BIJEENKOMSTEN KONINKLIJK GENOOTSCHAP PHYSICA

Elke eerste maandag van de maanden oktober tot en met april organiseert het Genootschap een lezing op wetenschappelijk niveau.  De lezingen vinden steeds plaats in het Wijkcentrum "Thuis in Overdie", Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.

 

Op 6 oktober 2014 sprak:

Prof.dr. Rudi G.J. Westendorp

Hoogleraar ouderengeneeskunde aan de universiteit Leiden

over:

Oud worden zonder het te zijn.
Over vitaliteit en veroudering

Oud is het nieuwe jong! De tijd dat gepensioneerden achter de geraniums belandden is voorbij. De oudste mens aller tijden is 122 geworden. En de eerste die 135 wordt, is al geboren. De gemiddelde levensverwachting blijft toenemen; iedere week krijgen we er een weekend bij. Wat betekent dat voor de kinderen van nu? Beseft een 70-jarige dat hij nog maar net komt kijken? Waarom worden we ouder en ouder, en hoe kunnen we dat lange leven de baas blijven. Wat vindt u belangrijk in uw leven? Kiest u voor een langdurige ziekenhuisopname of voor een korter leven thuis? Onze gemiddelde levensverwachting mag dan sterk zijn toegenomen, de samenleving is hier nog niet op afgestemd. Het vraagt een omslag in denken van mens en maatschappij.

Prof. Westendorp studeerde en promoveerde aan de universiteit Leiden. Hij was werkzaam als internist aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in eerste instantie op de intensive care, later op de afdeling geriatrie en gerontologie waarvan hij ook geruime tijd hoofd was. Sinds 2000 is hij hoogleraar ouderengeneeskunde, heeft meer dan 500 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en ruim veertig promovendi succesvol bij hun promotie begeleid. Hij is oprichter en sinds 2008 directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing. In die rol is hij ook VITALITY!-programmaleider van de Medical Delta, het samenwerkingsverband van universiteiten en medische centra in Leiden, Delft, en Rotterdam, dat samen met de overheid en het bedrijfsleven oplossingen zoekt om op hoge leeftijd fysiek en mentaal fit te blijven. Hij is lid van van een groot aantal nationale commissies, waaronder het Nationaal Programma Ouderen namens de NFU (2008); de wetenschappelijke adviesraden van het NIDI (Den Haag); Center od Healthy Ageing (Kopenhagen); en het Max Planck Institute for Demographic Research (Rostock). In januari 2014 verscheen van zijn hand het boek “Oud worden zonder het te zijn – over vitaliteit en veroudering”. Hierin wordt onze levensloop van alle kanten belicht – van biologie en geneeskunde, tot zorg en maatschappij. Westendorp wordt veelvuldig door televisie en schrijvende pers geraadpleegd.