BIJEENKOMSTEN KONINKLIJK GENOOTSCHAP PHYSICA

Elke eerste maandag van de maanden oktober tot en met april organiseert het Genootschap een lezing op wetenschappelijk niveau.  De lezingen vinden steeds plaats in het Wijkcentrum "Thuis in Overdie", Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.

 

Op 5 maart 2018 sprak:

Prof. dr. J. (Jan) van de Craats,

emeritus hoogleraar wiskunde

over: 

een wiskundige kijk op symmetrie 

 

Symmetrie en symmetrische patronen vind je in schalen en bekers, kopjes en schotels, tafels en stoelen, kleedjes en tapijten, gordijnen en behangpatronen. Maar ook in roosvensters, vignetten en wieldoppen en in de karakteristieke lijnenpatronen op een voetbal, een volleybal, een basketbal en een tennisbal. In deze voordracht zal prof. Van de Craats u leren met wiskundige ogen te kijken naar symmetrie. Hij zal laten zien dat er verschillende soorten rozetpatronen, strookpatronen en tegelpatronen zijn en dat er ook allerlei vormen van symmetrie  kunnen voorkomen in driedimensionale voorwerpen en bolpatronen. Hij legt symmetriestructuren bloot en aan de hand van foto’s en tekeningen  zal hij tonen hoe je symmetrie herkent en determineert.

Voor het volgen van de voordracht is geen wiskundige voorkennis vereist, maar na afloop zult u  nooit meer op dezelfde manier naar symmetrie kijken!

Jan van de Craats, geboren in 1944, studeerde wiskunde aan de Leidse Universiteit en promoveerde daar in 1972. Hij is emeritus hoogleraar wiskunde aan de Koninklijke Militaire Academie, de Open Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Hij was betrokken bij tal van activiteiten die gericht zijn op het ontdekken en stimuleren van wiskundig talent onder scholieren en studenten. Zo leidde en trainde hij jarenlang het Nederlandse team bij de Internationale Wiskunde Olympiade voor middelbare scholieren. Daarnaast zet hij zich al meer dan 10 jaar in voor beter rekenonderwijs op de basisschool.

In 2007 benoemde het Koninklijk Wiskundig Genootschap hem tot erelid.