BIJEENKOMSTEN KONINKLIJK GENOOTSCHAP PHYSICA

Elke eerste maandag van de maanden oktober tot en met april organiseert het Genootschap een lezing op wetenschappelijk niveau.  De lezingen vinden steeds plaats in het Wijkcentrum "Thuis in Overdie", Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.

 

Op 2 maart 2015 sprak:

prof. dr. Theo Doreleijers

em. hoogleraar jeugdpsychiatrie (VUmc Amsterdam) en em. hoogleraar forensische psychiatrie (Fac. Rechts-geleerdheid Leiden) over:

Gebruik meer de hersens in het strafrecht!

Ontwikkelingen in de strafrechttoepassing houden weinig of geen rekening met de enorme vooruitgang in de neurowetenschappen. Hersenen zijn – in interactie met omgevingsfactoren – verantwoordelijk voor gedrag en misdragingen. In mijn voordracht wil ik de toehoorders bijpraten over de huidige wetenschappelijke stand van de gedragswetenschappen en wat voor impact een en ander zou moeten hebben voor de tenuitvoerlegging van het strafrecht; toegespitst op het jeugdstrafrecht.

Theo Doreleijers (1948) is em. hoogleraar jeugdpsychiatrie (VUmc Amsterdam) en em. hoogleraar forensische psychiatrie (Fac. Rechtsgeleerdheid Leiden). Hij begeleidde en begeleidt een veertigtal promovendi en leidde een honderdtal kinder- en jeugdpsychiaters op. Thans is hij als visiting professor verbonden aan de psychiatrische universiteitskliniek in Basel en is hij directeur van de Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans in Rotterdam. Doreleijers is lid van de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming. In 2013 trad hij na 20 jaar terug als president van de Europese Vereniging van Forensische Jeugdpsychiaters en –psychologen; bij die gelegenheid werd hij benoemd tot honorary president. In 2010 werd hij door de VU onderscheiden met de Societal Impact Award en in 2012 met de VU-Onderwijsprijs. In 2014 werd hij benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn initiatieven in de neurowetenschappelijke benadering van gedragsstoornissen en voor de ontwikkeling van het Europese netwerk van wetenschappers en clinici op dit gebied.