BIJEENKOMSTEN KONINKLIJK GENOOTSCHAP PHYSICA

Elke eerste maandag van de maanden oktober tot en met april organiseert het Genootschap een lezing op wetenschappelijk niveau.  De lezingen vinden steeds plaats in het Wijkcentrum "Thuis in Overdie", Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.

 

Op 5 november 2018 sprak:

Prof. dr. F. Beukers

hoogleraar wiskunde aan de Universiteit van Utrecht

over:

Geheimen van priemgetallen

Zoals iedereen weet zijn priemgetallen precies die getallen groter dan 1 die niet te schrijven zijn als product van kleinere getallen. Dat zijn dus 2,3,5,7,11,13,... Voor zover bekend zit er geen enkele regelmaat in deze rij getallen. Er zijn zelfs eeuwenoude vragen die nog steeds niet opgelost zijn, ondanks de enorme technologische vooruitgang van deze tijd. In deze voordracht zullen we een indruk geven van wat er wel bekend is en in het bijzonder zullen we het hebben over een recente doorbraak op het gebied van priemgetaltweelingen.

 

Prof. F. (Frits) Beukers (1953) is hoogleraar Wiskunde aan de universiteit Utrecht.
Hij is in 1979 in Leiden gepromoveerd en heeft daarna een jaar doorgebracht aan het Institute for Advanced Study in Princeton (USA). Terug in Nederland was hij eerst werkzaam in Leiden, daarna in Utrecht, waar hij in 2000 benoemd werd tot hoogleraar. Zijn wetenschappelijk onderzoek speelt zich af op het gebied van de getaltheorie en aangrenzende gebieden. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor verbetering van het wiskunde onderwijs in het voortgezet onderwijs en presentatie van wiskunde voor een breed publiek.