BIJEENKOMSTEN KONINKLIJK GENOOTSCHAP PHYSICA

Elke eerste maandag van de maanden oktober tot en met april organiseert het Genootschap een lezing op wetenschappelijk niveau.  De lezingen vinden steeds plaats in het Wijkcentrum "Thuis in Overdie", Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.

 Op 1 oktober 2018 sprak:

Prof. dr. H.F. Cohen

emeritus hoogleraar in de vergelijkende geschiedenis van de Natuurwetenschappen aan de universiteit van Utrecht

over: 

Voor Newton en voor Einstein geen wetenschap zonder religie- maar wat voor religie?

 

 

Vaak kijken mensen verbaasd op wanneer je ze vertelt dat de twee erkend-grootste natuurkundigen van alle tijden religieus bevlogen types waren. Richard Dawkins wil er zelfs niets van weten: “Newton did indeed claim to be religious” schrijft hij even zuinigjes als (voor wie ook maar enige historische kennis van zaken bezit) bizar in zijn veelgelezen The God Delusion. Dat neemt allemaal niet weg dat zowel Newton als Einstein religieus was op een heel eigen, sterk persoonlijk gekleurde manier. Als biografisch gegeven is dit al interessant, maar nog veel interessanter wordt het als je je realiseert dat er voor elk van beiden een nauwe samenhang bestond tussen hun religieuze overtuiging en hun wetenschapsbeoefening. Aan het hoe, wat en waarom van die nauwe samenhang is deze lezing gewijd.

H.F. (Floris) Cohen is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht in de Vergelijkende Geschiedenis van de Natuurwetenschap. Hij is bovendien redacteur van het officiële kwartaaltijdschrift Isis  van de History of Science Society.