rendement en vormt daarmee een mogelijke bron van energie voor de toekomst. De recente groei van het rendement van organische zonnecellen tot 12% is mogelijk geworden door het ontwerpen van nieuwe moleculaire materialen. Deze benutten een groter deel van het zonlichtspectrum en kunnen zonlicht met minder verlies omzetten in elektriciteit. Een verdere toename van het rendement is mogelijk door het stapelen van cellen die, ieder afzonderlijk, verschillende spectrale delen van het zonlicht efficiënt omzetten. Een volgende essentiële stap voor de toekomst, is het omzetten van zonne-energie in chemische energie in de vorm van zonnebrandstoffen. Dit wordt geïllustreerd met een organische foto-elektrochemische cel die water splitst in waterstof en zuurstof met zonlicht als enige bron van energie.

 

René Janssen (1959) is hoogleraar moleculaire materialen en nanosystemen aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), werkzaam in de faculteiten Technische Natuurkunde en Scheikundige Technologie. Hij promoveerde in 1987 aan de TU/e op het gebied van elektronenspinresonantie en kwantumchemische berekeningen aan organische radicalen. In 1993 en 1994 werkte hij in de groep van Alan J. Heeger (Nobellaureaat in 2000) aan de Universiteit van Californië in Santa Barbara aan de foto-fysische eigenschappen van polymere halfgeleiders. Zijn onderzoek is gericht op de elektro-optische eigenschappen moleculaire en polymere halfgeleiders met toepassingen in bijvoorbeeld zonnecellen en lichtgevende diodes. Het ontwerp en de synthese van nieuwe materialen wordt gecombineerd met optische spectroscopie, elektrochemie, en morfologische karakterisering en met het maken, bestuderen, en modelleren van functionele toepassingen. Voor zijn werk ontving hij in 2015 de Spinozapremie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.