BIJEENKOMSTEN KONINKLIJK GENOOTSCHAP PHYSICA

Elke eerste maandag van de maanden oktober tot en met april organiseert het Genootschap een lezing op wetenschappelijk niveau.  De lezingen vinden steeds plaats in het Wijkcentrum "Thuis in Overdie", Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.

 

Op 2 februari 2015 sprak:

prof. dr. F.P. van Oostrom

universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht, gespecialiseerd in de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen over:

Creatieve destructie? De middeleeuwse Nederlandse literatuur in de dramatische veertiende eeuw.

De veertiende eeuw staat sinds het beroemde boek van Barbara Tuchman bekend als zo ongeveer de grootste crisisperiode uit de gedocumenteerde geschiedenis. Tegelijkertijd is het een periode van grote dynamiek op cultureel, religieus en sociaal gebied. In dit alles speelt de stad als podium een hoofdrol. Is de creatieve stad (om een term uit de urbane sociologie te bezigen) inderdaad een verschijnsel dat zich al in de middeleeuwse Lage Landen laat traceren? En speelt bij al die creativiteit de crisis van de eeuw - denk alleen al aan de pest - een onverwacht stimulerende rol?

Frits (F.P.) van Oostrom is Universiteitshoogleraar in Utrecht. Hij is gespecialiseerd in de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen. Voor zijn wetenschappelijk werk kreeg hij in 1995 de Spinozaprijs. Zijn boek “Maerlants wereld” werd in 1996 bekroond met de AKO literatuurprijs. Naast zijn werk als wetenschapper heeft Van Oostrom altijd veel belangstelling gehad voor hoe de universiteit zichzelf definieert, en interfereert met onderwijs en samenleving. In dit verband heeft hij geregeld bestuurswerk verricht, het meest zichtbaar als President van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW, 2005-2008). Ook zijn voorzitterschap van de commissie die de Canon van Nederland ontwierp, past in dit kader. Professor Van Oostrom heeft vele publicaties op zijn naam staan waaronder:

  • Lansloot vander Haghedochte (proefschrift; Prins Bernard Fonds prijs)
  • Het woord van eer (1987; Wijnaendts Francken prijs)
  • Aanvaard dit werk (gebundelde artikelen, 1992)
  • Handgeschreven wereld (1992, samen met Dini Hogenelst)
  • Maerlants wereld (1996; AKO literatuurprijs)
  • Stemmen op schrift (2006; nominatie AKO literatuurprijs; Groene Watermanprijs)
  • Wereld in woorden (2013; nominatie Libris Geschiedenisprijs)