Welkom

Leden en aspirant-leden kunnen zich registreren met hun email adres, een inlognaam en een wachtwoord; zij krijgen dan na verificatie door de secretaris speciale toegangsrechten. Hierna kunnen zij ook de besloten delen van de site bezoeken en er informatie uit ophalen. Andere bezoekers zien alleen het openbare deel van deze website.
Voor inlichtingen over Physica of opmerkingen mbt deze website kunt u contact opnemen met het secretariaat.

U bent ingelogd met de toegangsrechten van een ''Gast'' (usergroup 16)


BIJEENKOMSTEN KONINKLIJK GENOOTSCHAP PHYSICA

Elke eerste maandag van de maanden oktober tot en met april organiseert het Genootschap een lezing op wetenschappelijk niveau.  De lezingen vinden steeds plaats in het Wijkcentrum "Thuis in Overdie", Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.

Op 21 oktober 2017 was het 235 jaar geleden dat het Genootschap Physica werd opgericht. We vierden daarom op dinsdag 14 november ons 47e lustrum. Eenmalig dus niet op de eerste maandag van de maand. 

 

Op deze feestelijke avond sprak: 

Prof. dr. J.F.T.M. (José) van Dijck

Universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Utrecht

               over:

De platformsamenleving, strijd om publieke waarden in een online wereld

 

Steeds meer economisch, sociaal en maatschappelijk verkeer verloopt via online platformen: van Facebook tot Coursera en van Uber tot Airbnb. In een utopische samenleving zouden burgers via platformen zonder veel overhead en overheid zelf diensten met elkaar organiseren en goederen met elkaar delen. Doordat platformen bestaande praktijken en instituties—van taximarkt tot onderwijs—letterlijk en figuurlijk ontregelen, zouden deze platformen leiden tot economische en maatschappelijke innovatie.

Wat vaak onderbelicht blijft in deze verhalen is de sturende rol die online platformen spelen in de organisatie van de samenleving: via algoritmes, datastromen, reputatiesystemen worden vraag en aanbod aan elkaar geknoopt. Dit heeft grote gevolgen voor publieke waarden zoals toegankelijkheid, veiligheid, pluriformiteit en privacy. Deze lezing gaat over de vraag: hoe kunnen publieke belangen in de platformsamenleving worden gewaarborgd?

José van Dijck is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht met als aandachtsgebied de ‘digitale samenleving’.  Zij is president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Van Dijck is opgeleid in Nederlandse taal- en letterkunde en literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht  (1985) en promoveerde aan de University of California, San Diego (USA) in 1992. Sindsdien specialiseerde zij zich in media en cultuur; haar publicaties gaan over de rol van media- en communicatietechnologieën in de samenleving, de invloed van (sociale) media op het publieke debat en de digitale cultuur. Haar belangrijkste boeken zijn Mediated Memories in the Digital Age (Stanford University Press, 2007) en The Culture of Connectivity. A Critical History of Social Media (Oxford University Press, 2013). Haar meest recente werk met Thomas Poell and Martijn de Waal resulteerde in het boek De Platformsamenleving. Strijd om publieke waarden in een online wereld (Amsterdam University Press, 2016) en in 2018 verschijnt The Platform Society. Public values in a connective world (Oxford UP).

José van Dijck werkte als universitair docent Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, als universitair hoofddocent Visuele Cultuur aan de Universiteit Maastricht en werd in 2001 hoogleraar Media en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2008-2011 was zij decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen (UvA). Zij was onder andere gasthoogleraar aan de Annenberg School for Communication (Philadelphia), Massachusetts Institute of Technology (MIT, USA), Georgia Institute of Technology (USA), the University of Technology in Sydney (Australia), and Stockholm University (Zweden). In 2015 werd Van Dijck gekozen tot president van de KNAW, de eerste vrouw in deze posititie.

 

 


Op maandag 2 oktober 2017 sprak:

 

 Prof. dr. A.H.E.M. (Angela) Maas

 Hoogleraar Cardiologie  aan het Radboudumc  te Nijmegen

over:

Cardiologie bij vrouwen

Vrouwelijke hartpatiënten worden nog iedere dag langs de mannelijke meetlat gelegd. Ook al hebben ze andere klachten en zijn er belangrijke sekseverschillen in onderliggende afwijkingen aan de kransvaten en de hartspier. De inzichten die we de afgelopen 25 jaar hebben verworven worden niet  vertaald naar de dagelijkse praktijk. Er is weerstand tegen verandering in de geneeskunde, terwijl we steeds meer beseffen dat  ‘de patiënt’ niet bestaat.  In deze voordracht neem ik u mee naar  de meest recente inzichten over het ‘Vrouwenhart’ en de voorwaarden die nodig zijn om de zorg voor de vrouwelijke patiënten te verbeteren.

Prof. dr. Angela Maas studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij specialiseerde zich in de Interne Geneeskunde en in de Cardiologie. Zij was de eerste Nederlandse cardioloog die speciale spreekuren hield voor vrouwelijke patiënten. In 2006 promoveerde zij aan de Rijksuniversiteit Utrecht en in 2012 werd zij benoemd tot hoogleraar Cardiologie bij Vrouwen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. 

Komende lezingen:

dinsdag 14 november: prof. dr. J. van Dijck over "De platformsamenleving. Strijd om publieke waarden in een online wereld"

maandag 4 december: prof. dr. R. de Wijk over: "De nieuwe revolutionaire golf"

maandag 8 januari: prof. dr. W.T.S. Huck over: "Kunstmatig leven: naar een synthetische cel"

maandag 5 februari: prof. dr.  M.R. van den Broeke over: "Kantelpunten bij het smeltgedrag van ijskappen"

maandag 5 maart: prof. dr. J. van de Craats over: "Een wiskundige kijk op symmetrie"

maandag 9 april: dr. K.V. Hindriks en dr. D.J. Broekens over: "Robots die denken en voelen"

 

Hovo Alkmaar

Heeft u ook de ambitie om een leven lang te leren? Ontplooiing, verdieping en verbreding van uw horizon door het verwerven van kennis? Dat kan, omdat Hovo (Hoger onderwijs voor ouderen) Alkmaar op de locatie van Inholland aan de Bergerweg in Alkmaar een aansprekend programma aanbiedt.
U vindt algemene informatie en het nieuwe programma op informatie .