BIJEENKOMSTEN KONINKLIJK GENOOTSCHAP PHYSICA

Elke eerste maandag van de maanden oktober tot en met april organiseert het Genootschap een lezing op wetenschappelijk niveau.  De lezingen vinden steeds plaats in het Wijkcentrum "Thuis in Overdie", Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.

 

Op 5 januari 2015 sprak:

prof. dr. A. van den Berg

universiteitshoogleraar aan de Technische Universiteit Twente en bijzonder hoogleraar aan de South China Normal University over:

Nanotechnologie voor de gezondheid

Nieuwe en nanofabrikagetechnieken hebben het mogelijk gemaakt om nanodeeltjes en nanostructuren uiterst precies te fabriceren. Daarnaast is een groot aantal technieken ontwikkeld om vloeistof en deeltjes transport op zeer kleine schaal nauwkeurig te manipuleren. Na een korte introductie van de begrippen “Nanomedicine” en “Lab-on-Chip” (LOC) zal worden ingegaan op verschillende toepassingsmogelijkheden van deze nieuwe technologieën in de gezondheidszorg. Nanodeeltjes zijn bv. van groot belang bij imaging en targeted drug delivery. Met behulp van micro- en nanokanaaltjes kunnen medische devices worden gebouwd voor bijvoorbeeld de monitoring van medicijnen of biomarkers in bloed, zoals in het voorbeeld van de lithium chip voor thuismeting door manisch-depressieve patiënten. Daarnaast zal een vruchtbaarheidschip worden gepresenteerd die de concentratie van zaadcellen in zaadvloeistof kan bepalen, terwijl ook een nieuw concept voor het detecteren van DNA mbv nanodraadjes zal worden gedemonstreerd. Dit laatste onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van een nanopil, die voor de vroegdetectie van darmkanker kan worden gebruikt.. Tenslotte wordt vooruitgekeken naar toekomstmogelijkheden die nanotechnologie en Lab on a Chip kunnen bieden bij keuze van juiste medicijn (personalized medicine), de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en het testen van de giftigheid van nanodeeltjes.

Professor Albert van den Berg received his PhD at the University of Twente in 1988 on the topic of chemically modified ISFETs. From 1988-1993 he worked in Neuchatel,Switzerland, at the CSEM and the University (IMT) on miniaturized chemical sensors. From 1993 until 1999 he was research director of Micro Total Analysis Systems (microTAS) at MESA, University of Twente, a topic that was extended to Miniaturized Chemical Systems (MiCS) in 1999. In 1998 he was appointed as part-time professor “Biochemical Analysis Systems”, and later in 2000 as full professor on Miniaturized Systems for (Bio) Chemical Analysis in the faculty of Electrical Engineering, embedded the MESA+ Institute for Nanotechnology. In2002 he received the Simon Stevin Master award from the Dutch Technical Science foundation (STW). In 2003 he was appointed as captain of the Nanofluidics Flagship within the national nanotechnology program Nanoned. In 2005, he carried out sabbatical research at the La Jolla Institute for Allergy and Immunology in San Diego,U.S.A., which led to obtain additional support from an Advanced Research Grant from ERC in 2008. His research interests focus on microanalysis systems andnanosensors, nanofluidics and single cells on chips, with applications in health care and the environment. Van den Berg is a board member of the Royal Dutch Academy of Sciences (KNAW), the Dutch Health council, board member of the Chemical and Biological Microsystems Society, member of the Dutch chemical society (KNCV) and associate editor of the journal Lab on a Chip. He has co-authored over 280 peer reviewed papers and over 15 patents, and has been involved in more than five spin-off companies. In 2009 he was awarded the most prestigious Dutch scientific award - the NWO/Spinoza Prize – for his key achievements in the Microsystems field, and its application to development of new medical devices. In 2010 he was appointed University Professor at the University of Twente, and in 2011 he became Distinguished Professor at the South China Normal University. In 2014 he was appointed as scientific director of the MIRA institute for biomedical technology at the University of Twente.