BIJEENKOMSTEN KONINKLIJK GENOOTSCHAP PHYSICA

Elke eerste maandag van de maanden oktober tot en met april organiseert het Genootschap een lezing op wetenschappelijk niveau.  De lezingen vinden steeds plaats in het Wijkcentrum "Thuis in Overdie", Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.

 

Op 3 november 2014 sprak:

Prof. dr. ir. B.M. Weckhuysen

hoogleraar Anorganische Chemie en Katalyse aan de Universiteit Utrecht over:

Op weg naar een duurzame samenleving: Droom wordt werkelijkheid met Katalyse

De aardolie raakt op en we moeten op zoek naar duurzamere alternatieven voor het maken van brandstoffen en materialen van de toekomst. Zonlicht kan hiervoor een belangrijke oplossing bieden. Dat kan indirect door gebruik te maken van biomassa, die omgezet kan worden naar de nieuwe chemische bouwstenen in een zogenaamde bio-raffinaderij, maar een meer uitdagende oplossing bestaat erin CO2 en water rechtstreeks om te zetten naar de zogenaamde zonne-brandstoffen. Op deze manier wordt CO2 nuttig gebruikt en bootsen we als het ware planten na. Katalyse speelt bij beide duurzame routes een cruciale rol. In deze lezing wordt u meegenomen in de wondere wereld van de katalyse waarbij achtereenvolgens de olie-, oleo-, bio- en zonne-raffinaderij besproken worden, inclusief de mogelijkheden, beperkingen en de huidige stand van zaken.

Bert Weckhuysen (46) is faculteitshoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Zijn onderzoek behelst de spectroscopische karakterisering van de werking van katalysatormaterialen terwijl ze actief zijn. Hierbij gaat de aandacht naar het ontwerp van nieuwe en verbeterde katalysatorsamenstellingen om alternatieve grondstoffen, zoals aardgas, biomassa en koolstofdioxide, om te zetten naar nuttige brandstoffen en materialen. Hiervoor ontving hij tal van wetenschappelijke nationale en internationale onderscheidingen, waaronder de International Catalysis Award in 2012 en de Spinozapremie in 2013.