Welkom

Leden en aspirant-leden kunnen zich registreren met hun email adres, een inlognaam en een wachtwoord; zij krijgen dan na verificatie door de secretaris speciale toegangsrechten. Hierna kunnen zij ook de besloten delen van de site bezoeken en er informatie uit ophalen. Andere bezoekers zien alleen het openbare deel van deze website.
Voor inlichtingen over Physica of opmerkingen mbt deze website kunt u contact opnemen met het secretariaat.

U bent ingelogd met de toegangsrechten van een ''Gast'' (usergroup 16)


BIJEENKOMSTEN KONINKLIJK GENOOTSCHAP PHYSICA

Elke eerste maandag van de maanden oktober tot en met april organiseert het Genootschap een lezing op wetenschappelijk niveau.  De lezingen vinden steeds plaats in het Wijkcentrum "Thuis in Overdie", Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.

Op 3 april 2017 hebben we het seizoen afgesloten met onderstaande voordracht van prof. Van den Berg.
Op maandag 3 oktober starten wij ons 235ste Genootschapsjaar met lezing van prof. dr. A. Maas over: "Cardiologie bij vrouwen".

 

hier

Op maandag 3 april sprak:

 

Prof. dr. ir. J. (Jan) van den Berg,
hoogleraar Cyber Security aan de TU Delft en aan de Universiteit Leiden

over:

 

Hoe beveiligen we Cyberspace?

 

Na een korte motivatie waarom cyber security vandaag de dag zo belangrijk is, zal prof. Van den Berg stilstaan bij:

- een moderne definitie van wat cyberspace is

- de daaruit voorvloeiende cyber security uitdagingen

- de basisaanpak van cyber security (zijnde cyber risk management)

- concrete uitwerkingen van cyber risk management, mede aan de hand van voorbeelden.

Een sleutelelement binnen de voordracht  zal zijn dat cyber security veel meer is dan een puur technische uitdaging: het betreft een uitdaging waaraan een ieder kan en moet bijdragen, in de diverse rollen die we vervullen.

 

Prof . Van den Berg omschrijft als volgt  zijn profiel  op de website van de TU Delft:

Having finalized my secondary school in Dordrecht (Gemeentelijk Lyceum, gymnasium-) in 1970, I studied mathematics and physics at the TU Delft while being active in the national student movement. In 1977, I received the diploma of Mathematical Engineer.

From 1977-1989, I gave courses in mathematics, physics and computer science at institutes of higher education in Breda and Eindhoven, and mathematics and physics at the secondary school of Nampula, Mozambique.

From 1989-2006, I worked at the Econometric Institute of Erasmus University Rotterdam. There, I gave courses in computer science and economics, and did research in many fields, especially in computational intelligence, with applications in combinatorial optimization, finance, agriculture, philosophy and bibliometrics, among others. My PhD-thesis entitled "Neural Relaxation Dynamics" was defended  in 1996.
From 2006 up till now, I worked at TUDelft again, mostly on topics related to (Big) Data Analytics and/or Cyber Security. On July 9 2013, I was appointed as a full professor Cyber Security at this university both at the faculty of EEMCS and that of TPM. 
In June 2015 I was appointed as a full professor Cyber Security at Leiden University as well. 

 

Op maandag 6 maart sprak:

Prof. dr. B. (Birgit) Meyer,
hoogleraar religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht

Beelden vormen een perfecte invalshoek voor een dieper inzicht in botsingen tussen waarden, ideeën en gevoeligheden van verschillende groepen mensen - religieus en seculier - in onze hoogst diverse wereld. De agressieve destructie van beelden, objecten en gebouwen gebeurt op tal van plaatsen en kent uiteenlopende motieven. Wat voor de ene groep dierbaar en heilig is, wordt door anderen juist verworpen en geschonden. In deze lezing gaat het om de sacralisering en desacralisering van beelden en andere materiële vormen vanuit antropologische en religiewetenschappelijke inzichten in de relatie tussen religie, politiek en visuele cultuur. 

Birgit Meyer is hoogleraar religiewetenschap in het Departement Filosofie en Religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Sinds de late jaren 80 verricht zij onderzoek naar verschillende aspecten van het christendom in Afrika. Ook heeft zij belangstelling voor processen van ontkerkelijking en het ontstaan van een divers religieus veld in Nederland. Typerend voor haar werk in de aandacht voor de lichamelijke, materiële en politiek-esthetische dimensies van religie vanuit een antropologisch perspectief. In 2015 ontving zij de prijs Academiehoogleraar van de KNAW en de Spinozapremie van NWO. 

 

Op maandag 6 februari om 20:00 uur  spraken:

Prof. dr. A.B. (Bart) Bijnen

 Emeritus hoogleraar chirurgie VU medisch centrum en oud-chirurg Medisch Centrum Alkmaar

en

Prof. dr.  C. (Cordula) Wagner

 Hoogleraar patiëntveiligheid aan het VU medisch centrum en directeur van het  Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) in Utrecht 

Patiëntveiligheid in perspectief 

Patiënten gaan met hun kwalen naar dokters en zorginstellingen om beter te worden, maar niet altijd zijn zij hierna beter af. De verrichte onderzoeken en behandelingen blijken soms bijwerkingen te hebben die erger zijn dan de kwaal. Vaak zijn deze onvermijdbaar. Maar soms ook zijn deze het gevolg van vermijdbare medische fouten. Nog steeds overlijden in de Nederlandse ziekenhuizen en daarbuiten als gevolg daarvan meer mensen dan in het verkeer, en lopen vele anderen een blijvend letsel op. Hoe kan dit en hoe kan de zorg veiliger worden gemaakt? Inmiddels is er al heel wat bekend over de mechanismen die hiertoe bijdragen, en zijn er tal van verbetermaatregelen genomen. Maar wat hebben zij in feite bijgedragen aan patiëntveiligheid? En hoe kunnen we die met zijn allen veiliger maken? Om dit te kunnen beoordelen is in Nederland voor de vierde maal een uniek onderzoek gedaan naar de stand van de veiligheid in ziekenhuizen, het zogenaamde dossieronderzoek. In de voordracht en de navolgende plenaire discussie zal ingegaan worden op de medisch-technische, organisatorische (bijvoorbeeld protocollen) en menselijke  (bijvoorbeeld cultuur) factoren die een rol bij veiligheid spelen, en waar de verbetermogelijkheden liggen.

 

Op maandag 16 januari 2017  sprak:

Prof. dr. A.F. (Adam) Cohen

hoogleraar Klinische Farmacologie aan de Universiteit Leiden

over:

"Beter " worden-een herwaardering van het werkingsmechanisme van geneesmiddelen

Voor de oppervlakkige beschouwer van het nieuws is er iets raars aan de hand. Aan de ene kant verzetten op zich niet onweldenkende burgers zich tegen vaccinatie, de best geteste en begrepen vorm van preventieve behandeling, aan de andere kant geven sportartsen hun pupillen totaal onbewezen therapieën die hun prestaties moeten verhogen. Wij dragen met ons een aanzienlijk langere traditie van magisch behandelen dan van rationeel behandelen mee. Dit levert problemen en kosten op. De oplossing is complex maar moet misschien beginnen met een herwaardering van HOE het werkt in plaats van DAT het werkt.

De Powerpointpresentatie bij de voordracht van prof Cohen kunt u HIER downloaden.

 

 

Op maandag 12 december sprak:

Prof. dr. J.H. (Joost) Gribnau 

over:

Genetic engineering: een spaarvarken voor iedereen?

Stamcellen zijn er in veel vormen en maten, en spelen een belangrijke rol in ons lichaam door nieuwe cellen te genereren die niet functionerende cellen vervangen. Naast volwassen stamcellen, zoals de hematopoietische stamcel, zijn er ook stamcellen die tijdelijk aanwezig zijn in ons lichaam. Een mooi voorbeeld van zo'n stamcel is de embryonale stamcel die geïsoleerd kan worden uit een vroeg embryo, en maar een aantal dagen aanwezig is tijdens de embryonale ontwikkeling. Tot niet lang geleden werd gedacht dat de embryonale ontwikkeling onomkeerbaar was, en dat een huidcel nooit meer een embryonale stamcel kan worden. Echter, recent onderzoek laat zien dat door middel van genetische manipulatie een huidcel tot embryonale stamcel omgevormd kan worden. Deze zogenaamde "induced pluripotent stem (iPSO)" cellen zijn lichaamseigen embryonale stamcellen waarvan in principe elk celtype gemaakt kan worden door middel van vitro differentiatie. Dit betekent dat we van iedereen embryonale stamcellen kunnen maken om bijvoorbeeld erfelijke aandoeningen te onderzoeken in weefseltypen waar we normaal gesproken geen toegang tot hebben. Deze ontdekking, in 2012 bekroond met de Nobelprijs, heeft het onderzoeksveld van de regeneratieve geneeskunde op zijn kop gezet. In de voordracht zullen de vele mogelijkheden van dit zogenaamde 'herprogrammeren" van één celtype naar een ander celtype worden besproken.

U kunt de powerpointpresentatie  van de voordracht HIER downloaden (als PDF bestand)

 

 

Op maandag 7 november   sprak:

Prof. dr. H.W. Broer

over:

Hemelverschijnselen nabij de horizon, een studie in geometrische optica

De presentatie van prof. Broer kunt u HIER nog een keer bekijken. Verder vindt u nadere informatie over cycloïden. 

 

PROGRAMMA 2016-2017

6 maart 2017: prof. dr. B. Meyer over "Religiewetenschap"
3 april 2017: prof. dr. J. van den Berg over: "Cybersecurity"

Hovo Alkmaar

Heeft u ook de ambitie om een leven lang te leren? Ontplooiing, verdieping en verbreding van uw horizon door het verwerven van kennis? Dat kan, omdat Hovo (Hoger onderwijs voor ouderen) Alkmaar op de locatie van Inholland aan de Bergerweg in Alkmaar een aansprekend programma aanbiedt.
U vindt algemene informatie en het nieuwe programma op informatie .