Welkom

Leden en aspirant-leden kunnen zich registreren met hun email adres, een inlognaam en een wachtwoord; zij krijgen dan na verificatie door de secretaris speciale toegangsrechten. Hierna kunnen zij ook de besloten delen van de site bezoeken en er informatie uit ophalen. Andere bezoekers zien alleen het openbare deel van deze website.
Voor inlichtingen over Physica of opmerkingen mbt deze website kunt u contact opnemen met het secretariaat.

U bent ingelogd met de toegangsrechten van een ''Gast'' (usergroup 16)


BIJEENKOMSTEN KONINKLIJK GENOOTSCHAP PHYSICA

Elke eerste maandag van de maanden oktober tot en met april organiseert het Genootschap een lezing op wetenschappelijk niveau.  De lezingen vinden steeds plaats in het Wijkcentrum "Thuis in Overdie", Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.

 Op maandag 5 februari 2018 sprak:

Prof. dr. M.R. (Michiel)van den Broeke,

hoogleraar Polaire Meteorologie aan de Universiteit Utrecht

over:

Kantelpunten in het smeltgedrag van ijskappen

In deze lezing bespreekt prof Van den Broeke  twee snelle, onomkeerbare transities (kantelpunten) die het afsmeltgedrag van ijskappen kenmerken. IJskappen die voldoende groot zijn om zich uit te breiden tot aan de kust van een eiland of continent vormen drijvende ijsplaten. Deze ijsplaten blijken bijzonder gevoelig voor temperatuurstijging in oceaan en atmosfeer, en kunnen bij opwarming catastrofaal opbreken. In deze fase bevinden de noordelijke delen van de Antarctische ijskap zich momenteel. Als de ijskap zich eenmaal heeft teruggetrokken op het land vindt afsmelting alleen nog plaats aan het raakvlak tussen ijs en atmosfeer. Het smeltwater dat hierbij wordt gevormd wordt voor een belangrijk deel gebufferd in de dikke laag meerjarige sneeuw (firn) die de ijskap bedekt. Op het moment dat de smelt te sterk wordt raakt de firnlaag verzadigd, en vervalt de bufferfunctie, waarna een plotse versnelling plaatsvindt van het massaverlies. De Groenlandse ijskap bevindt zich nog niet in deze fase, maar de kleinere ijskappen op Groenland zijn dit punt inmiddels gepasseerd.

 

Michiel van den Broeke (1968) is hoogleraar Polaire Meteorologie en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek van de Universiteit Utrecht (UU/IMAU). Met zijn onderzoeksgroep bestudeert hij het smeltgedrag van gletsjers en ijskappen. Veldwerk bracht hem naar IJsland, Spitsbergen, Groenland en Antarctica. Voor zijn onderzoek ontving Michiel in 2015 de Louis Agassiz Medal van de European Geosciences Union, en in hetzelfde jaar werd hij gekozen als lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

 

Op maandag 8 januari sprak: 

Prof. dr. Wilhelm T. S. Huck

hoogleraar fysisch organische chemie aan de Radboud Universiteit Nijmegen

over:

Kunstmatig leven – naar een synthetische cel

Alle leven bestaat uit zakjes moleculen – oftewel cellen. Ook al begrijpen we veel over de verschillende onderdelen van cellen, we begrijpen helemaal niet hoe moleculen leven maken. Het leven wordt bestuurd door complexe chemische netwerken die allemaal op elkaar gepropt in een klein volume de juiste moleculen op de juiste plek en tijd maken. Verder valt op dat cellen compleet anders georganiseerd zijn dan een chemische fabriek: het is er vol, er wordt niet geroerd, alles werkt in zout water, er zijn elke 50 nm oppervlakten aanwezig. En het is juist deze fysieke omgeving binnen de cel, die leven mogelijk maakt. In deze lezing zal ik een overzicht geven van de huidige inzichten op grond waarvan wij proberen een synthetische cel te maken.

Prof. Wilhelm T. S. Huck is hoogleraar fysisch organische chemie aan de Radboud Universiteit. Hij promoveerde in 1997 bij Prof. David Reinhoudt aan de Universiteit  Twente. Na postdoctoraal onderzoek bij Prof.  Whitesides aan Harvard University, werd hij achtereenvolgens Lecturer, Reader en Full Professor (2007) in the Department of Chemistry aan de University of Cambridge. In 2004 werd hij Director van het Melville Laboratory for Polymer Synthesis in 2004. In 2010 verhuisde hij naar de Radboud Universiteit, Nijmegen, waar zijn onderzoek zich geheel richt op het begrijpen van levende systemen.

Prof. Huck is verschillende keren  onderscheiden. Een selectie:

·         NWO Spinoza Premie (2016)

·         Lid KNAW (2013);

·         VICI award  (2011);

·         ERC Advanced Grant (2010);

 

Op maandag 4 december 2017 sprak:

Prof. dr. R. (Rob) de Wijk

Non-executive director van het “De Haag Centrum voor Strategische Studies”

en hoogleraar Internationale Betrekkingen en Veiligheid aan de Universiteit van Leiden

over:

 “De nieuwe revolutionaire golf

 

Brexit. Trump. Le Pen. Wilders. Ze worden in verband gebracht met een opstand tegen de politieke elite. De situatie nu, doet sterk denken aan eerdere revolutionaire golven die Europa hebben overspoeld, zoals die van 1848. Die waren, net als nu het gevolg van de globalisering.
Maar het is de afgelopen eeuwen niet eerder voorgekomen dat zoveel ingrijpende ontwikkelingen samenvielen en elkaar versterkten: verschuiving van de economische en politiek macht naar het oosten, een financiële crisis en langdurige economische stagnatie, opstanden en ontwrichting in het Midden Oosten en Noord-Afrika, terrorisme en vluchtelingenstromen, conflict met Rusland, toenemende spanningen in de Zuid- en Oost-Chinese Zeeën, afnemende voorzieningszekerheid en sterk fluctuerende prijzen van grondstoffen en energie, klimaatverandering en een nieuwe industriële revolutie die de productie ingrijpend verandert en banen overbodig maakt. Al deze ontwikkelingen hebben het vertrouwen in de politiek ondermijnd.

Prof. dr. R. (Rob) de Wijk is de non-executive director van het ‘Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS)’. Het centrum is door Rob de Wijk opgericht op 1 februari 2007. Het centrum richt zich op nationale en internationale veiligheid, inclusief terrorisme en defensie.
Van 2012 tot december 2015 was De Wijk ook directeur van “The Hague Security Delta” (HSD), en sinds december 2015 strategisch adviseur HSD.
Sinds 2000 is hij tevens hoogleraar Internationale Betrekkingen en Veiligheid aan de Universiteit Leiden.
Rob de Wijk heeft verschillende nevenfuncties: lid strategiegroep Roadmap Next Economy, lid van de ‘Strategic Advisors Group’ van ‘The Atlantic Council’ in Washington en de ‘Senior Steering Group’ van het ‘NATO Special Forces Headquarters’ in Mons.
Tevens is hij columnist bij Dagblad Trouw en Energiepodium.nl.
Rob de Wijk is in 1954 in Dordrecht geboren. Hij begon zijn carrière als freelance journalist. In 1980 werd hij hoofdredacteur van een uitgeverij van tijdschriften en wetenschappelijke publicaties. Van 1985 tot 1989 was hij werkzaam aan het departement Politieke Wetenschappen van de Universiteit Leiden
In oktober 1989 werd Rob de Wijk op het Ministerie van Defensie benoemd tot hoofd Conceptuele Zaken. Hij adviseerde de CDS inzake strategische planning en beleid.
In 1997 werd hij vanuit het Ministerie gedetacheerd bij het Clingendael Institute om de militaire aspecten van internationale veiligheid te bestuderen.
Van 1992 tot 2006 was hij lid van de Raad voor het Defensie Onderzoek (RDO) van TNO.
Van 1999 tot 2008 was hij hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA). De afgelopen jaren publiceerde hij talloze artikelen en boeken. Zijn meest recente boek is "De nieuwe Revolutionaire Golf. 

 

Lustrumviering op 14 november 2017

Op 21 oktober 2017 was het 235 jaar geleden dat het Genootschap Physica werd opgericht. We vierden daarom op dinsdag 14 november ons 47e lustrum. Eenmalig dus niet op de eerste maandag van de maand. 

 

Op deze feestelijke avond sprak: 

Prof. dr. J.F.T.M. (José) van Dijck

Universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Utrecht 

over:

De platformsamenleving, strijd om publieke waarden in een online wereld

 

Steeds meer economisch, sociaal en maatschappelijk verkeer verloopt via online platformen: van Facebook tot Coursera en van Uber tot Airbnb. In een utopische samenleving zouden burgers via platformen zonder veel overhead en overheid zelf diensten met elkaar organiseren en goederen met elkaar delen. Doordat platformen bestaande praktijken en instituties—van taximarkt tot onderwijs—letterlijk en figuurlijk ontregelen, zouden deze platformen leiden tot economische en maatschappelijke innovatie.

Wat vaak onderbelicht blijft in deze verhalen is de sturende rol die online platformen spelen in de organisatie van de samenleving: via algoritmes, datastromen, reputatiesystemen worden vraag en aanbod aan elkaar geknoopt. Dit heeft grote gevolgen voor publieke waarden zoals toegankelijkheid, veiligheid, pluriformiteit en privacy. Deze lezing gaat over de vraag: hoe kunnen publieke belangen in de platformsamenleving worden gewaarborgd?

José van Dijck is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht met als aandachtsgebied de ‘digitale samenleving’.  Zij is president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Van Dijck is opgeleid in Nederlandse taal- en letterkunde en literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht  (1985) en promoveerde aan de University of California, San Diego (USA) in 1992. Sindsdien specialiseerde zij zich in media en cultuur; haar publicaties gaan over de rol van media- en communicatietechnologieën in de samenleving, de invloed van (sociale) media op het publieke debat en de digitale cultuur. Haar belangrijkste boeken zijn Mediated Memories in the Digital Age (Stanford University Press, 2007) en The Culture of Connectivity. A Critical History of Social Media (Oxford University Press, 2013). Haar meest recente werk met Thomas Poell and Martijn de Waal resulteerde in het boek De Platformsamenleving. Strijd om publieke waarden in een online wereld (Amsterdam University Press, 2016) en in 2018 verschijnt The Platform Society. Public values in a connective world (Oxford UP).

José van Dijck werkte als universitair docent Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, als universitair hoofddocent Visuele Cultuur aan de Universiteit Maastricht en werd in 2001 hoogleraar Media en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2008-2011 was zij decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen (UvA). Zij was onder andere gasthoogleraar aan de Annenberg School for Communication (Philadelphia), Massachusetts Institute of Technology (MIT, USA), Georgia Institute of Technology (USA), the University of Technology in Sydney (Australia), and Stockholm University (Zweden). In 2015 werd Van Dijck gekozen tot president van de KNAW, de eerste vrouw in deze posititie.

 

 


Op maandag 2 oktober 2017 sprak:

 

 

Prof. dr. A.H.E.M. (Angela) Maas

 Hoogleraar Cardiologie  aan het Radboudumc  te Nijmegen

over:

Cardiologie bij vrouwen

Vrouwelijke hartpatiënten worden nog iedere dag langs de mannelijke meetlat gelegd. Ook al hebben ze andere klachten en zijn er belangrijke sekseverschillen in onderliggende afwijkingen aan de kransvaten en de hartspier. De inzichten die we de afgelopen 25 jaar hebben verworven worden niet  vertaald naar de dagelijkse praktijk. Er is weerstand tegen verandering in de geneeskunde, terwijl we steeds meer beseffen dat  ‘de patiënt’ niet bestaat.  In deze voordracht neem ik u mee naar  de meest recente inzichten over het ‘Vrouwenhart’ en de voorwaarden die nodig zijn om de zorg voor de vrouwelijke patiënten te verbeteren.

Prof. dr. Angela Maas studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij specialiseerde zich in de Interne Geneeskunde en in de Cardiologie. Zij was de eerste Nederlandse cardioloog die speciale spreekuren hield voor vrouwelijke patiënten. In 2006 promoveerde zij aan de Rijksuniversiteit Utrecht en in 2012 werd zij benoemd tot hoogleraar Cardiologie bij Vrouwen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. 

Komende lezingen:

maandag 5 februari 2018: prof. dr.  M.R. van den Broeke over: "Kantelpunten bij het smeltgedrag van ijskappen"

maandag 5 maart 2018: prof. dr. J. van de Craats over: "Een wiskundige kijk op symmetrie"

maandag 9 april 2018: dr. K.V. Hindriks en dr. D.J. Broekens over: "Robots die denken en voelen"

 

Hovo Alkmaar

Heeft u ook de ambitie om een leven lang te leren? Ontplooiing, verdieping en verbreding van uw horizon door het verwerven van kennis? Dat kan, omdat Hovo (Hoger onderwijs voor ouderen) Alkmaar op de locatie van Inholland aan de Bergerweg in Alkmaar een aansprekend programma aanbiedt.
U vindt algemene informatie en het nieuwe programma op informatie .